Download > Dokumenty Episkopatu > O zagrożeniach naszej wiary

O zagrożeniach naszej wiary .pdf


Główne zagrożenie dla chrześcijańskiej wiary stanowią sekty. Społeczna wiedza dotycząca związanego z nimi zagrożenia wciąż jest zbyt mała. Bierze się to m.in. z faktu, że nie wszystkie sekty mają charakter religijnych związków wyznaniowych i często chowają się za szyldami grup realizujących cele inne niż religijno-kultyczne. Tymczasem w Polsce, według niektórych obliczeń, działa ok. 300 sekt, do których należy od 100 do 300 tys. ludzi, a ich wpływom ulegać może nawet ok. 1 mln osób. Z pewnością do nich trafia część spośród kilkunastu tys. osób, które rocznie uznaje się w Polsce za zaginione.
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Utworzony przez:
Apis
11.08.2013 07:37:16
Download
plik 326
Informacja
Wersja: .pdf

plik:
plik
(215.2kB)