Download > Listy, orędzia i dokumenty papieskie > Orędzie na Wielki Post 2013 r

Orędzie na Wielki Post 2013 r .pdf


Obchody Wielkiego Postu w kontekście Roku Wiary stanowią dla nas cenną sposobność do medytowania nad relacją między wiarą a miłością R11; między wiarą w Boga, w Boga Jezusa Chrystusa, i miłością, która jest owocem działania Ducha Świętego i prowadzi nas drogą poświęcenia się Bogu i innym ludziom.
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Utworzony przez:
Apis
15.02.2013 08:46:31
Download
plik 524
Informacja
Wersja: .pdf

plik:
plik
(239.26kB)