Download > Dokumenty różne > Słowo Rektora KUL z okazji Świąt Wielkanocnych

Słowo Rektora KUL z okazji Świąt Wielkanocnych


Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego!
Wczorajsza i dzisiejsza liturgia koncentruje się na jednym wydarzeniu, na jednej Tajemnicy: Jezus Chrystus "zmartwychwstał, jak powiedział" (Mt 28,6). W naszych kościołach rozbrzmiewają słowa dostojnej XI-wiecznej sekwencji Victimae paschali laudes (Niech w święto radosne). Wyrażają one radość z dorocznego obchodu uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, dobra nad złem, nadziei nad zwątpieniem. "Śmierć zwarła się z życiem [...] choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy".
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Utworzony przez:
Apis
25.04.2017 09:03:18
Download
plik 320

plik:
plik
(103.88kB)