Download > Dokumenty Episkopatu > List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną

List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną .pdf


Przed chwilą wybrzmiały słowa Jezusa: Pokój wam! To Ja jestem! Pan skierował je do uczniów, którzy przeżywali rozczarowanie i bali się o swoją przyszłość. Ten, któremu zaufali umarł na krzyżu. Jezus znając ich myśli przywołał słowa Mojżesza, Proroków i Psalmów, a nade wszystko przypomniał im swoją naukę. Tak stanął pośród nich jako ostateczny Objawiciel Boga. Nam zaś daje istotne wskazanie, aby w kształtowaniu życia chrześcijańskiego odnosić się do Pisma Świętego, a zwłaszcza do Jego Ewangelii i nauczania Apostołów, wiernie przekazywanego i wyjaśnianego przez ich następców.
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Utworzony przez:
Apis
25.04.2012 09:10:09
Download
plik 665
Informacja
Wersja: .pdf

plik:
plik
(446.47kB)