Download > Dokumenty różne > W służbie dialogu

W służbie dialogu .pdf


Tragedia Zagłady obudziła sumienia i zrodziła pytanie: Jak mogło dojść w sercu chrześcijańskiej Europy do zbiorowego bestialstwa dokonanego rękami obywateli narodu, który stworzył wysoką kulturę? Chrześcijanie do dziś stawiają sobie pytanie o współodpowiedzialność.
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Utworzony przez:
Apis
18.01.2015 08:28:28
Download
plik 392
Informacja
Wersja: .pdf

plik:
plik
(204.28kB)