Download > Dokumenty różne > List na Niedzielę Misyjną

List na Niedzielę Misyjną .pdf


Piszę do Was mój list z okazji Niedzieli Misyjnej, kiedy to wierni całego świata polecają Bogu dzieło misyjne Kościoła. Słowa Jezusa: RIdźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha ŚwiętegoR1; zapisane w Ewangelii św. Mateusza 28:19 są wezwaniem dla każdego ochrzczonego, który jest uczniem Jezusa. W sposób szczególny dotyczy ono nas misjonarzy, którzy żyjemy w miejscach gdzie niewielu jest ochrzczonych, niewielu żyje w sakramentalnych małżeństwach.
Utworzony przez:
Apis
21.11.2018 12:54:30
Download
plik 214
Informacja
Wersja: .pdf

plik:
plik
(85.67kB)