Benedykt XVI abdykuje .pdf


Decyzję o abdykacji Papież Benedykt XVI ogłosił w czasie konsystorza zwyczajnego w Watykanie.
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Utworzony przez:
Apis
15.02.2013 08:48:05
Download
plik 586
Informacja
Wersja: .pdf

plik:
plik
(99.08kB)