Hierarchia artykułów

Sakrament małżeństwaDrukuj

Małżeństwo jest jednym z siedmiu sakramentów świętych. W teorii sakrament ten powinien być udzielany tylko raz w życiu, jednak Kościół katolicki dopuszcza jego ponowne przyjęcie. Drugi raz małżeństwo może bowiem zawrzeć wdowiec lub wdowa.

W Kościele katolickim sakrament małżeństwa rozumiany jest jako związek mężczyzny i kobiety. To połączenie stanowi symboliczną więź Chrystusa z Kościołem. O sakramencie małżeństwa dowiadujemy się z Pisma Świętego. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy, iż Pan wyznaczył zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie pewne życiowe role: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (19, 4).

 1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Na 2 miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do spisania protokołu przedślubnego, przynosząc ze sobą dowody osobiste, ustalają wstępnie termin ślubu.
 2. Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W wyjątkowych wypadkach narzeczeni mogą prosić swojego Ks. Proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. Zezwolenie to, zwane licencją, otrzymują dopiero po wysłuchaniu nauk przedślubnych, rozmowie egzaminacyjnej, złożeniu metryk Chrztu św., wygłoszeniu zapowiedzi.
 3. Zapowiedzi głoszone są przez dwie niedziele w parafiach narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się w miejscu spisania tegoż protokołu dla drugiej parafii. Pismo to należy dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie ich wygłoszenia i przekazać do parafii, w której protokół przedślubny został spisany.
 4. Metryki Chrztu św. należy złożyć w dniu spisania protokołu, a najpóźniej przy spisaniu aktu ślubu lub wystawieniu licencji. Metryka Chrztu św. nie może mieć daty wystawienia dłuższej niż 6 miesięcy i musi zawierać adnotację o stanie wolnym.
 5. Narzeczeni zobowiązani są do wysłuchania nauk przedślubnych i konferencji w punkcie poradnictwa rodzinnego. Wskazane jest, aby uczestniczyli w tych naukach w parafii (dekanacie), gdzie spisano protokół.
 6. Osoby nie bierzmowane muszą przygotować się do tego sakramentu i przyjąć Bierzmowanie przed ślubem.
 7. Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne – pierwsza na początku przygotowań, druga – w przeddzień ślubu.
 8. Zaświadczenie z USC o wyłączeniu związku małżeńskiego (przy ślubie konkordatowym) lub o zawarciu związku cywilnego, narzeczeni dostarczają do Kancelarii parafialnej wraz z pozostałymi dokumentami.
 9. Akt ślubu spisuje się na kilka dni wcześniej w parafii, gdzie ma odbyć się ślub. Do spisania aktu ślubu wraz z narzeczonymi zgłaszają się dwaj świadkowie (przynoszą dowody osobiste).
 10. Z racji zgłaszania zapowiedzi, pobierania licencji i spisywania aktu ślubu, składa się ofiary pieniężne.
 11. Sakrament małżeństwa udzielany jest zwykle podczas Mszy św. Jeśli jest to ślub poza Mszą św. – należy wcześniej poprosić o Komunię św.
 12. Wykonywanie zdjęć, nagrywanie, filmowanie podczas ślubu powinno być uzgodnione z Ks. Proboszczem, po uprzednim okazaniu stosownych uprawnień. Życzenia powinno przyjmować się w kruchcie kościoła lub przed kościołem. Przyjęcie ślubne należy urządzać z kulturą i godnością. Nadużywanie alkoholu jest niegodne chrześcijanina.

W KANCELARII PARAFIALNEJ

Na 2 miesiące przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłoszą się do Kancelarii parafialnej i przedłożą:

 1. Metrykę Sakramentu Chrztu św. i Bierzmowania (ochrzczeni i bierzmowani poza naszą parafią) – ważna 3 miesiące.

 2. Zaświadczenie z USC – ważne 3 miesiące.

 3. Dowody osobiste.

 4. Zaświadczenie z nauk przedmałżeńskich i poradnictwa rodzinnego (poradnictwo i nauki po zgłoszeniu na zapowiedzi).

 5. Ostatnie świadectwo katechizacji szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej.

 6. Dane świadków: imię, nazwisko, wiek i dokładny adres.


W tym roku związek małżeński zawarliAnna Kijak zam. w Wierzbniku zawarła związek małżeński z Pawłem Krasoń zamieszkały w Szczytnej w dniu 07.01.2012 w kościele parafialnym p/w św. Michała Archanioła w Wierzbniku.


Natalia Szefer zamieszkała w Wierzbniku 72 zawarła związek małżeński z Zbigniewem Brączek zamieszkałym w Wierzbniku 38 w dniu 09.06.2012 w kościele parafialnym p/w św. Michała Archanioła w Wierzbniku.


Ewa Golonka zamieszkała w Jankowicach W. zawarła związek małżeński z Dariuszem Dyja zamieszkały w Prudniku w dniu 28.07.2012 w kościele filialnym p/w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jankowicach Wielkich - Parafii Wierzbnik.


Justyna Cebrat zamieszkała w Wierzbniku 84 zawarła związek małżeński z Szymonem Bieńkowskim zamieszkały w Bąkowie 14 w dniu 11.08.2012 w kościele parafialnym p/w Św. Michała Archanioła w Wierzbniku.


Paulina Barć zamieszkała w Jankowicach W. zawarła związek małżeński z Michałem Fabiszewskim zamieszkały w Brzegu w dniu 25.08.2012 w kościele filialnym p/w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jankowicach Wielkich - Parafii Wierzbnik.


Magdalena Semenowicz zamieszkała w Jankowicach W. zawarła związek małżeński z Tomaszem Burdą zamieszkały w Krzyżowicach w dniu 08.09.2012 w kościele filialnym p/w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jankowicach Wielkich - Parafii Wierzbnik.


Katarzyna Grochalska zamieszkała w Wierzbniku, zawarła związek małżeński z Michałem Witkiem zamieszkałym w Zawadzkiem w dniu 22.09.2012 w kościele parafialnym p/w Świętego Michała Archanioła w Wierzbniku.


Magdalena, Urszula Pawlik zamieszkała w Wierzbniku, zawarła związek małżeński z Marcinem Zgardzińskim zamieszkałym w Kraśniku w dniu 13.06.2015 w kościele parafialnym p/w świętego Michała Archanioła w Wierzbniku.

Życzymy Wam wiernej, uczciwej i wiecznej miłości.Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies
rm lumen trwam plus nasz dziennik gosc niedzielny