Download > Dokumenty różne > Z misjonarzami głośmy pojednanie

Z misjonarzami głośmy pojednanie


Przeżywamy drugą niedzielę Wielkiego Postu zwaną Rad gentesR1; jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem RZ misjonarzami głośmy pojednanieR1;.
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Utworzony przez:
Apis
04.03.2015 09:19:33
Download
plik 578

plik:
plik
(106.91kB)