deutsch polski
Nawigacja
Articles
Adhortacje apostolskie - [13 ]
bullet 1979 - CATECHESI TRADENDAE
   

O katechizacji naszych czasówbullet 1981 - FAMILIARIS CONSORTIO
   

o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnymbullet 1984 - RECONCILIATIO ET PAENITENTIA
   

do Episkopatu, duchowieństwa i wiernych po Synodzie Biskupów, o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie kościołabullet 1984 - REDEMPTIONIS DONUM
   

o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupieniabullet 1988 - CHRISTIFIDELES LAICI
   

o powołaniu i misji świeckich w kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim iibullet 1989 - REDEMPTORIS CUSTOS
   

o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i kościołabullet 1992 - PASTORES DABO VOBIS
   

do biskupów, do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świeciebullet 1995 - ECCLESIA IN AFRICA
   

do biskupów do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich wiernych o kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000bullet 1996 - VITA CONSECRATA
   

do biskupów i duchowieństwa , do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do stowarzyszeń życia apostolskiego , do instytutów świeckich oraz  do wszystkich wiernych o życiu konsekrowanym i jego misji w kościele i w świeciebullet 1999 - ECCLESIA IN AMERICA
   

Adhortacja ta stanowi podsumowanie Specjalnego Synodu Biskupów dla Ameryki, który zebrał się w Rzymie w roku 1997. Papież podpisał dokument w Meksyku 22 stycznia 1999, w czasie swojej 85. podróży apostolskiej do Meksyku i Stanów Zjednoczonych.bullet 2001 - ECCLESIA IN OCEANIA
   

do biskupów, kapłanów i diakonów, do konsekrowanych mężczyzn i kobiet i do wszystkich wiernych świeckich o Jezusie Chrystusie oraz o ludach Oceanii: krocząc jego drogą, głosząc jego prawdę, żyjąc jego życiem.bullet 2003 - ECCLESIA IN EUROPA
   

Do Biskupów, do Kapłanów i Diakonów, do Zakonników i Zakonnic oraz do wszystkich Wiernych w Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europybullet 2003 - PASTORES GREGIS
   

o biskupie słudze ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świataAktualności - my i świat - [112 ]
bullet Niech zwycięża dobro i miłość
   W sobotę 3 marca w okolicach miejscowości Szczekociny koło Zawiercia w woj. Śląskim doszło do ogromnej tragedii kolejowej. Na zjeździe z Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Krakowa jednym torem pędziły na siebie dwa pociągi: TLK „Brzechwa” relacji Przemyśl – Warszawa-Wschodnia i Interregio „Jan Matejko” relacji Warszawa-Wschodnia – Kraków Główny. Siła uderzenia była tak duża, że zmiażdżyła trzy wagony obu składów. Pociągami podróżowało prawie 350 osób. Obok Polaków byli także obywatele Ukrainy, Hiszpanii, Francji i USA.

bullet Wspólnota Św. Michała
   Od samego początku mojej posługi duszpasterskiej w parafii p/w św. Michała Archanioła w Wierzbniku zastanawiałem się w jaki sposób wyakcentować głównego patrona Parafii. Czynię to w różny sposób. W tym celu w 1992 r. rozpocząłem wydawać parafialne czasopismo „Zwiastun”, które jest poświęcone naszemu patronowi. Tego samego roku na użytek czuwań maryjnych z okazji I soboty miesiąca powstaje z mojej inicjatywy śpiewnik zatytułowany jego wezwaniem” Któż jak Bóg”. Część zawartych w nim modlitw i pieśni jest poświęconych św. Michałowi Archaniołowi.

bullet Dlaczego jestem?
   The Human Experience - to film, którego każda projekcja jest wydarzeniem, bo jak inaczej nazwać osobiste spotkanie twórców z widzami? Film pokazywany jest poza tradycyjnymi kanałami dystrybucyjnymi. Prezentacje natomiast odbywają się na całym świecie podczas tzw. "trasy". Polska ma na niej miejsce szczególne; w naszym kraju do sal przychodzi największa liczba osób. Rekord padł w Koszalinie, gdzie w kościele projekcję oglądało 3500 widzów!

bullet Nowy Rok 2013
   Tradycyjnie o północy zgromadziliśmy się w kościele parafialnym p/w św. Michała Archanioła w Wierzbniku na krótkim nabożeństwie, aby w ten sposób rozpocząć pierwsze chwile nowego roku 2013 r. z Bogiem.

bullet Kard. Józef Glemp nie żyje!
   Prymas senior kard. Józef Glemp zmarł w środę 23.01.2013 r. wieczorem w szpitalu. Kard. Glemp miał 83 lata, chorował na nowotwór płuc.

bullet ABDYKACJA WYRAZEM MIŁOŚCI I TROSKI O KOŚCIÓŁ
   W poniedziałek podczas konsystorza papież Benedykt XVI ogłosił swoją abdykację z urzędu Piotrowego. Ustąpi z urzędu 28 lutego o godz. 202.00. Wszyscy zostaliśmy zaskoczeni decyzją Papieża. Znając Ojca Świętego, możemy jednak być pewni, że decyzja ta została "skonsultowana" z Bogiem i głęboko przemyślana.

bullet "WIERZĘ W CIEBIE BOŻE ŻYWY"
   Nasza parafia p/w św. Michała Archanioła w Wierzbniku przeżywała bardzo ważne wydarzenie umacniające wiarę – odnowienie misji świętych.

bullet Wiara paschalna, czyli wiara radości
   26 lutego odbyło się w Zajeździe w Brzegu kolejnej spotkanie pielgrzymów do Ziemi Świętej.

bullet W maju nowe święto ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana
   Nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana będzie po raz pierwszy obchodzone przez Kościół w Polsce, w czwartek 23 maja, na tydzień przed Bożym Ciałem.

bullet Powołanie do świętości
   W dniu 20.04.2013 Ks. Biskup Paweł Stobrawa udzielił młodzieży naszego dekanatu sakramentu bierzmowania. Uroczystość miała miejsce w parafialnym kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Grodkowie. Do sakramentu przystąpiło ponad 200 osób. Była to piękna uroczystość, przesycona modlitwą.

bullet Kim jesteś, Kobieto? - Cz. I
   Nasz katecheta, ks. prof. Florian Krasuski, stanął raz w drzwiach klasy i przyglądając się rozkrzyczanej grupie dziesięcio – czy dwunastoletnich dziewczynek rzekł: „Dziewczynki, dziewczynki, coś wam powiem, a zapamiętajcie to na całe życie – pamiętajcie, że kobiecie trudniej być człowiekiem”.

bullet Kim jesteś, Kobieto? Cz. II
   Księga Rodzaju ukazuje kobietę jako istotę piękną, tak piękną, że Adam na jej widok wykrzyknął z podziwu. I to piękno kobiety decyduje o jej losie, można dodać: jej złym i dobrym losie.

bullet Kim jesteś, Kobieto? cz. III/1
   Macierzyństwo jest głęboko wpisane w strukturę psychofizyczną kobiety. Niezależnie od swojej woli, każda kobieta przeciętnie raz w miesiącu jest gotowa stać się matką.

bullet NASZA PRZYJAŹŃ Z JEZUSEM
   Maj to czas pierwszych komunii świętych. W tym roku terminy uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii to: 12 maj 2013 r. - w Uroczystość Wniebowstąpienia, w Wierzbniku i 19 maja 2013 r. – w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w Jankowicach Wielkich.

bullet KOBIETA - STRAŻNICZKĄ ŻYCIA cz. III/2
   Bóg stworzył sam pierwszych rodziców, ale wszystkich innych ludzi powołuje do życia we współpracy z nimi, z rodzicami. Bóg dzieli się swoją stwórczą mocą z ludźmi, poddaje się niejako ludziom, dopuszcza ich do swojej wielkiej twórczości. A oni? Nie rozumieją tego wielkiego daru, odrzucają go.

bullet BOŻE CIAŁO 2013
   Prognozy pogodowe na dzień 30 maja br. czyli dzień Bożego Ciała nie były łaskawe. Wszystkie dzienniki i portale internetowe informowały o ulewnych deszczach i bardzo niskich temperaturach. Zapowiedzi się spełniły. Przed sumą lunął ogromny deszcz wszyscy udający się na sumę byli pewni, że szanse na przeprowadzenie tegorocznej procesji swą nikłe.

bullet DZIEŃ OJCA
   W niedzielę obchodzimy Dzień Ojca. W tym dniu chcemy wyrazić wdzięczność i szacunek naszym ojcom. Obchód ten jest obchodzony wielu krajach w III niedzielę czerwca. W naszym kraju i Nikaragui 23 czerwca.

bullet Czym jest nowa ewangelizacja?
   Kościół nową ewangelizację uznaje dziś za priorytet działania, a szczególnie w obszarze kultury europejskiej. Cywilizacja europejska przez wieli kształtowana była w oparciu o chrześcijaństwo, ale poczynając od drugiej połowy XX wieku naznaczona została silnymi nurtami sekularyzacyjnymi, co spowodowało odchodzenie od wiary coraz szerszych kręgów wiernych.

bullet Rady parafialne - szanse na zaangażowanie świeckich w życie Kościoła
   Specyfika i zadania rad parafialnych, ich rola w parafii oraz ocena ich pracy - takie informacje można otrzymać dzięki badaniom, przeprowadzonym przez Instytut Statystyczny Kościoła Katolickiego. Badanie obejmowało wszystkie parafie w Polsce.

bullet Droga Jana Pawła II do chwały ołtarzy - kalendarium
   Poniżej przypominamy krótko przebieg procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.

bullet Prymas Polski - Jan Paweł II i Jan XXIII to wielcy orędownicy pokoju
   Na wielki wkład Jana Pawła II i Jana XXIII w budowanie pokoju na świecie wskazał Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, komentując dla KAI ogłoszoną dziś datę wspólnej kanonizacji papieży.

bullet Watykan - Papież Franciszek ustalił datę kanonizacji dwóch papieży
   Zgromadzenie kardynałów 30 września w Watykanie pod przewodnictwem Franciszka było pierwszym konsystorzem zwyczajnym, zwołanym przez tego papieża. Głównym jego celem było ustalenie daty kanonizacji dwóch błogosławionych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II.

bullet Informacja o planowanym do wykonania zadaniu - zapytanie do wykonawców
   Parafia Rzymskokatolicka p.w. Michała Archanioła w Wierzbniku , informuje o planowanym do wykonania zadaniu: „Renowacja zabytkowej chrzcielnicy drewnianej w Kościele Filialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny w Jankowicach Wielkich”

bullet STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI cz. III
   Jeżeli spoglądamy na wszechświat i na prawa rządzące nim, to widzimy piękno i porządek, które prowokują do stawiania pytań podstawowych: „skąd”, „jak”, „dokąd”, „dlaczego”.

bullet Franciszek do Polaków - Upraszajmy w modlitwie różańcowej pokój dla świata
   Upraszajmy, szczególnie teraz w październiku, w modlitwie różańcowej, pokój dla świata i powrót do ewangelicznych wartości - zaapelował Franciszek pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

bullet Papież Franciszek - Maryja niosąc Jezusa obrazem i wzorem Kościoła
   O Maryi niosącej Jezusa jako obrazie i wzorze Kościoła mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Wskazał, że Matka Boża jest według nauki II Soboru Watykańskiego wzorem wiary, miłości oraz zjednoczenia z Chrystusem.

bullet Bp Tomasik - działalność misyjna to znak troski o zbawienie innych ludzi
   Działalność misyjna to znak troski o zbawienie innych ludzi - mówi biskup Henryki Tomasik z okazji trwającego Tygodnia Misyjnego w Polsce.

bullet WEZWANI DO ŚWIĘTOŚCI
   Domyślam się, że czytając w tytule słowa „Bądź święty” uśmiechnąłeś się albo może stanąłeś przed lustrem i żartobliwie usiłowałeś przedstawić siebie jako świętego, składając ręce jak do modlitwy i wznosząc oczy do góry.

bullet Franciszek - po czym rozpoznać rodziny prawdziwie chrześcijańskie
   Rodzina jest wspólnotą życia i komunią osób, „naturalnym centrum życia”, to w niej uczymy się kochać - stwierdził Franciszek. Składa się ona z „osób, które kochają, dialogują, poświęcają się dla innych i bronią życia, szczególnie najbardziej kruchego i słabego”.

bullet Jan Mela - wiara jest odpowiedzią na beznadziejność świata
   Wiara jest odpowiedzią na beznadziejność świata - mówi Jan Mela, niepełnosprawny zdobywca obu biegunów Ziemi, prezes Fundacji Poza Horyzonty, która stworzyła Ogólnopolski Program Protezowania dla ludzi po amputacjach kończyn.

bullet Miss Świata - jestem za życiem, a seksem jedynie w małżeństwie
   23-letnia Megan Lynn Young z Filipin, którą została nową Miss Świata, jest obrończynią życia, nie stosuje środków antykoncepcyjnych, jest przeciwniczką rozwodów, radzi także wszystkim młodym wstrzemięźliwość seksualną przed ślubem.

bullet 80 rocznica urodzin ks. Alfonsa Stillera
   9 listopada 2013 r. w naszej Parafii w kościele parafialnym p/w św. Michała Archanioła została odprawiona msza święta z okazji 80 rocznicy urodzin emerytowanego ks. Alfonsa Stillera (rezydent naszej parafii od 2008) i 57 rocznicy jego święceń kapłańskich.

bullet Pogrzeb Marianny Popiełuszko, matki bł. ks. Jerzego
   W Suchowoli odbyły się uroczystości pogrzebowe Marianny Popiełuszko, matki bł. ks. Jerzego. Mszy św. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła przewodniczył abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki, który także wygłosił homilię. Eucharystię koncelebrowali kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, arcybiskup senior Stanisław Szymecki oraz trzej biskupi.

bullet Rok Wiary jak wielki dzwon
   Bp Andrzej Czaja podczas Mszy na zakończenie Roku Wiary w diecezji opolskiej powiedział, że „trzeba potraktować ten rok jak wielki dzwon, który uruchomił papież Benedykt, a zatrzymał Franciszek.

bullet Dlaczego Kościół mówi o gender?
   Polskie media zamiast ustalać fakty i sprawdzać daty lansują ostatnio uproszczoną wersję rzeczywistości powtarzając nie grzeszącą subtelnością opinię prof. Magdaleny Środy, że "atak" Kościoła na ideologię gender ma odwrócić uwagę wiernych od problemu pedofilii.

bullet Kobiety katolickie wdzięczne biskupom za list nt. gender
    „W ostatnim czasie obserwujemy bowiem próby narzucania i wdrażania niezwykle szkodliwej i niebezpiecznej ideologii gender do naszego życia społecznego. Zaprzecza ona naturze człowieka i przez to uderza bardzo mocno w rodzinę” – napisały katolickie kobiety.

bullet Papież na zakończenie roku - czy tego chcemy, czy nie, ludzie są naszymi braćmi
   Czy tego chcemy, czy też nie, ludzie są naszymi braćmi - powiedział papież Franciszek w homilii podczas Nieszporów w bazylice św. Piotra w Watykanie.

bullet Papież - trzeba bardziej zdecydowanie iść drogą braterstwa i pokoju
   W ten pierwszy dzień roku niech Pan pomoże nam razem kroczyć bardziej zdecydowanie drogami sprawiedliwości i pokoju – zaapelował papież Franciszek w rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański” po mszy św. 1 stycznia w Watykanie.

bullet Nie masz postanowienia na nowy rok? Przeczytaj Biblię!
   „1068 dni ze Słowem Bożym” i „Księga miesiąca” to dwie inicjatywy promujące czytanie Pisma Świętego. Organizatorzy każdego dnia zachęcają do lektury jednego rozdziału Biblii. Początek 1 stycznia 2014 r.

bullet Małżeństwo i rodzina
   Małżeństwo i rodzina - obradował konsystorz Kolegium Kardynalskiego (opis)

bullet Ekspert KEP o zatrważających raporcie GUS nt. warunków życia polskich rodzin
   Wyniki raportu GUS "Warunki życia rodzin w Polsce" stanowią duże wyzwanie dla władz państwowych i samorządowych każdego szczebla - uważa ks. prof. Wiesław Przygoda z Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski.

bullet Papież - Jezus nie zostawia nas samych, pójście za Nim oznacza, że mamy dom - Kościół
   "Nie można zrozumieć Jezusa bez ludu Bożego, absurdem jest miłowanie Chrystusa bez Kościoła, słuchanie Chrystusa, ale nie Kościoła, naśladowanie Chrystusa na obrzeżach Kościoła"

bullet Polacy hojnie wspierają Ukrainę
   Blisko 600 tys. zł zebrała do tej pory Caritas Polska na rzecz poszkodowanych w wydarzeniach na Ukrainie – poinformował KAI Paweł Kęska, rzecznik tej organizacji.

bullet Rok papieża Franciszka - Kościół w dynamice ''duszpasterskiego nawrócenia''
   Trwający już rok pontyfikat Franciszka potwierdza fenomen tego papieża. Potrafi on ukazać przesłanie Ewangelii w sposób nowy i frapujący, odpowiadając na duchowy głód świata - niosąc mu nadzieję i sens.

bullet Papież - w Wielkim Poście Kościół zachęca do pogłębienia tożsamości chrześcijańskiej
   W okresie Wielkiego Postu Kościół kieruje do nas dwie ważne zachęty: by żywiej uświadomić sobie zbawcze dzieło Chrystusa oraz gorliwiej żyć swoim chrztem - powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

bullet Papież Franciszek wobec sytuacji na Ukrainie
   Od końca listopada ub.r. gdy rozpoczęły się protesty na kijowskim Majdanie Niepodległości po dzisiejsze zagrożenie interwencją militarną Rosji papież Franciszek i Stolica Apostolska na bieżąco śledzą sytuację na Ukrainie.

bullet Prymas Polski na Wielki Post - przeżyjmy ten święty czas z Jezusem
   Prymas Polski abp Józef Kowalczyk zachęca do owocnego przeżycia Wielkiego Postu.

bullet Benedykt XVI zabrał głos nt. Jana Pawła II - był dla mnie świętym i przyjacielem, ale nie mogłem go naśladować
   Benedykt XVI zabrał głos nt. Jana Pawła II - był dla mnie świętym i przyjacielem, ale nie mogłem go naśladować.

bullet Abp Stanisław Gądecki - nowym przewodniczącym Episkopatu Polski
   Abp Stanisław Gądecki – 64-letni metropolita poznański został dziś wybrany na stanowisko przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

bullet Pierwsza rocznica pontyfikatu Franciszka (kalendarium)
   Papież Franciszek 13 marca br. obchodzić będzie 1. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową.

bullet ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PROW/2014
bullet List solidarności polskich biskupów z Ukrainą
   List solidarności polskich biskupów do Arcybiskupa Większego Światosława Szewczuka, Metropolity Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego Obrządku Łacińskiego

bullet Warszawa - spotkanie Krajowej Rady Misyjnej
   W Warszawie odbywa się spotkanie Krajowej Rady Misyjnej. Jednym z głównych tematów obrad są przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który zaplanowano na czerwiec 2015 roku.

bullet Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia – 24 i 25 marca
   Modlitwy w intencji poczętego życia, duchowe adopcje i marsze uliczne – tak w całym kraju obchodzony będzie 25 marca Dzień Świętości Życia ustanowiony z inicjatywy Kościoła.

bullet Niemcy - episkopat wznowił badania w sprawie nadużyć wobec nieletnich
   Niemiecki episkopat wznowił ostatni z trzech projektów badawczych dotyczących pedofilii wśród duchownych.

bullet ''Rodzina obywatelska'' -start kampanii społecznej z okazji Narodowego Dnia Życia
   Pod hasłem „Rodzina obywatelska. Rodzina – Wspólnota – Samorząd” wystartowała dziś kampania społeczna przygotowana z okazji obchodzonego 24 marca, dziesiątego już Narodowego Dnia Życia.

bullet Spór o Jana Pawła II - czy jego nauczanie o małżeństwie uległo przedawnieniu
   Kościelna debata przed synodami o rodzinie przeradza się w spór o Jana Pawła II: czy jego nauczanie o małżeństwie uległo przedawnieniu?

bullet Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia wyruszy w niedzielę do wszystkich środowisk
   Przed kanonizacją Jana Pawła II chcemy zjednoczyć Polaków przy Ogniu Miłosierdzia

bullet Św. Jan XXIII patronem ruchu ekumenicznego?
   Zwołując Sobór Watykański II Jan XXIII pragnął wskazać wszystkim Kościołom, że obecnie nie można już odraczać wejścia na drogę odnalezienia pełnej jedności wszystkich ochrzczonych.

bullet Polacy świętują w dniu kanonizacji
   Na placach i w kościołach – Polacy wspólnie oglądali transmisje uroczystości kanonizacyjnych Jana Pawła II i Jana XXIII. Kto nie wyjechał do Rzymu śledził wydarzenia z Placu św. Piotra na telebimach rozstawionych niemal w całej Polsce.

bullet Franciszek na Regina Caeli - uczcijcie pamięć świętych papieży wypełniając ich nauczanie
   Uczcijcie pamięć obu świętych papieży, wiernie wypełniając ich nauczanie - zaapelował papież Franciszek do wiernych z diecezji Bergamo i Krakowa w rozważaniach przed modlitwą Regina Caeli na zakończenie Mszy św. kanonizacyjnej.

bullet Odważni pasterze XX wieku - Franciszek o świętych Janie Pawle II i Janie XXIII
   ”Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg”

bullet Jan XXIII i Jan Paweł II ogłoszeni świętymi
   Jan XXIII i Jan Paweł II zostali ogłoszeni świętymi. W ustanowione przez papieża Polaka święto Miłosierdzia Bożego Franciszek kanonizował o godz. 10.15 w Watykanie swoich poprzedników.

bullet Nabożeństwa majowe - znaczenie i tradycja
   Słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski.

bullet Konkurs plastyczny Jan Paweł II - wyniki
bullet Wykłady, filmy, modlitwy - rozpoczął się Tydzień Biblijny
   Promocja duchowości biblijnej, zachęta do lektury Biblii oraz umocnienie się nią każdego dnia – to główne cele VI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, który trwa w dniach 4 - 10 maja.

bullet Bp Tomasik - Każda rodzina może szukać pomocy u św. Jana Pawła II
   Bp Tomasik przypomniał, że w nauczaniu św. Jana Pawła II jest wiele akcentów dotyczących rodziny.

bullet Bp Jeż - Kościół będzie mówić "nie wolno" każdej władzy, która próbuje stanowić prawa niezgodne z prawem Bożym
   Kościół w Polsce wpatrzony w postać św. Stanisława biskupa i męczennika, nie zważając na konsekwencje, mówi i mówić będzie „nie wolno” każdej władzy, która próbuje stanowić prawa niezgodne z prawem Bożym

bullet Papież - Święci to ludzie, którzy pozwalają Jezusowi się uświęcić
   Święci, to ludzie idący za Jezusem drogą pokory i krzyża, jak Paweł - Apostoł Narodów i Jan Paweł II - powiedział papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Franciszek dodał, że nikt nie uświęca sam siebie, ale to Bóg uświęca grzeszników, jakimi jesteśmy wszyscy.

bullet V Chrześcijański Tydzień Społeczny - polskość to wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie
   Rodzina jest pierwszą szkołą socjalizacji społeczeństwa - powiedział w rozmowie z KAI abp Henryk Hoser. Wykład biskupa warszawsko-praskiego zainaugurował V Chrześcijański Tydzień Społeczny, który w dniach 8-10 maja odbywa się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na temat „Jaki rozwój Polski?”

bullet Papież Franciszek - dar męstwa zasadniczą cechą życia chrześcijańskiego
   Dar męstwa powinien stanowić zasadniczą cechę naszego życia chrześcijańskiego, umacniając w nas świętość przeżywaną w zwyczajności naszego życia powszedniego.

bullet Bp Śmigiel - rodzina głównym środowiskiem ewangelizacji
   Kościół w Polsce przede wszystkim powinien postawić na duszpasterstwo rodzin, ponieważ ono jest środowiskiem ewangelizacji.

bullet Msza św. na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino
   Msza św. na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino (opis)

bullet Największy w Polsce Marsz dla Życia przeszedł ulicami Szczecina
   Ponad 20 tys. osób uczestniczyło dziś w największej w Polsce i jednej z największych manifestacji w obronie życia w Europie. XII Marsz dla Życia przeszedł ulicami Szczecina.

bullet Dziś VII Święto Dziękczynienia
   Już po raz siódmy obchodzimy Święto Dziękczynienia. Centralne obchody jak co roku odbędą się przed powstającą Świątynią Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.

bullet Kard. Parolin przewodniczył Mszy św. przed Świątynią Opatrzności Bożej
   W Święto Dziękczynienia obchodzone już po raz siódmy Polacy dziękowali Bogu za kanonizację Jana Pawła II oraz 25 lat odzyskanej w 1989 r. wolności.

bullet Papież do dzieci - świat można ulepszyć tylko miłością, a jest nią sam Bóg
   Około pięciuset włoskich dzieci szkolnych przybyło dziś pociągiem do Watykanu. Byli to 9- i 10-letni uczniowie szkół podstawowych z Neapolu i z Rzymu, którzy żyją w trudnych warunkach i zagraża im, że przerwą szkolną edukację.

bullet Rodziny obywatelskie na Marszach dla Życia i Rodziny
   Ta niedziela należała do rodzin. W ostatnich tygodniach w ponad 120 miastach przeszły Marsze dla Życia i Rodziny, a pierwsza niedziela czerwca była ich dniem kulminacyjnym.

bullet Franciszek - małżeństwa bezpłodne z wyboru nie podobają się Jezusowi
   Małżeństwa bezpłodne z wyboru nie podobają się Jezusowi. Mówił o tym papież Franciszek w homilii podczas porannej Mszy św. w kaplicy Domu św. Marty.

bullet Przed Mundialem 2014 gwiazdy futbolu opowiadają o swojej wierze
   Znak krzyża przed rozpoczęciem meczu, modlitwy drużyn a także trykoty z cytatami słów Jezusa - z takimi świadectwami wiary ze strony gwiazd futbolu będzie się można często spotkać podczas rozpoczynających się 12 czerwca br. Piłkarskich Mistrzostw Świata w Brazylii.

bullet Warszawa - Msza w 25. rocznicę odzyskania wolności
   Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin przewodniczył dziś w katedrze warszawskiej Mszy św. w 25. rocznicę odzyskania wolności przez nasz kraj.

bullet Prezydent Komorowski - na sukces 4 czerwca złożyło się nauczanie Jana Pawła II
   Na sukces 4 czerwca 1989 roku złożyło się także nauczanie i przekaz wielkiego źródła wiary i nadziei, którym był dla nas papież Polak, Jan Paweł II – zaznaczył prezydent Bronisław Komorowski, przemawiając w środę przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji obchodów 25-lecia odzyskania wolności.

bullet Bp Zając - rodzice są pierwszymi katechetami dla swoich dzieci
   Słowo, świadectwo wiary i modlitwy najgłębiej zapada w pamięci dziecka i jest punktem odniesienia na kolejne lata - mówił bp Jan Zając, który 5 czerwca przewodniczył w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

bullet Papież przyjął Lecha Wałęsę
   Były prezydent RP przybył do Watykanu, by wziąć udział w dzisiejszej konferencji „Kościół na przełomie lat 80 i 90 w Europie Środkowej i Wschodniej”, zorganizowanej z okazji 25-lecia przemian ustrojowych w Polsce przez ambasadę RP przy Stolicy Apostolskiej i Papieską Akademię Nauk.

bullet W najbliższą niedzielę modlitwa i zbiórka na rzecz ofiar powodzi na Bałkanach
   Decyzją Konferencji Episkopatu Polski niedziela 8 czerwca będzie dniem ogólnopolskiej modlitwy w intencji osób pokrzywdzonych podczas powodzi na Bałkanach.

bullet ''Posłani, aby odnowić świat'' - IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń
   Pod hasłem „Posłani, aby odnowić świat” w sanktuarium św. Stanisława Kostki w Warszawie odbył się dziś IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń.

bullet Papież - młodzi potrzebują bardziej świadectwa wiary, niż wielu słów
   By przekazać współczesnym dzieciom i młodzieży wiarę i dopomóc im w doświadczeniu prawdy i miłości dorośli powinni raczej dawać im przykłady, niż wiele słów – powiedział Franciszek podczas Mszy św. w Domu Świętej Marty.

bullet Obecność krzyża w przestrzeni publicznej
   ''Obecność krzyża w przestrzeni publicznej'' - na KUL zakończyła się międzynarodowa konferencja (synteza)

bullet Kongregacja Nauki Wiary potwierdza dotychczasowe stanowisko wobec rozwodników w nowym związku
   Kongregacja Nauki Wiary przypomniała, że w sprawie dopuszczania do komunii rozwodników, żyjących w związkach niesakramentalnych, nic się nie zmieniło.

bullet Bliżej Nieba - adwentowe wideo-rekolekcje portalu Profeto
   Adwentowe wideo-rekolekcje zatytułowane „Bliżej Nieba” w portalu Profeto.pl poprowadzi w tym roku ks. Krzysztof Porosło. Kolejny cykl 360 Sekund rozpocznie się w pierwszy poniedziałek Adwentu.

bullet Czytaj Słowo - serwis dominikanów na Adwent
   Podobnie jak w ubiegłych latach, dominikanie chcą, by Adwent stał się czasem regularnej lektury Pisma Świętego. Dlatego, już od niedzieli, po raz kolejny rusza internetowy serwis "Czytaj Słowo".

bullet Dziecko sercem rodziny - Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
   Dziecko sercem rodziny – Caritas po raz 21 rozpoczyna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

bullet Rozpoczyna się Adwent - oczekiwanie na przyjście Zbawiciela
   W niedzielę, 30 listopada, w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

bullet Franciszek - Jezus zbliża pokolenia i jednoczy rodziny
   W tę pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniem, gdy jesteśmy wciąż zanurzeni w radosnej atmosferze świąt, Kościół zaprasza nas do kontemplacji Świętej Rodziny z Nazaretu.

bullet Franciszek podczas Pasterki - Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje czułości!
   Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje czułości!" - zaznaczył Franciszek podczas Pasterki, której przewodniczył w Wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

bullet Prymas Polski - chciejmy w naszych rodzinach przyjąć sposób działania Świętej Rodziny
   Prymas Polski przewodniczył Mszy św. z okazji uroczystości Świętej Rodziny, której w tym roku towarzyszyła także modlitwa w intencji poległych w czasie Powstania Wielkopolskiego.

bullet Rok Franciszka oczami watykańskiego rzecznika
   Watykański rzecznik podkreśla, że tegoroczne uroczystości kanonizacyjne albo beatyfikacyjne aż trzech papieży wskazują na ciągłą aktualność Soboru Watykańskiego II i konieczność odnowy Kościoła w duchu jego nauczania, a także dialogu ze światem współczesnym.

bullet Orszaki Trzech Króli przejdą w 316 miejscowościach
   Kolorowy Orszak i radosny, pełen kolędowego śpiewu tłum na ulicach polskich miast stał się już w wielu miejscach wydarzeniem, w którym uczestniczą dziesiątki tysięcy osób – całe rodziny, stowarzyszenia, organizacje, wspólnoty parafialne i pojedynczy ludzie.

bullet W Polsce rozpoczął się Rok Jana Pawła II
   W Polsce rozpoczął się Rok Jana Pawła II. Uchwałę w tej sprawie podjął Sejm na początku grudnia.

bullet Największa żywa szopka na świecie w Materze (Włochy)
   W Materze w regionie Basilicata na południu Włoch powstała największa żywa szopka na świecie. Ma ponad 5 km długości i uczestnicy w niej aż 400 aktorów.

bullet Ogólnopolski Dzień Judaizmu rozpocznie się w Oświęcimiu
   Ogólnopolski Dzień Judaizmu rozpocznie się w Oświęcimiu

bullet Ekumeniczny list o świętowaniu niedzieli
   Warszawa - przedstawiciele Kościołów podpisali ekumeniczny list o świętowaniu niedzieli

bullet Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli
   Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli (dokumentacja)

bullet Zakon nie jest marnowaniem życia
   Zakon nie jest marnowaniem życia – rozmowa z ks. dr. Andrzejem Demitrowem

bullet Chcesz być dobrym, wzorowym ojcem?
   Mieczysław Guzewicz: Gdyby twoje dziecko dzisiaj umarło, z czym stanie przed Bogiem?

bullet Kościół zbada religijność migrantów i wolność religijną w Polsce
   Pierwsze w Polsce badania dotyczące religijności migrantów i przestrzegania wolności religijnej w naszym kraju planuje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK).

bullet Sekretarz KEP apeluje o wsparcie idei partnerstwa polsko-ukraińskich parafii
   Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski zachęca wszystkie media katolickie aby wsparły ideę partnerstwa parafii także poprzez informowanie o konkretnych adresach i kontaktach z parafiami na Ukrainie.

bullet POKOCHAĆ NA NAWO BOGA, SIEBIE I ŚWIAT
   Rekolekcje wielkopostne – 14-18.03. 2015 ks. Andrzej Grondowski

bullet Pielgrzymka Jubileuszowa do Łagiewnik
   W dniach od 12 do 13 listopada 2016. odbyła się parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach.

bullet BETLEJEM, WIELKANOC 2017
   ŚWIĘTA PASCHALNE są czasem Chrystusa

bullet Niecodzienna uroczystość
   Ostatni dzień lutego dla naszej szkoły był dniem wyjątkowym. Nie tylko ze względu na Tłusty Czwartek, ale przede wszystkim na szczególną uroczystość. Od samego rana po wejściu do szkoły czuło się niecodzienną atmosferę. Dzieci i nauczyciele ubrani odświętnie. Dzień był niezwykły, ponieważ żegnaliśmy byłego dyrektora szkoły pana Jana Golonkę.

bullet Ostatnia deska ratunku /rekolekcje wielkopostne/
   Związku z Niedzielą Miłosierdzia Bożego chciałbym powrócić do naszych tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które były poświęcone miłosierdziu Bożemu. Oto kilka myśli i refleksji nad ich przebiegiem. Może one jeszcze raz zmobilizują nas do wielu przemyśleń.

Cudowne historie - "Dzieci Pana Boga" - [19 ]
bullet Listy Antonietty
   Wielkie litery niezdarnie kreślone przez małą dziewczynkę na kratkowanej kartce papieru. Jeśli wysilić wzrok i z uwagą przeczytać ich treść, potrafią zadziwić wytrawnych teologów, a samemu ich Adresatowi z pewnością są bardzo bliskie.

bullet Piłka, maszyna i różaniec
   Drobny dziesięciolatek z kręconymi czarnymi włosami uwielbiał piłkę nożną. Kibicował Juventusowi Turyn. Ale w związku z jego sportowymi upodobaniami zaskakuje zdanie, które zapisał w swoim dzienniku: "Lubię kopać piłkę z kolegami.

bullet Sztandar małego Jose
   Jose Luis Sanchez del Rio miał 14 lat, kiedy 10 lutego 1928 roku wykrzyknął: "Niech żyje Chrystus Król!", i umierając zakreślił własną krwią znak krzyża. Oprawcy byli pewni, że w ten sposób pozbyli się w końcu małego, upartego cristeros, a pozostałym dali odpowiednią nauczkę.

bullet Towarzystwo Niepokalanej małego Dominika
   O św. Dominiku Savio napisano już wiele. Jest jednak pewne wydarzenie jego życia, które warto byłoby przypomnieć.

bullet Zdjęcie z Papieżem
   Wszyscy, którzy uczestniczyli w audiencjach z Janem Pawłem II, mają taką pamiątkę na całe życie: zdjęcie z papieżem. Czasem jest to uchwycony ułamek sekundy: oto biała postać Ojca Świętego i właściciel fotografii, często tyłem, trudno rozpoznawalny, przechylony przez barierkę, ledwo widoczny spomiędzy wyciągniętych rąk wiernych.

bullet Dla Ciebie Mamo
   Nie zawsze rodzinny dom daje dziecku bezpieczeństwo, radość i miłość. Nie tylko w pobożnych, kochających się rodzinach dorastają przyszli święci.

bullet Róże dla Marii
   To niezwykła historia pewnej młodej dziewczyny i pewnego młodego chłopca, który przebył długą drogę, zanim został niezwykłym ogrodnikiem.

bullet Bułka z masłem i parówka od ks. Jerzego
   Jak wiele radości może sprawić widok dziecka jedzącego bułkę z masłem i parówkę z ketchupem wie najlepiej mama Tomka, który w wieku dwóch lat zachorował na anginę.

bullet Krople święconej wody i źródełko
   Czternastoletnia Bernadeta, jej dwa lata młodsza siostra i trzynastoletnia przyjaciółka Jeanne udają się do lasu po drewno na opał. Muszą ściągnąć buty, aby przejść przez lodowaty strumień. Wtedy dzieje się coś niezwykłego.

bullet Maile uzdrowienie
   Jest rok 20l3. Na zdjęciu czternastoletni chłopiec w objęciach papieża Franciszka. Przytula się do białej sutanny, płacze. Pietro jest bardzo wzruszony i świadomy tego, że jego życie ma szczególne znaczenie, bo według współczesnych standardów lekarskich miało już go nie być na świecie.

bullet Nowy braciszek
   Jest wrzesień 1846 roku. Dwójka małych pastuszków, Melania i Maksymin, bawi się beztrosko na alpejskich łąkach La Salette. Igraszki przerywa pojawienie się niezwykłego światła.

bullet Maile uzdrowienie
   Jest rok 20l3. Na zdjęciu czternastoletni chłopiec w objęciach papieża Franciszka. Przytula się do białej sutanny, płacze. Pietro jest bardzo wzruszony i świadomy tego, że jego życie ma szczególne znaczenie, bo według współczesnych standardów lekarskich miało już go nie być na świecie.

bullet Prawda i tajemnica
   Rodzeństwo Franciszek i Hiacynta wraz ze swoją kuzynką Łucją stali się głównymi świadkami objawień Matki Bożej w Fatimie.

bullet Świetlica Karoliny
   Papież Jan Paweł II beatyfikował ją w 1987 roku. Coraz więcej osób poznawało jej życiorys. Inspirowała artystów, powstał o niej film fabularny oraz nowe chrześcijańskie ruchy inspirowane jej postawą, jak na przykład Ruch Czystych Serc.

bullet Tata na kolanach i klapsy Siostry Filotei
   Któż nie zna Jana Pawła II. Wszyscy, nawet najmłodsi, mają jakieś wspomnienia z nim związane. Jednak te wszystkie historie mówią głównie o tym, jakim był kardynałem w Krakowie i jakim papieżem w Watykanie.

bullet "BABCIU" JA WIDZĘ CAŁY ŚWIAT
   Czy można normalnie widzieć, nie mając źrenic? Według lekarzy i nauk medycznych nie. Kiedy ktoś spojrzy głębiej w oczy Gemmy Di Giorgi, zauważy że nie są normalne. Jednak ona widzi tak jak każdy normalny człowiek. Nie zawsze tak było.

bullet MAŁA TERESA - CHCĘ IŚĆ DO NIEBA
   Święta Teresa z Avila, doktor Kościoła, doświadczona mistyczka, stateczna nauczycielka dążenia do wewnętrznej, chrześcijańskiej doskonałości, reformatorka życia zakonnego ...

bullet MOJA ŚWIĘTA MAMA
   Pierluigi Molla już jako dorosły mężczyzna wraz ze swoim tatą uczestniczył w beatyfikacji i kanonizacji swojej mamy Joanny Beretty Molli. Na jednym ze zdjęć ilustrujących przeprowadzony z nim w tygodniku wywiad pokazuje mały obrazek Maryi z Dzieciątkiem. „Namalowała go moja mama” - mówi ze wzruszeniem. To jedna z najdroższych jego pamiątek.

bullet TAK SZCZĘŚLIWI NA ZDJĘCIU
   Józef Ulma bał się o swoją rodzinę, gdyż także w domu od jesieni 1941 roku ukrywał ośmioro Żydów z rodziny Szallów i Goldbergów. Życie w trakcie okupacji było ciężkie. Ulmowie dzielili się jednak tym, co posiadali. Mając świadomość wielkiego ryzyka, podejmowali je z wiarą i nadzieją, że dobro w końcu zwycięży.

Encykliki papieskie - [13 ]
bullet 1979 - REDEMPTOR HOMINIS
   

w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej wolibullet 1980 - DIVES IN MISERICORDIA
   

O Bożym Miłosierdziubullet 1981 - LABOREM EXERCENS
   

O pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum) w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej wolibullet 1985 - SLAVORUM APOSTOLI
   

Skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodegobullet 1986 - DOMINUM ET VIVIFICANTEM
   

O Duchu Świętym w życiu Kościoła i światabullet 1987 - REDEMPTORIS MATER
   

O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościołabullet 1990 - REDEMPTORIS MISSIO
   

O stałej aktualności posłania misyjnegobullet 1991 - CENTESIMUS ANNUS
   

Do czcigodnych braci w episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki Rerum novarumbullet 1993 - VERITATIS SPLENDOR
   

Do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościołabullet 1995 - EVANGELIUM VITAE
   

do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz
Do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiegobullet 1995 - UT UNUM SINT
   

O działalności ekumenicznejbullet 1998 - FIDES ET RATIO
   

Do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumembullet 2003 - ECCLESIA DE EUCHARISTIA
   

do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz
Do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu kościołaHistoria - [7 ]
bullet Wierzbnik - osada i parafia
   Opis i krótka historia miejscowości oraz kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła

bullet Nasz Patron
   Archanioł Michał – w religii chrześcijańskiej jeden z archaniołów, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. W religii judaistycznej wymienia się Michała wśród siedmiu aniołów wyższego rzędu. Również w islamie Michał (Mika'il) jest jednym z ważniejszych aniołów.

bullet OBÓZ PRACY - Zwangsarbeitslager Herzogswalde
   Autostrada, która przebiega przez środek naszej Parafii dzieli ją na dwie części, dwie miejscowości: Jankowice Wielkie i Wierzbnik. Podobnie jak nasze miejscowości ma ona bardzo bogatą historię, która częściowo jest wpisana w historię parafii albo tylko miejscowości Wierzbnik, ponieważ przy niej znajdował się obóz pracy w czasie II wojny światowej.

bullet Proboszczowie parafii w Wierzbniku
bullet Z Norylska do Skorogoszczy
   Pielgrzymi z Północnej Syberii na Opolszczyźnie

bullet Pojedynczy duchowni pracują tu na ogromnych przestrzeniach z małymi grupkami wiernych.
   Pojedynczy duchowni pracują tu na ogromnych przestrzeniach z małymi grupkami wiernych.

bullet Tradycja i ambicja
   Nazwa przedwojenna wsi brzmiała Herzogswalde – czyli „Książęcy las”, lecz na tym nie poprzestano. Już po wojnie Polacy używali nazwy „Książyce” – no i wreszcie – Wierzbnik, co ma związek zapewne z mnogością wierzb w okolicy.

Jan Paweł Wielki - [6 ]
bullet Kalendarium Pontyfikatu
   Kalendarium pontyfikatu papieża Jana Pawła II

bullet Droga do powołania
   Jesienią 1942 roku Wojtyła wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego. 1 listopada 1946 otrzymał świecenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiechy, w następnych latach wyjechał do Rzymu na studia teologiczne.

bullet Biografia do dnia wyboru
   Karol Wojtyła - Biografia do dnia wyboru na papieża

bullet Dzieciństwo Karola Wojtyły
   Był chłopcem wesołym, utalentowanym i jak większość rówieśników - każdą wolną chwilę lubił spędzać na powietrzu. Latem grał w piłkę nożną. Od małego kochał też Lolek sporty zimowe.

bullet Szkolny kolega Karola Wojtyły: Lolek śpiewał tak głośno, aż pękały mury świątyni
   W rozmowie z KAI Eugeniusz Mróz wspomina dzieciństwo, spędzone wspólnie z Karolem Wojtyłą.

bullet Proroctwo Ojca Pio
   Do San Giovanni Rotondo, Karol Wojtyła wybrał się w kwietniu 1948 roku, poświątecznym tygodniu, wolnym od zajęć na uczelni. – I wtedy mogłem zamienić z nim kilka słów – napisze Wojtyła.

Katechezy - [3 ]
bullet Katecheza nr 1 - Królowanie Boga w Biblii
   Prawda o Bogu, który jest Królem należy do podstawowych prawd Pisma Świętego. Idea Bożego królowania nad światem, Izraelem w ST, Kościołem w NT i każdym człowiekiem przewija się jako kluczowa przez wszystkie stronice Biblii – od opisu stworzenia świata, w którym Bóg jako Król, siedząc na tronie, stwarza świat przez swe słowo-rozkaz, aż po Księgę Apokalipsy ukazującą królowanie Boga i Baranka w Nowym Jeruzalem.

bullet Katecheza nr 2 - Królowanie Jezusa według Quas primas
   Dobre przygotowanie do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Polsce wymaga od nas przypomnienia nauki Kościoła na temat królewskiej władzy Syna Bożego. Dokumentem przybliżającym wiernym tę prawdę wiary jest encyklika Quas primas papieża Piusa XI z 1925 roku o ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla. Pius XI przedstawia w niej biblijne i teologiczne podstawy nowego święta oraz wyraził swoje nadzieje z nim związane. Papież spodziewa się odnowienia i umocnienia Kościoła oraz przemian społecznych w duchu praw Chrystusa Króla.

bullet Katecheza nr 3 - Jezus Król w Katechizmie Kościoła Katolickiego
   Królewska godność Jezusa Chrystusa to zagadnienie, które od wielu lat wzbudza ogromne zainteresowanie świeckich i hierarchów polskiego Kościoła. Ważną inspiracją była osoba Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i jej pism, w których pojawia się wezwanie, by Polska przyjęła władzę Jezusa Króla. Wypełnienie tego wezwania powinno opierać się przede wszystkim na fundamencie nauki Kościoła, której źródłem jest Objawienie przekazane w Piśmie Świętym i Tradycji. Współcześnie normatywnym źródłem poznania nauki Kościoła jest Katechizm. Warto więc przeanalizować fragmenty tego dokumentu, w których mowa o Jezusie Królu.

Media o nas - [16 ]
bullet 1994 - Ksiądz naszych marzeń
   Właściwy człowiek na właściwym miejscu, to według mieszkańców Wierzbnika i Jankowic Wielkich trafne określenie dla proboszcza tamtejszej parafii.
(Gazeta Opolska, 10 marca 1994, numer 49/278)


bullet 1997 - Wierzbnickie cuda
   W kościele parafialnym po 58 latach zagrały cenne zabytkowe organy. Parafianie twierdzą, że ich ksiądz to człowiek zdecydowany i jeśli się na coś uweźmie – rzecz doprowadzi do końca. Ostatnio proboszcz Czesław Kocoń „uwziął się” na nieczynne od ponad pięćdziesięciu lat organy.
(Kurier Brzeski, dnia 18.12.1997, str.6)


bullet 1955 - Jak żyje i pracuje młodzież w Wierzbniku
   Przedruk artykułu z miesięcznika „Echo Grodkowa” z lat pięćdziesiątych minionego stulecia.
(Gazeta Grodkowska, luty 1997, nr 2(27) str.14)


bullet 1997 - Pałac w Wierzbniku
   Na śląsku spotykamy wiele zamków i pałaców, okazałych reprezentacyjnych budowli mieszkalnych, będących chlubą tutejszych rodzin. Przyczyniły się one do rozwoju kultury i nauki. Wiele z tych budowli nie dotrwało do naszych czasów.
(Gazeta Grodkowska, luty 1997, nr 2(27) str.14)


bullet 1999 - Ołtarz w płomieniach
   XIII - wieczny kościółek gasiło siedem jednostek straży pożarnej
(Super Express, 05 maja 1999 nr 103(2431) str. 6)


bullet 1999 - Spięcie na ołtarzu - Wierzbnik. Pożar w kościele
   Wczoraj w środku nocy spłonęła część zabytkowego ołtarza kościoła św. Michała w Wierzbniku. Zabytek pochodzi z połowy XVIII wieku. Pożar spowodowało spięcie instalacji elektrycznej.
(Gazeta Wyborcza – Gazeta w Opolu – dnia 05 maja 1999 r. nr 103/1920 str. 1)


bullet 2001-1 - Jasełka w Gminie Olszanka
   W dniu 14 stycznia w Jankowicach Wielkich odbył się IV Przegląd Zespołów Kolędniczych z terenu gminy Olszanka.
(Magazyn Brzeski, dnia: 22 stycznia 2001 Nr 2/105/, str. 8)


bullet 2001-2 - Jasełka 2001
   Tegoroczny IV Przegląd Zespołów Kolędniczych w Jankowicach Wielkich cieszył się dużym powodzeniem wśród widzów, artystów też było wielu – wzięło w nim udział około100 dzieci.
(Gazeta Brzeska, dnia 06 luty 2001 r., nr. 5 (295) Str.4)


bullet 2001-3 - Boże Narodzenie w kolędzie
   Od kilku lat na przełomie grudnia i stycznia parafia rzymsko – katolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Wierzbniku organizuje coroczny konkurs plastyczny na temat Bożego Narodzenia.
(Kurier Brzeski, z dn. 7-13 luty 2001 nr6(344) str. 6)


bullet 2005 - Jubileusz solidnie przygotowany
   W tym roku mieszkańcy Wierzbnika, w dekanacie grodkowskim, przeżywają jubileusz 700-lecia miejscowości. Główne uroczystości jubileuszowe obchodzono tam w ostatni weekend sierpnia…
Gość Opolski, 18 wrzesień 2005, nr 38/705


bullet 2008 - Kaplica poświęcona
   W ramach wizytacji kanonicznej odbywającej się w dekanacie grodkowskim opolski biskup pomocniczy Paweł Stobrawa poświęcił kaplicę pogrzebową położoną obok kościoła filialnego w Jankowicach Wielkich (parafia Wierzbnik)
GOŚĆ OPOLSKI, 27 kwiecień 2008, nr 17/842


bullet 2009 - Ludzie mówią, że to cud
   Dziesięć lat temu w zabytkowym kościele parafialnym wybuchł pożar. Plastikowa figura Matki Boskiej Fatimskiej, która stała tuż przy linii ognia, nie tylko nie spłonęła, ale nie nadtopił się żaden najmniejszy detal figury czy korony. Ludzie mówią, że to był cud.
Gość Opolski - 7.06.2009


bullet 2001-4 Święto Boga i ludzi
   Boże Ciało – uroczystości ku czci Najświętszego Sakramentu, obchodzone w drugi czwartek po Zielonych Świątkach, trwają przez całą oktawę. To żywa cześć dla Najświętszego Sakramentu – Chrystusa, który wychodzi na nasze ulice, przychodzi do nas i naszej codzienności.

bullet 2009 - Wierzbnik- dziedzictwo kulinarne po raz szósty
   Gospodynią szóstej już edycji Dziedzictwa Kulinarnego była sołtys Wierzbnika p. Bogusława Pawlak. W obszernej sali 15 kół gospodyń zaprezentowało swoje potrawy związane tematycznie z Wigilią ( 2 koła nie dotarły z powodu chorób).

bullet Poniemieckie tajemnice
   Do ciekawszych zabytków w dekanacie grodkowskim z pewnością należy zaliczyć kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła znajdujący się we wsi Wierzbnik, przy szosie Grodków - Jankowice Wielkie - Krzyżowice - Brzeg.

bullet Dzieje wierzbnickiej parafii
   Na podstawie dziejów małych społeczności można przekonać się, jak walec historii na przestrzeni wieków kształtuje byt narodów.

Na wesoło - [1 ]
bullet Uśmiechnij się...
Rok Wiary 2012 - 2013 - [22 ]
bullet "PANIE PRZYMNÓŻ NAM WIARY" (Rozpoczęcie Roku Wiary w naszej Parafii)
   11 października – w czwartek wieczorem – rozpoczęliśmy uroczyście ogłoszony przez papieża Benedykta XVI - Rok Wiary. We Mszy świętej celebrowanej przez księdza proboszcza Czesława Koconia uczestniczyli wierni, którzy w tym dniu chcieli się duchowo złączyć z naszym papieżem Benedyktem XVI, który dokonywał tego aktu w Watykanie.

bullet Odpusty na Rok Wiary
   Na Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r. i potrwa do przyszłorocznej uroczystości Chrystusa Króla 24 listopada 2013 r., papież udzielił odpustu zupełnego. Wierni będą mogli go uzyskać, także dla zmarłych, pod zwykłymi warunkami: prawdziwej skruchy, spowiedzi sakramentalnej, Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

bullet Synod Biskupów na temat: "Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej"
   Do Watykanu przybyło 262 ojców synodalnych. Była to największa liczba uczestników w 47-letnich dziejach tego spotkania przedstawicieli episkopatów z całego świata. Z naszego kraju na synod pojechali kardynałowie: Kazimierz Nycz i Stanisław Dziwisz, a także arcybiskupi: Józef Michalik i Stanisław Gądecki.

bullet Królestwo miłości i prawdy
   W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w uroczystość Chrystusa Króla, w naszej parafii – mówił ksiądz proboszcz na początku mszy św. – przeżywamy Niedzielę Pastoralną. Podczas niej – dodał - gościmy moderatora Wyższego Seminarium Duchownego - profesora Norberta Widoka oraz kleryków.

bullet Kim jest dla mnie kapłan
   Kapłaństwo jest sakramentem, wydaje się wam, że nie macie z nim nic wspólnego, jednak dotyczy on was wszystkich. Kapłaństwo podnosi człowieka do Boga. Kim jest kapłan, jeśli nie tym, który tu, na ziemi, reprezentuje Boga? Kapłan jest człowiekiem, który otrzymał wszelką władzę od Boga.

bullet WARTO POMYŚLEĆ O SWOJEJ WIERZE!
   Coraz bardziej w życiu przekonuję się, że wiara jest darem, którego nie można sobie przywłaszczyć. Może także stać się darem ulotnym. Łatwo utraci wiarę ten, kto się o nią nie troszczy. Do wiary w życiu nieustannie dorastamy. Wiara nieustannie powinna być rozwijana.

bullet ZŁOTE MYŚLI O WIERZE
bullet Wiara ze słowa
   Można stwierdzić z dużą dozą pewności: "wierzę i będę wierzył w Boga", natomiast stwierdzenie "będę zawsze wierzył Bogu" ociera się o pychę.

bullet Wierzyć dzisiaj
   Kilka tygodni temu zwrócił się do mnie mężczyzna w moim wieku z taką wątpliwością: - Przeżyłem 40 lat w Polsce komunistycznej i 20 lat w tzw. wolnej Polsce. Naprawdę trudno byłoby mi powiedzieć, że dzisiaj jest mi łatwiej być człowiekiem wierzącym niż dawniej. Czy to tylko mój problem?

bullet Katechezy Roku Wiary
   Katechezy Benedykta XIV na Rok Wiary 2012 - 2013

bullet AKT WIARY
   Kto wymyślił wyznanie wiary? (nieco historii…) Pytanie o to, kto wymyślił wyznanie wiary, jest w swej istocie pytaniem o to, skąd się wyznanie wiary wzięło i jaką drogę przechodziło, by osiągnąć znaną nam dziś formę.

bullet WIERZĘ W BOGA WSZECHMOCNEGO cz. II
   „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego” - to fundament, na którym wznosi się cały gmach wiary. Wiary Kościoła i mojej osobistej.

bullet I W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA JEDYNEGO, PANA NASZEGO... cz. IV
   “O Jezu!”, “Jezu Chryste!” czy “Jezus, Maria!” – ludzie często tak wołają. Kiedy coś zaboli, kiedy przychodzi zła wiadomość czy nieszczęście, kiedy puszczają nerwy, kiedy jakaś sytuacja przerasta człowieka. To brzmi jak wołanie o ratunek. Człowiek podświadomie wzywa kogoś silniejszego, zgodnie z zasadą “jak trwoga, to do Boga”.

bullet STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI cz. III
   Jeżeli spoglądamy na wszechświat i na prawa rządzące nim, to widzimy piękno i porządek, które prowokują do stawiania pytań podstawowych: „skąd”, „jak”, „dokąd”, „dlaczego”.

bullet Który począł się z Ducha Św., narodził się Maryi Panny... cz. V
   Wielu współczesnych wykształconych uznaje, że Jezus był jedynie wybitnym człowiekiem, moralistą, nauczycielem itd. Natomiast nie mieści im się w głowie to, że to jednocześnie Bóg.

bullet Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion - cz. VI
   Chrześcijaństwo nie jest religią zakochanych w cierpieniu. Głosi, że zbawienie przyszło przez krzyż, ale to miłość zbawia, nie ból.

bullet Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał... cz. VII
   „ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ” – to jedno z najmniej rozumianych zdań w wyznaniu wiary... Co oznacza?

bullet Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego... cz. VIII
   Każdy zwycięzca przeżywa moment triumfu: grają mu hymn, dają medal, ściska trener. Wniebowstąpienie – to ukazanie triumfu Jezusa, który zwyciężył, zmartwychwstając. Zwyciężył nie tyle dla siebie, co dla nas.

bullet Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych... cz. IX
   Sąd Ostateczny. To musi być nie lada problem dla Boga, który nie jest neutralny w sprawie człowieka. Nigdy nie był. Kocha nas i chce ocalić wszystkich bez wyjątku. Jak Bóg pogodzi swoją stronniczość z najwyższą sprawiedliwością?

bullet Wierzę w ducha świętego... cz. X
   Aby choć trochę zrozumieć tajemnicę Ducha Świętego, trzeba powrócić do prawdy o Trójcy Świętej: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Takim dał się nam poznać Bóg – jako Jeden w Trzech Osobach.

bullet Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie... - cz.XI
   Na Kościół trzeba patrzeć z wiarą. Tylko ona pozwala bowiem uchwycić, czym on właściwie jest i czym być powinien.

bullet Grzechów odpuszczenie... - cz. XII
   Zmartwychwstały Chrystus mówi do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22–23).

Sakramenty - [5 ]
bullet Chrzest święty
   Chrzest święty jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem. Pierwszym, bo bez niego nie można przyjąć innych sakramentów; najpotrzebniejszym, bo bez niego nie można się zbawić.

bullet Pogrzeb chrześcijański
   Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła.

bullet Eucharystia
   Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54)

bullet Sakrament Bierzmowania
   Bierzmowanie jest tradycyjnie drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy.

bullet Sakrament małżeństwa
   Małżeństwo jest jednym z siedmiu sakramentów świętych. W teorii sakrament ten powinien być udzielany tylko raz w życiu, jednak Kościół katolicki dopuszcza jego ponowne przyjęcie. Drugi raz małżeństwo może bowiem zawrzeć wdowiec lub wdowa. W Kościele katolickim sakrament małżeństwa rozumiany jest jako związek mężczyzny i kobiety. To połączenie stanowi symboliczną więź Chrystusa z Kościołem.

Święci na każdy dzień - [367 ]
bullet 03.01 Święty Feliks
   Feliks był synem kapłana Feliksa. Wcześnie wszedł w związek małżeński z Petronią, która dała mu syna Gordiana i córkę Paulę. Prawdopodobnie ich potomkiem był także św. Grzegorz I Wielki, papież.

bullet 03.02 Święty Karol
   Karol był synem św. Kanuta IV, króla Danii. Po śmierci ojca wychowywał się na dworze swojego dziadka, Roberta II, hrabiego Flandrii.

bullet 03.03 Święta Kunegunda
   Św. Kunegunda, cesarzowa, wdowa, zakonnica (978-1033). Była córką Zygfryda, hrabiego Luksemburga. Poślubiła Henryka II, księcia Bawarii, który po śmierci Ottona III został wybrany cesarzem Niemiec.

bullet 03.04 Święty Kazimierz
   Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka.

bullet 03.05 Święty Jan Józef od Krzyża
   Św. Jan Józef od Krzyża (Karol Gaetano), zakonnik. Urodził się w połowie XVII wieku na wyspie Ischia koło Neapolu.

bullet 03.06 Święta Agnieszka
   Agnieszka urodziła się w 1205 r. w Pradze jako córka króla Czech Przemysława Ottokara I. Gdy miała trzy lata, postanowiono wydać ją za mąż za jednego z synów Henryka Brodatego, dlatego w 1216 wyjechała razem ze starszą siostrą Anną na dwór polski.

bullet 03.07 Święta Perpetua i Felicyta
   Perpetua i Felicyta żyły w II w. Obie z Felicytą były młodymi mężatkami. Oskarżone jako chrześcijanki zostały pojmane i sprowadzone do Kartaginy.

bullet 03.08 Święty Jan Cidade
   Jan Cidade urodził się w Portugalii w roku 1495. Gdy miał 8 lat, zjawił się w jego domu jakiś podróżny, kapłan, i prosił o nocleg. Przy wieczerzy gość opowiadał o krajach, które zwiedził. Kiedy dnia następnego opuścił dom, zauważył przy sobie chłopca, który postanowił towarzyszyć kapłanowi w drodze. Uczynił to potajemnie przed rodzicami.

bullet 03.09 Święta Franciszka
   Franciszka urodziła się w patrycjuszowskiej rodzinie w Perrione koło Rzymu w 1384 r. W bardzo młodym wieku wydano ją za Wawrzyńca di Ponziani. Miała troje dzieci. Zasłynęła z dobroczynności. Do katalogu świętych wpisał ją uroczyście Paweł V w 1609 roku

bullet 03.10 Święty Symplicjusz, Makary
   Symplicjusz urodził się w Tivoli, był synem Kastinusa. Św. Makary był biskupem Jerozolimy prawdopodobnie w latach 314-334. Do końca swoich dni był zawziętym przeciwnikiem arianizmu i energicznie zwalczał tę herezję.

bullet 03.11 Św. Konstantyn
   Św. Konstantyn, król, kapłan, męczennik († 598). Był królem Szkocji. Prowadził życie występne. Jednak opamiętał się i rozpoczął żarliwą pokutę. W roku 587 abdykował. Wstąpił do klasztoru irlandzkiego w Ofiary. Po otrzymaniu święceń kapłańskich udał się do rodzinnego kraju, aby nieść Ewangelię. Poniósł śmierć męczeńską w 598 r.

bullet 03.12 Św. Alojzy
   Szczególnie ciepły stosunek żywił Alojzy do Polski. Mimo że nigdy w niej nie był, ukochał ją za jej szczególną wierność Bogu, za jej umiłowanie wolności i za szczególne nabożeństwo polskiego narodu do Najświętszej Maryi Panny. Zwykł był mawiać, że gdyby nie był Włochem, chciałby być Polakiem. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 1980 r. Jego kanonizacji dokonał 16 maja 2004 r. w Rzymie.

bullet 03.13 Św. Krystyna
   Św. Krystyna, męczennica, urodziła się w Persji. Kiedy pogański król perski, Chozroes I, rozpoczął krwawe prześladowanie, św. Krystyna miała należeć do najpierwszych, która padła jego ofiarą.

bullet 03.14 Św. Matylda
   Matylda urodziła się w 895 r. w Westfalii. Była córką księcia saskiego Teodoryka i Reinhildy - pochodzącej z duńskiego rodu królewskiego. Matylda kształciła się i młode lata spędziła w klasztorze benedyktynek w Herford pod okiem babki - ksieni klasztoru. Lata tu spędzone będzie zawsze zaliczać do najpiękniejszych w życiu. Tu także zasmakowała w modlitwie i w służbie Bożej.

bullet 03.15 Św. Klemens
   Klemens urodził się 26 grudnia 1751 roku na Morawach w Tasovicach w licznej czeskiej, choć zniemczonej rodzinie rzeźnika. W roku 1888 papież Leon XIII wyniósł sługę Bożego do chwały błogosławionych, a w roku 1904 papież św. Pius X wpisał go uroczyście do katalogu świętych. Ze względu na to, że św. Klemens spędził 21 najpiękniejszych swoich lat w Warszawie, Episkopat Polski włączył go do katalogu świętych polskich. Jest patronem Warszawy, a także kelnerów i piekarzy.

bullet 03.16 Św. Gabriel Lalemant
   Św. Gabriel Lalemant, zakonnik, męczennik. Urodził się w 1610 roku w Paryżu. Był synem adwokata. Mając 20 lat wstąpił do jezuitów. Studiował teologię w Bourges. Przyjąwszy święcenia kapłańskie uczył w La Feche, Moułins, Bourges. Beatyfikowany przez Piusa XI w 1925 roku, kanonizowany w 1930.

bullet 03.17 Św. Patryk
   Patryk urodził się w Brytanii w 385 roku. Nosił celtyckie imię Sucat. Kiedy miał 16 lat, korsarze porwali go do Irlandii. Patryk przeżył ok. 76 lat, w tym ok. 40 lat w Irlandii. Irlandia czci go więc jako swojego apostoła, ojca i patrona. Jest także patronem fryzjerów, kowali, górników, upadłych na duchu oraz opiekunem zwierząt domowych.

bullet 03.18 Św. Cyryl
   Cyryl urodził się około 315 roku w Jerozolimie. Pochodził z rodziny chrześcijańskiej, bardzo przywiązanej do wiary świętej. Zwyczajem pobożnych rodzin Cyryl od młodości zaprawiał się w ascezie chrześcijańskiej w jednym z klasztorów Palestyny. Leon XIII ogłosił w 1882 r. św. Cyryla Jerozolimskiego doktorem Kościoła.

bullet 03.19 Św. Józef
   Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz. Ta jednak różni się zasadniczo od tej, którą nam przekazuje św. Mateusz. Już Julian Afrykański (w. III) wyraża zdanie, że jest to genealogia Najśw. Maryi Panny. Św. Łukasz, który tak wiele nam podał szczegółów z Jej życia, mógł nam i jej rodowód również przekazać.

bullet 03.20 Św. Maurycy
   Św. Maurycy Csak zwany także Panońskim, książę, zakonnik (1280-1336). Pochodził z rodziny węgierskiego możnowładcy. Po trzech latach małżeństwa jego żona wstąpiła do dominikanek, on zaś do dominikanów rezydujących na wyspie św. Małgorzaty w Budapeszcie. Zasłynął z gorliwości w modlitwie, pokorze, w posługiwaniu potrzebującym.

bullet 03.21 Św. Mikołaj Patron Szwajcarii
    Mikołaj urodził się w 1417 r. w Filie, w pobliżu Sachseln (Szwajcaria). Ojciec jego, Henryk, był skromnym i prostym góralem, ale miał taki autorytet, że piastował różne stanowiska, tak w sądownictwie, jak i w zarządzie i sejmiku lokalnym. W roku 1947 papież Pius XII dokonał jego uroczystej kanonizacji, ogłaszając równocześnie św. Mikołaja głównym patronem Szwajcarii.

bullet 03.22 Św. Zachariasz
   Zachariasz był synem Polychroniusza z Kalabrii. Był Grekiem, ale urodzonym we Włoszech. Nie znamy szczegółów z jego lat młodzieńczych. Być może, że współpracował ze św. Grzegorzem III i był diakonem, którego podpis figuruje na synodzie rzymskim w roku 732.

bullet 03.23 Św. Turybiusz
   Turybiusz urodził się w 1531 roku w rodzinie szlacheckiej w Mayorga - prowincja Leon (Hiszpania). Studiował w Salamance i Koimbrze. W 1579 roku został biskupem Limy. Beatyfikował go Innocenty XI w 1679 r., kanonizował Benedykt XIII w 1726 r. Jest patronem Peru.

bullet 03.24 Św. Katarzyna
   Katarzyna urodziła się w 1330 r. jako druga córka św. Brygidy i księcia Ulfa Gudmarssona. W dzieciństwie oddano ją do internatu cystersek w Riseberg, gdzie otrzymała pełne wykształcenie i religijne wychowanie. Po wyjściu z klasztoru została wydana za szlachetnego rycerza, Edgarda z Kyren. Oboje złożyli ślub dozgonnej czystości.

bullet 03.25 Św. Małgorzata - Zwiastowanie Pańskie
   Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.

bullet 03.26 Św Dyzmas
   Święty Dyzmas był tym człowiekiem, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że kiedy jeden z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, skarcił go, że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił.

bullet 03.27 Św. Ernest
   Ernesta Lidii Ruperta Gelazego Peregryna Fileta Jana Gerwazego Św. Ernest pochodził z rodziny szlacheckiej. Był opatem w klasztorze w Zwiefalten. Wziął udział w II wyprawie krzyżowej do Ziemi Świętej. Zginął pod Doryleą we Frygii w 1147 roku podczas bitwy z wojskami otomańskimi.

bullet 03.28 Św. Joanna
   Św. Joanna urodziła się w 1332 r. Poślubiła młodego barona de Silly, który wróciwszy z niewoli angielskiej zmarł z trudów i wyczerpania. Joanna osiadła w Lours, w skromnym mieszkaniu przylegającym do klasztoru franciszkanów. Wiodła życie pełne umartwienia, modlitwy i poświęcenia. Przez pewien czas pracowała jako posługaczka w miejscowym szpitalu. Umarła mając 82 lata w 1414 r.

bullet 03.29 Św. Stefan
   Św. Stefan IX, papież († 1058). Był 150 papieżem Kościoła, a jego krótki, zaledwie ośmiomiesięczny pontyfikat, trwał od 3 sierpnia 1057 r. do 29 marca 1058 r.

bullet 03.30 Bł. Amadeusz
   Amadeusz IX Sabaudzki, książę. Syn Ludwika księcia Sabaudii i Anny. Urodził się w 1435 r. w Thonon-les-Bains (Sabaudia). Dziadkiem był Amadeusz VIII Sabaudzki, który w 1439 został wybrany przez schizmatyczny sobór w Bazylei antypapieżem Feliksem V. Dopiero w 1449 r. dziadek uznał swoją pomyłkę i odpokutował, otrzymując przebaczenie od prawowitego papieża.

bullet 03.31 Św. Beniamin,
   Św. Beniamin, diakon, męczennik († 424). Beniamin był diakonem biskupa Abdasa. Kiedy w Persji wybuchło prześladowanie w latach 420-422, Beniamin dostał się do więzienia. Wyróżniał się odwagą i wymową.

bullet 04.01 Św. Hugon, Św. Noniusz
   Św. Hugon, książę, biskup, mnich (1053-1132). Przyszedł na świat w 1053 r. w Chateaurnel d'Isere w rodzinie książęcej. Uczył się w szkole katedralnej w Walencji, gdzie później został kanonikiem. Noniusz (właśc. Nuno) Alwarez Pereira urodził się 24 czerwca 1360 r. w Cernache do Bomjardim koło Serty (Portugalia) jako potomek znanego rodu rycerskiego. Mając 17 lat, ożenił się z Eleonorą de Alvim.

bullet 04.02 Św. Franciszek z Paoli
   Franciszek urodził się 27 marca 1416 r. w Paoli (Włochy). Pochodził z ubogiej, ale głęboko religijnej rodziny. Rodzice wyprosili sobie syna żarliwą modlitwą do św. Franciszka z Asyżu. W podzięce dali więc synowi imię Franciszek. Spełniając uczyniony ślub, oddali go do klasztoru franciszkanów, kiedy Franciszek miał zaledwie 12 lat.

bullet 04.03 Święty Ryszard de Wyche, biskup
   Ryszard urodził się w 1197 r. w Wyche, w pobliżu Worcester (Anglia). Jako młodzieniec musiał zająć się administracją majątku rodzinnego. Odrzucił propozycje małżeńskie i po uporządkowaniu stanu majątkowego rodziny udał się na studia uniwersyteckie do Oxfordu. Po ukończeniu studiów swoją wiedzę pogłębiał na uniwersytetach w Paryżu i Bolonii. Miał 38 lat, kiedy wybrano go rektorem uniwersytetu w Oksfordzie. Wkrótce potem, w 1237 r., został mianowany kanclerzem prymasa Anglii, św. Edmunda.

bullet 04.04 Św. Izydor
   Izydor urodził się około 560 r. w Nowej Kartaginie, w prowincji Murcji. Pochodził z rodziny, która dała Kościołowi dzieci wyniesione do chwały ołtarzy - św. Leonarda i św. Fulgencjusza, braci św. Izydora, oraz św. Florentynę - ich siostrę. Legenda głosi, że przy narodzinach dziecka rój pszczół osiadł na jego ustach i zostawił na nich słodki miód.

bullet 04.05 Św. Wincenty Ferreriusz, prezbiter
   Wincenty urodził się ok. 1350 r. w Walencji (Hiszpania). Mając 17 lat wstąpił do dominikanów. W rok potem złożył śluby zakonne. Studiował w Walencji, w Barcelonie i w Leridzie. Otrzymał święcenia kapłańskie w wieku 25 lat. Papież Kalikst III 29 czerwca 1455 zezwolił na jego kult, a papież Pius II w trzy lata potem dokonał jego formalnej kanonizacji (1458). J

bullet 04.06 Św. Wilhelm z Paryża, opat
   Wilhelm urodził się ok. 1127 r. Wychował go jego wuj, Hugon, czterdziesty drugi opat Saint-Germain-des-Prés w Paryżu. Po otrzymaniu święceń subdiakonatu, Wilhelm został kanonikiem kościoła Sainte-Genevieve-du-Mont.

bullet 04.07 Św. Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiter
   Jan urodził się w Reims 30 kwietnia 1651 r. w podupadłej rodzinie książęcej jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Straciwszy rodziców przerwał studia na paryskim uniwersytecie i w seminarium, aby zająć się najbliższą rodziną. Po pewnym czasie kontynuował naukę. W wieku 27 lat przyjął święcenia kapłańskie.

bullet 04.08 Św. Dionizy
   Na Wschodzie Dionizy odbiera cześć jako męczennik. Krzyżowcy za czasów Innocentego IV (+ 1254) przewieźli ciało św. Dionizego do Rzymu i oddali pod opiekę klasztoru pod wezwaniem Świętego.

bullet 04.09 Święta Maria, żona Kleofasa
   Maria należała do rodziny Maryi. Być może była rodzoną siostrą św. Józefa albo któregoś z jego braci (tradycja apostolska nazywa Kleofasa bratem św. Józefa).

bullet 04.10 Św. Fulbert, biskup
   Fulbert urodził się w 960 r. w ubogiej rodzinie. Przypuszcza się, że pochodził z Poitiers. Uczył się w szkole katedralnej w Reims. Jego mistrzem był Gerbert, późniejszy papież Sylwester II.

bullet 04.11 Św. Gemma Galgani, dziewica
   Gemma przyszła na świat jako piąte z ośmiorga dzieci dnia 12 marca 1878 roku w Lucce (Włochy). Papież Pius XI zaliczył Gemmę do chwały błogosławionych w 1933 roku, a papież Pius XII w roku 1940 dokonał jej kanonizacji.

bullet 04.12 Św. Zenon z Werony, biskup
   Zenon urodził się ok. 300 r. w Cezarei Mauretańskiej (teren dzisiejszego Maroka). Jako młodzieniec był świadkiem męczeństwa św. Arkadiusza - jak odrąbywano mu ręce i nogi, by go zmusić do wyparcia się wiary. Zmarł w roku 375. Jest patronem Werony oraz łaziebnych i żebraków. Jego kult rozpoczął się zaraz po jego śmierci.

bullet 04.13 Św. Marcin I, papież i męczennik
   Po śmierci Teodora I w 649 r. został wybrany papieżem i konsekrowany bez zatwierdzenia cesarza. Otrzymał wówczas święcenia kapłańskie i sakrę biskupią. Konstanty II, dotknięty takim obrotem spraw, odmówił uznania Marcina I za prawowitego papieża.

bullet 04.14 Św. Walerian, męczennik
   Św. Walerian, męczennik, według bardzo skąpych danych był bratem św. Tyburcjusza. Obaj zginęli śmiercią męczeńską w II lub na początku III wieku.

bullet 04.15 Św. Anastazja i Bazylissa, męczennice
   Anastazja i Bazylissa są wspominane w "Martyrologium rzymskim" jako uczennice apostolskie, nawrócone na chrześcijaństwo przez nauczanie świętych Apostołów Piotra i Pawła. Po ich męczeńskiej śmierci, odnalazły ich ciała i pochowały potajemnie pod osłoną nocy. Za to skazano je na tortury i ścięcie. Poniosły śmierć za czasów Nerona w roku 67.

bullet 04.16 Św. Maria Bernadetta Soubirous, dziewica i zakonnica
   W ciągu pół roku Matka Boża objawiła się Świętej 18 razy. Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium w Lourdes. W roku 1862 biskup diecezji Tarbes, Laurence, do której należało Lourdes, ogłosił dekret o prawdziwości objawień.

bullet 04.17 Św. Robert, opat
   Pochodził ze starego, znakomitego rodu. Mając 15 lat wstąpił do klasztoru benedyktynów w Mortier la Cella. Jako młody człowiek słynął już ze świętości. W tymże opactwie został niebawem wybrany na przeora.

bullet 04.18 Błogosławiona Maria od Wcielenia, zakonnica
   Barbara Avrillot urodziła się 1 lutego 1566 r. w rodzinie wyższej burżuazji w Paryżu. Po śmierci męża w 1613 r., wstąpiła do klasztoru w Amiens, stając się w nim zwykłą siostrą i przyjmując imię Marii od Wcielenia. Jedna z jej córek była subprzeoryszą tego klasztoru. W 1615 r. złożyła profesję. Rok później decyzją przełożonych została wysłana do klasztoru w Pontoise, gdzie zmarła w kwietniu 1618 r. Beatyfikowana została 24 kwietnia 1791 r.

bullet 04.19 Święty Leon IX, papież
   Brunon urodził się w rodzinie hrabiów z Egisheim (Alzacja) 21 czerwca 1002 r. Miał zaledwie 5 lat, gdy matka oddała go do szkoły i na wychowanie biskupowi z Toul, Bertoldowi. Został papieżem w 1048 r. Przyjął imię Leon IX i został koronowany w bazylice św. Piotra. Jego pontyfikat trwał zaledwie 5 lat.

bullet 04.20 Św. Agnieszka z Montepulciano, dziewica i zakonnica
   Agnieszka urodziła się w 1268 r. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny Segni. Tamtejszym zwyczajem mając 9 lat została oddana na wychowanie do klasztoru dominikanek. Jako czternastoletnia dziewczyna postanowiła zostać w nim zakonnicą.

bullet 04.21 Św. Anzelm, biskup i doktor Kościoła
   Anzelm urodził się w możnej rodzinie w miasteczku Aosta (Piemont) w 1033 r. Zatroskana o duszę dziecka głęboko religijna matka oddała Anzelma do klasztoru benedyktynów w Aoście. O jego kanonizację zabiegał prymas Anglii, św. Tomasz Becket (+ 1170), ale dopiero papież Aleksander VII w roku 1492 zezwolił na jego kult, a papież Aleksander VIII w roku 1690 wpisał go uroczyście do katalogu świętych.

bullet 04.22 Błogosławiony Idzi z Asyżu, zakonnik
   Idzi urodził się w Asyżu. W kwietniu 1209 r., poruszony przykładem pierwszych towarzyszy św. Franciszka z Asyżu, poprosił go o przyjęcie do grona jego uczniów. Zmarł w Perugii w 1262 r., po 52 latach życia franciszkańskiego. Jego niewątpliwy kult jako świętego potwierdził Pius VI, wyznaczając na dzień liturgicznego obchodu ku jego czci 23 kwietnia.

bullet 04.23 Św. Wojciech, biskup i męczennik - główny patron Polski
   Wojciech urodził się ok. 956 roku w możnej rodzinie Sławnikowiców w Lubicach (Czechy). 23 kwietnia 997 roku w piątek o świcie zbrojony tłum Prusaków otoczył trzech misjonarzy: św. Wojciecha, bł. Radzima i subdiakona Benedykta Boguszę. Rzucono się na nich i związano ich. Zaczęto bić Wojciecha i zawleczono go na pobliski pagórek. Tam pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny cios. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika).

bullet 04.24 Święty Jerzy
   Jerzy pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). Zachowały się o nim nikłe dane biograficzne, jednak są bardzo liczne i wczesne dowody kultu Świętego. Poddano go okrutnym i długim męczarniom - według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. Przybijano go do krzyża, torturowano na katowskim kole. Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny.

bullet 04.25 Święty Marek, Ewangelista
   W księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan, Dzieje Apostolskie (Dz 12, 12) wspominają go jako "Jana zwanego Markiem", syn Marii, która prawdopodobnie była właścicielką domu, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza. Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra.

bullet 04.26 Święty Klet, papież
   Klet (Anaklet I) żył w I wieku. Za jego pontyfikatu w imperium rzymskim po raz kolejny rozpoczęto prześladowanie chrześcijan. Tradycja chrześcijańska zachowana w Kościele przypisuje Anakletowi ustanowienie 25 prezbiterów w Rzymie i zbudowanie nagrobka w miejscu pochowania Piotra.

bullet 04.27 Święta Zyta, dziewica
   Pan Bóg potwierdził jej świętość cudami. Jeszcze w roku 1652 w czasie przeprowadzania jej procesu kanonizacyjnego znaleziono jej ciało nienaruszone rozkładem. Do katalogu świętych wpisał ją uroczyście papież Innocenty XII w roku 1696. Papież Pius XI ogłosił ją patronką miasta Lucca i służby domowej (1935). Jest czczona także jako patronka ubogich dziewcząt.

bullet 04.28 Św. Piotr Chanel, prezbiter i męczennik
   Św. Piotr Chanel, prezbiter, pierwszy męczennik Oceanii, urodził się 12 lipca 1803 r. we Francji. Beatyfikacji sługi Bożego dokonał papież Leon XIII w roku 1889, a kanonizował go papież Pius XII w roku 1954, ogłaszając równocześnie pierwszego męczennika Oceanii patronem tego obszaru.

bullet 04.29 Św. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła patronka Europy
   W nagrodę za poniesione trudy w obronie Kościoła Pius IX w roku 1866 ogłosił św. Katarzynę drugą, po św. Piotrze, patronką Rzymu. W roku 1939 papież Pius XII proklamował św. Katarzynę ze Sieny drugą, obok św. Franciszka z Asyżu, patronką Italii, a Paweł VI w 1970 roku ogłosił ją doktorem Kościoła. Papież Jan Paweł II ogłosił ją w 1999 roku współpatronką Europy.

bullet 04.30 Święty Pius V, papież
   Mając zaledwie piętnaście lat, w 1520 r., przywdział habit dominikański. Otrzymał zakonne imię Michała. W 1521 r. złożył śluby. Zaraz po śmierci otoczyła go cześć ludu. Wszakże na ołtarze go wyniósł w chwale błogosławionych dopiero papież Klemens X w roku 1672. Kanonizował go zaś papież Klemens XI 22 maja 1712 r.

bullet 05.01 Święty Józef, Rzemieślnik
   Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy ze stron Ewangelii. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca - jako Oblubieńca Matki Bożej, a dzisiaj - jako wzór i patrona ludzi pracujących.

bullet 05.02 Święty Atanazy Wielki, biskup i doktor Kościoła
   Atanazy urodził się w 295 r. w Aleksandrii, był z pochodzenia Grekiem. Młodość świętego przypadła na krwawe prześladowanie Dioklecjana i Galeriusza.

bullet 05.03 Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski główna Patronka Polski
   Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XIV wieku: Grzegorz z Sambora nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie.

bullet 05.04 Święty Florian, żołnierz, męczennik
   Florian był dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Florian jest patronem Austrii i Bolonii; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy.

bullet 05.05 Święty Stanisław Kazimierczyk, prezbiter
   Stanisław urodził się 27 września 1433 r. w Kazimierzu, wówczas osobnym mieście pod Krakowem. Jego ojciec był tkaczem, a zarazem rajcą miejskim. Stanisław ukończył teologię na Akademii Krakowskiej. W 1456 r. wstąpił do klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich przy kościele Bożego Ciała w Krakowie. Jan Paweł II dokonał potwierdzenia kultu księdza Stanisława Kazimierczyka i zaliczył go do grona błogosławionych. 17 października 2010 r. papież Benedykt XVI wpisał go do katalogu świętych

bullet 05.06 Święci Apostołowie Filip i Jakub
   Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa został jednym z dwunastu Jego uczniów. Jakub, zwany Młodszym był synem Kleofasa i Marii (Mk 15, 40), rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa.

bullet 05.07 Błogosławiona Gizela, ksieni
   Gizela urodziła się w 985 r. Jej ojcem był Henryk II, książę Bawarii, a matką - Gizela Burgundzka. Była siostrą cesarza św. Henryka II. Miała zaledwie 10 lat, kiedy zwyczajem ówczesnym została zaręczona ze św. Stefanem, późniejszym królem Węgier.

bullet 05.08 Święty Stanisław, biskup i męczennik główny patron Polski
   Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, skoro według podania nawet najbliżsi stronnicy króla Bolesława nie śmieli targnąć się na jego życie. Król miał to uczynić sam. 11 kwietnia 1079 roku udał się Bolesław na Skałkę i w czasie Mszy świętej zarąbał biskupa uderzeniem w głowę. Potem kazał jego ciało poćwiartować. Zwyczajem ówczesnym bowiem ciało skazańca niszczono. Duchowni ze czcią pochowali je w kościele św. Michała na Skałce. Fakt ten jest dowodem czci, jakiej wtedy męczennik zażywał.

bullet 05.09 Święty Pachomiusz Starszy, pustelnik
   Pachomiusz urodził się około 287 r. w Sne (Górny Egipt) z rodziców pogańskich. Kiedy miał 20 lat, został wzięty do wojska i musiał służyć w legionach rzymskich w pobliżu Teb. Młodych rekrutów traktowano bardzo surowo, by ich w ten sposób zaprawiać do trudów żołnierskich.

bullet 05.10 Błogosławiona Beatricze d'Este, mniszka
   Beatricze urodziła się około 1200 r. w starym książęcym rodzie. Na wieść o planowanym małżeństwie uciekła z domu i schroniła się w klasztorze benedyktynek w Salarola.

bullet 05.11 Święty Mamert, biskup
   Mamert zasłynął jako mąż modlitwy za swych wiernych w Vienne, dotkniętych takimi nieszczęściami, jak trzęsienie ziemi, pożar, nieurodzaje.

bullet 05.12 Święci Nereusz i Achilles, męczennicy
   Według św. Damazego, papieża, Nereusz i Achilles byli żołnierzami rzymskimi, przydzielonymi namiestnikowi do wykonywania egzekucji na wyznawcach Chrystusa. Na widok wszakże ich odwagi sami się nawrócili i z katów stali się męczennikami.

bullet 05.13 Święty Serwacy, biskup
   Św. Serwacego obrali za swojego patrona hutnicy, stolarze oraz uprawiający winorośl. Wzywano go także jako patrona od urodzajów, patrona od gorączki (febry) i reumatyzmu. Orędownik podczas przymrozków. Patron diecezji w Worms i miasta Maastricht.febrę.

bullet 05.14 Święty Maciej, Apostoł
   Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1, 15-26). Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.

bullet 05.15 Święta Zofia
   Zofia miała pochodzić z Mediolanu. Tam też miała ponieść wraz z córkami męczeńską śmierć. Papież Paweł I (756-767) sprowadził jej relikwie do kościoła S. Silvestro in Capite w Rzymie.

bullet 05.16 Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik patron Polski
   Uroczystego ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski dokonał kard. Józef Glemp w Warszawie podczas Mszy świętej w sanktuarium ojców jezuitów, w którym są przechowywanie relikwie Świętego, 16 maja 2002 r. Święty jest także patronem metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej, diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. Jest czczony także jako patron kolejarzy.

bullet 05.17 Święty Paschalis Baylon, zakonnik
   Legenda głosi, że w czasie Mszy świętej pogrzebowej, odprawianej za spokój jego duszy, Paschalis miał dwa razy otworzyć oczy: w czasie podniesienia hostii i kielicha, by po raz ostatni uczcić ukochanego Zbawiciela pod postaciami chleba i wina. Miała to być nagroda za to, że tak często i żarliwie przy każdej okazji uczestniczył w ofierze Mszy świętej, i że często nawiedzał Pana Jezusa w mijanych kościołach.

bullet 05.18 Święty Jan I, papież i męczennik
   Jan urodził się w Toskanii. Był synem Konstansa. Stolicę Piotrową objął 13 sierpniu 523 r. po swoim poprzedniku, Hormizdasie. Wprowadził do kalendarza liczenie lat od narodzin Pana Jezusa, według obliczeń Dionizego Małego, mnicha syryjskiego.

bullet 05.19 Święty Urban I, papież
   Pontyfikat św. Urbana I przypadał na lata 222-230. W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. W jego dzień błogosławiono pola. Patron właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Według podania to św. Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra.

bullet 05.20 Święty Bernardyn ze Sieny, prezbiter
   W 6 lat po śmierci Bernardyna papież Mikołaj V w uroczystość Zesłania Ducha Świętego wobec niezliczonych tłumów dokonał jego kanonizacji 24 maja 1450 roku. W uroczystości tej wzięło udział około 4000 obserwantów. Bernardyn jest twórcą cennych dzieł teologicznych, za które został zaliczony do grona doktorów Kościoła. Jest patronem bernardynów, Sieny, rodzinnej miejscowości Massa Marittima oraz tkaczy, a także orędownikiem chorych na gardło i krwawiących.

bullet 05.21 Święty Jan Nepomucen, prezbiter i męczennik
   Według "Kroniki" Tomasza Ebendorfera z Haselbach z 1450 r. św. Jan zginął, ponieważ odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej - królowej Zofii. Ciało Męczennika znaleziono dopiero po pewnym czasie (17 kwietnia) i pochowano je w kościele św. Krzyża blisko rzeki. Z czasem przeniesiono je do grobowca pod katedrą z napisem: Johannes de Pomuk.

bullet 05.22 Święta Rita z Cascia, zakonnica
   Kiedy pewnego dnia kaznodzieja miał kazanie o męce Pańskiej, prosiła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który ranił Jego przenajświętszą głowę. Została wysłuchana. W czasie modlitwy poczuła nagle w głowie silne ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła się bolesna rana, która zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż do śmierci. Aby jednak uniknąć sensacji, Rita prosiła Chrystusa, by rana była ukryta, ale by pozostały cierpienia.

bullet 05.23 Święty Leoncjusz z Rostowa, biskup i męczennik
   Leoncjusz był Grekiem. Jako mnich w Ławrze Pieczerskiej powołany został na biskupa do Rostowa nad Donem. Jego gorliwość spotykała się z dużym sprzeciwem ze strony mieszkających tam pogan. Zginął w 1071 r. podczas zamieszek na tle religijnym.

bullet 05.24 Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych
   Można powiedzieć, że nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Jak tylko zaczął rozwijać się kult wśród wiernych do Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Boskiego Syna nakazywała do Niej się uciekać we wszystkich potrzebach życia. Tytuł przeto Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.

bullet 05.25 Święty Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła
   "Zachód mądrością swoją oświecił" - powiedział o nim św. Robert Bellarmin. U współczesnych i potomnych Beda zażywał takiej sławy, że porównywano go do świętych: Ambrożego, Augustyna, Hieronima i Izydora z Sewilii. Synod w Akwizgranie (836) nadał mu przydomek Venerabilis - Czcigodny. Leon XIII ogłosił go w 1899 roku doktorem Kościoła.

bullet 05.26 Święty Filip Nereusz, prezbiter
   Doradca papieży, kierownik duchowy wielu dostojników. Był jednym z najbardziej wesołych świętych. Zmarł wyczerpany pracą na rękach swych duchowych synów 26 maja 1595 r. Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, że chociaż w owych czasach zaczęto wprowadzać do procesów kanonicznych coraz surowsze wymagania, beatyfikacja sługi Bożego odbyła się już w 15 lat po jego śmierci. Dokonał jej w roku 1610 papież Paweł V. W 12 lat potem, papież Grzegorz XV dokonał jego kanonizacji (1622).

bullet 05.27 Święty Augustyn z Canterbury, biskup
   Sakrę biskupią otrzymał Augustyn za zezwoleniem papieża z rąk biskupa Arles w Galii. Wraz z królem i jego dworem przyjęło Chrzest święty około 10000 Sasów w Anglii. Na miejscu, gdzie św. Augustyn miał, wraz ze swoimi towarzyszami, po raz pierwszy stanąć na ziemi angielskiej w Ebbsfleet, wystawiono na pamiątkę oryginalny, do dziś obecny obelisk-krzyż.

bullet 05.28 Święty German z Paryża, biskup
   Grób Germana wsławiły liczne cuda. Święte jego zwłoki przechowywano do roku 1793, czyli do czasów wielkiej rewolucji, w Paryżu w opactwie Saint-Germain, w srebrnej trumnie, ozdobionej 260 klejnotami i 197 drogocennymi perłami. W wspomnianym roku rewolucjoniści, powodowani chciwością i chęcią rabunku, złupili wszystkie owe kosztowności, wskutek czego odtąd ciało św. Germana w mniej cennej trumnie spoczywa.

bullet 05.29 Święta Urszula Ledóchowska, zakonnica
   Julia Maria urodziła się w wielodzietnej rodzinie 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Była rodzoną siostrą Marii Teresy Ledóchowskiej, powszechnie nazywanej matką czarnej Afryki, założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez Pawła VI w 1975 roku. Beatyfikowana została przez Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83. urodzin, Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą.

bullet 05.30 Święta Zdzisława Czeska
   Według tradycji była najstarszą córką Przybysława z Krzyżanowa, burgrabiego w Brnie, i Sybilli, pochodzącej ze szlacheckiej rodziny sycylijskiej. Jej ojciec należał do najprzedniejszych panów czeskich. Wraz ze swoją małżonką, Sybillą, czynił hojne fundacje na potrzeby Kościoła na Morawach.

bullet 05.31 Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
   Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, wtedy święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.

bullet 06.01 Święty Justyn, męczennik
   Na Soborze Watykańskim I biskupi wnieśli prośbę, aby papież wprowadził Mszę świętą i teksty brewiarzowe na dzień święta św. Justyna, które obchodzono wówczas (do roku 1969) 14 kwietnia. Papież Pius IX przychylił się do ich prośby. Papież Leon XIII w roku 1874 rozszerzył święto na cały Kościół. Kościół grecki obchodzi jego pamiątkę 1 czerwca.

bullet 06.02 Święci męczennicy Marceli i Piotr
   Pewne dawne Martyrologium stwierdza, że Marceli był kapłanem, Piotr miał święcenia mniejsze - egzorcysty. Ponieśli śmierć w Rzymie podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Według św. Damazego, papieża - który w napisanym epitafium stwierdza, że dzięki nim został chrześcijaninem - kazano im wykopać grób, potem ścięto i do niego wrzucono. Jako datę ich śmierci podaje 2 czerwca - w III lub IV w. Ich ciała odnalazła św. Lucyla i pochowała ze czcią. Doznawali wielkiej czci.

bullet 06.03 Święci Karol Lwanga i jego Towarzysze, męczennicy
   Krew męczeńska wylana w Ugandzie nie poszła na marne, ale użyźniła czarną glebę afrykańską. Zaraz po ustaniu prześladowania w roku 1890 w Ugandzie było już 2197 katolików i ok. 10 000 katechumenów, którzy przygotowywali się na przyjęcie Chrztu świętego. W roku 1906 liczba ich wzrosła do ok. 100 000 katolików i ok. 150 000 katechumenów.

bullet 06.05 Święty Bonifacy, biskup i męczennik
   Św. Bonifacy jest patronem Niemiec, diecezji w Fuldzie, Erfurcie, Moguncji oraz diecezji łomżyńskiej i archidiecezji warmińskiej, a także kasjerów, krawców, księgarzy i piwowarów.

bullet 06.04 Święty Franciszek Caracciolo, prezbiter
   Po przepisanym przez prawo kościelne procesie kanonicznym do chwały błogosławionych wyniósł Franciszka papież Klemens XIV w roku 1770. Do katalogu świętych wpisał go uroczyście papież Pius VII w roku 1807. W roku 1840 św. Franciszek Caracciolo został ogłoszony drugim obok św. Januarego patronem Neapolu. W roku 1844 ciało Świętego przeniesiono do kościoła Monte-verginella w Neapolu.

bullet 06.06 Święty Norbert, biskup
   Jego kult zatwierdził dopiero w roku 1582 papież Grzegorz XIII, na cały zaś Kościół rozszerzył go papież Grzegorz XV w roku 1621. Jest patronem Pragi, zakonu norbertanów, sióstr norbertynek oraz wszystkich wspólnot jego imienia. Zakon norbertanów wydał kilku świętych i błogosławionych, w tym Polkę, bł. Bronisławę.

bullet 06.07 Święty Robert, opat
   Opat Robert był człowiekiem pokuty i wielkiej modlitwy. Odmawiał codziennie cały psałterz - 150 psalmów. Zmarł 7 czerwca 1159 r. Święty miał szczególną moc nad złymi duchami. Wyleczył wielu opętanych.

bullet 06.08 Święta Jadwiga Królowa
    8 czerwca 1979 r. w katedrze na Wawelu Jan Paweł II odprawił po raz pierwszy Mszę św. ku czci błogosławionej królowej Jadwigi, wynosząc ją tym samym na ołtarze. Kanonizował ją w 1997 r.

bullet 06.09 Święty Efrem, diakon i doktor Kościoła
   Był wybitnym egzegetą i kaznodzieją. Została po nim bardzo bogata spuścizna literacka. Składają się na nią dzieła egzegetyczne i apologetyczne, homilie, a przede wszystkim hymny - słynne Pieśni Nissybijskie. Jego hymny liturgiczne przetłumaczono na języki: grecki, ormiański, łaciński i wiele innych. Tematyka tych pism jest bardzo obszerna; mowa w nich o dziewictwie, postach, modlitwie za zmarłych, o ofiarnym charakterze Mszy świętej, o realnej obecności Pana Jezusa w Eucharystii.

bullet 06.10 Błogosławiony Bogumił, biskup
   Pius XI 27 maja 1925 roku zatwierdził starodawny kult biskupa Bogumiła. Paweł VI ogłosił bł. Bogumiła wraz z bł. Jolentą patronem archidiecezji gnieźnieńskiej. Ponadto bł. Bogumił jest patronem archidiecezji gdańskiej, poznańskiej, wrocławskiej i diecezji włocławskiej. Jest wzywany jako orędownik odbywających rekolekcje i skupienia.

bullet 06.11 Święty Barnaba, Apostoł
   Kult św. Barnaby był już w czasach apostolskich tak wielki, że tylko jemu jednemu z uczniów Dzieje Apostolskie nadają zaszczytny tytuł Apostoła. W wieku XVI powstał zakon Regularnych Kleryków św. Pawła, założony przez św. Antoniego Marię Zaccaria, od macierzystego kościoła św. Barnaby nazywany popularnie barnabitami.

bullet 06.12 Błogosławionych 108 męczenników z czasów II wojny światowej
   13 czerwca 1999 r. podczas Mszy świętej odprawianej w Warszawie Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasach II wojny światowej. Każda z tych osób wykazała się niezwykłym heroizmem wiary: są w tym gronie biskupi - pasterze, którzy woleli zginąć, aniżeli zostawić swoją owczarnię; siostry i księża ratujący Żydów; teściowa, która oddała swe życie za synową w ciąży; zakonnik, który za posiadanie różańca, a potem odmowę sprofanowania go został zmasakrowany i utopiony w kloace; księża i alumni dzielący się w obozie koncentracyjnym jedyną kromką chleba ze współwięźniami; duchowny, który zginął za to, że nie wydał Gestapo komunistów.

bullet 06.13 Święty Antoni z Padwy, prezbiter i doktor Kościoła
   Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Pochowano go w Padwie w kościółku Matki Bożej. W niecały rok później, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały rozliczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na grobie św. Antoniego. Komisja papieska stwierdziła w tak krótkim czasie 5 uzdrowień z paraliżu, 7 wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 3 głuchym słuchu, 2 niemym mowy, uzdrowienie 2 epileptyków i 2 wypadki wskrzeszenia umarłych.

bullet 06.14 Błogosławiony Michał Kozal, biskup i męczennik
   Po bohaterskiej śmierci sława świętości biskupa Kozala utrwaliła się wśród duchowieństwa i wiernych, którzy prosili Boga o łaski za jego wstawiennictwem. Zaraz po wojnie zaczęto zabiegać o beatyfikację. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy świętej 14 czerwca 1987 roku w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki - zamykającej II Krajowy Kongres Eucharystyczny - dokonał beatyfikacji biskupa Michała Kozala.

bullet 06.15 Błogosławiona Jolanta, księżna, zakonnica
   Jolanta urodziła się w 1244 r. w Ostrzychomiu jako ósme z rzędu dziecko węgierskiego króla Beli IV i Marii z cesarskiego rodu Laskarisów. Z jej najbliższej rodziny aż 4 osoby dostąpiły chwały ołtarzy: obie jej siostry - św. Kinga i św. Małgorzata Węgierska, ciotka - św. Elżbieta i stryjenka - bł. Salomea.

bullet 06.16 Święty Benon, biskup
   Kult św. Benona trwał nieprzerwanie. Jego żywoty przypominają nawet cuda zdziałane za jego wstawiennictwem tak za życia, jak też i po jego śmierci. Kanonizował go jednak dopiero papież Hadrian VI w 1523 roku. Wtedy także relikwie Benona umieszczono w godnym miejscu. Właśnie z okazji tej kanonizacji Marcin Luter wystąpił z gwałtownymi protestami przeciwko czci świętych.

bullet 06.17 Święty Albert Chmielowski, zakonnik
   Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku, który założył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia 1916 roku stał się pierwszym wyrazem czci powszechnie mu oddawanej. Jan Paweł II beatyfikował go 22 czerwca 1983 r. na Błoniach krakowskich, a kanonizował 12 listopada 1989 r. w Watykanie. Jest patronem zakonów albertynek i albertynów, a w Polsce także artystów plastyków.

bullet 06.18 Święta Elżbieta z Schonau, dziewica, zakonnica
   Obdarzona darem wysokiej kontemplacji doznawała daru objawień Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych Pańskich. Obdarzył ją także Pan Bóg darem proroczym. Jej wizje miały wpływ na mariologię i religijność średniowiecza. Kiedy umierała 18 czerwca 1164 r., miała 35 lat. Do "Martyrologium Rzymskiego" wpisał ją w 1584 r. papież Grzegorz XIII.

bullet 06.19 Święty Romuald z Camaldoli, opat
   Romuald zmarł w klasztorze Val di Castro, niedaleko Ankony, 19 czerwca 1027 r., mając 75 lat. Jego relikwie były do roku 1480 własnością tegoż opactwa. Obecnie znajdują się we Fabriano w kościele św. Błażeja, który dotąd jest pod zarządem kamedułów. Eremy kamedulskie składają się z szeregu domków-cel, w których pojedynczo mieszkają mnisi, zbierając się tylko razem na wspólne pacierze. Kameduli zachowują prawie stałe milczenie i nie wolno im przyjmować potraw mięsnych. Patron kamedułów.

bullet 06.20 Błogosławiona Benigna, dziewica i męczennica
   Tytuł błogosławionej (świętej) nadano jej lokalnie, za zgodą biskupa. Dopiero breve Urbana VII z 1634 r. stanowiło, że kult ustalony wcześniej może być utrzymany, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia Stolicy Apostolskiej. Ale o takie nikt nie zabiegał…

bullet 06.21 Święty Alojzy Gonzaga, zakonnik
   Sława świętego Alojzego była tak wielka, że już w roku 1605 papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanonizacja jednak odbyła się dopiero w roku 1726. Dokonał jej papież Benedykt XIII wraz z kanonizacją św. Stanisława Kostki. Tenże papież ogłosił w 1729 św. Alojzego patronem młodzieży zwłaszcza studiującej.

bullet 06.22 Święci męczennicy Jan Fisher, biskup i Tomasz More
bullet 06.23 Święty Józef Cafasso, prezbiter
   Był modelem życia kapłańskiego, nauczycielem kapłanów, ojcem ubogich, pocieszycielem chorych, doradcą wątpiącym, pociechą konającym, dźwignią dla więźniów, zbawieniem dla skazanych, przyjacielem wszystkich, wielkim dobroczyńcą ludzkości". Pius XI z okazji beatyfikacji w 1925 r. nazwał Józefa Cafasso "perłą kleru Italii". Pius XII dokonał jego uroczystej kanonizacji w 1947 roku. W roku 1948 tenże papież ogłosił św. Józefa Cafasso patronem więzień i więźniów.

bullet 06.24 Święty Jan Chrzciciel
   Jezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden człowiek z Jego ust nie otrzymał: "Coście wyszli oglądać na pustyni? (...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela"

bullet 06.25 Błogosławiona Dorota z Mątowów, wdowa
   Dorota z Mątowów to jedyna w polskiej hagiografii osoba, która wybrała formę życia rekluzy. Bardzo wcześnie zaczęła przeżywać stany mistyki w jej najwyższych formach: widzeń, poufałej rozmowy z Chrystusem, otrzymywanych nadprzyrodzonych nakazów, stanów ekstazy itp. Wyróżniała się nabożeństwem do męki Pańskiej. Jest również jedyną w polskiej hagiografii stygmatyczką, chociaż odbicia ran Chrystusa były u niej ukryte. Doznawała na miejscach tychże ran niezmiernych cierpień.

bullet 06.26 Święci męczennicy Jan i Paweł
   Jan i Paweł byli braćmi. Zajmowali wysokie stanowiska na dworze Konstantyny, córki cesarza Konstantyna Wielkiego. Potem zajmowali wyższe stanowiska w wojsku rzymskim. Wreszcie jako senatorowie rzymscy zamieszkali w pałacu na wzgórzu Celio w Rzymie. Kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan, cesarz Julian Apostata zaprosił obu braci na swój dwór. Odmówili, by w ten sposób wyrazić swoją dezaprobatę dla edyktów prześladowczych cesarza.

bullet 06.27 Święty Cyryl Aleksandryjski, biskup, patriarcha i doktor Kościoła
   Cyryl urodził się w Aleksandrii ok. 380 r. Był uczniem znanego pisarza kościelnego, swego wuja, Teofila, po którym odziedziczył ognisty, pełen żaru i zaangażowania styl polemiczny w walce z błędnowiercami.

bullet 06.28 Święty Ireneusz, biskup i męczennik
   Kościół w Lyonie oddaje cześć św. Ireneuszowi jako doktorowi Kościoła i swemu głównemu patronowi. Dopiero jednak papież Benedykt XV w roku 1922 doroczną pamiątkę św. Ireneusza rozszerzył na cały Kościół.

bullet 06.29 Święci Apostołowie Piotr i Paweł
   Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku.

bullet 06.30 Święci Pierwsi Męczennicy Świętego Kościoła Rzymskiego
   Ze wszystkich miast, najwięcej męczenników poniosło śmierć i pochowano w Rzymie. Przez pierwszych 300 lat chrześcijaństwa to tu powstawały dekrety prześladowcze i tu je skwapliwie wykonywano. Kościoły i kaplice Rzymu kryją w swoim cieniu setki ich relikwii. Samych papieży, którzy za wiarę oddali swoje życie, jest około trzydziestu.

bullet 07.01 Święty Otton z Bambergu, biskup
   Zachował jedność z papieżem w czasie jego sporu z cesarzem. Czuwał nad wolnością Kościoła w swojej diecezji. Troszczył się o reformę kleru i o karność w klasztorach. Założył tak wiele nowych fundacji, że zasłużył sobie na przydomek "ojca zakonów". Założył bowiem 15 dużych i 6 mniejszych klasztorów. Popierał gorliwie i wspomagał cystersów i norbertanów (premonstratensów). Jednak największym jego dziełem było nawrócenie Pomorza.

bullet 07.02 Święty Bernardyn Realino, prezbiter
   Pod koniec życia Bernardyn bardzo cierpiał. Trzy lata przed śmiercią utracił wzrok. Zmarł 2 lipca 1616 r. Do chwały błogosławionych wyniósł go papież Leon XIII w 1895 roku, a do chwały świętych papież Pius XII w 1947 roku. Jego relikwie można oglądać w Lecce, w kościele jezuitów. Święty leży w kryształowej trumnie, usytuowanej po lewej stronie od głównego ołtarza. Św. Bernardyn jest patronem Lecce.

bullet 07.03 Święty Tomasz Apostoł
   Tomasz, zwany także Didymos, "Bliźniak", należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go, kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J 11, 16); w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5); osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa (J 20, 19nn); nad Jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa (J 21, 2).

bullet 07.04 Święta Elżbieta Portugalska, królowa
   Grób Elżbiety stał się jednym z najgłośniejszych sanktuariów na Półwyspie Iberyjskim. Jednak proces kanoniczny rozpoczął się dopiero w 1612 roku. Otworzono wtedy jej grób dla zbadania tożsamości jej ciała. Znaleziono je w stanie nietkniętym. Na kult zezwolił już wcześniej papież Leon X (+ 1521), nadając jej tytuł błogosławionej. Paweł IV (+ 1559) rozciągnął kult bł. Elżbiety na całą Portugalię. Urban VIII w 1625 roku dokonał jej uroczystej kanonizacji, wyznaczając na dzień jej święta 4 lipca.

bullet 07.05 Święty Antoni Maria Zaccaria, prezbiter i zakonnik
   Wyniszczony pracą apostolską, zmarł w wieku zaledwie 37 lat, 5 lipca 1539 r. Ciało jego pochowano w Mediolanie w kościele św. Pawła, należącym do barnabitów. W roku 1891 przeniesiono je do kościoła św. Barnaby. Do dziś gromadzi się przy jego grobie wielu pielgrzymów. Kanonizacja Antoniego odbyła się dopiero w 1897 roku. Dokonał jej papież Leon XIII.

bullet 07.06 Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, dziewica i zakonnica
   Od najmłodszych lat wykazywała wybitne uzdolnienia literackie, muzyczne i aktorskie. Mając 5 lat napisała mały utwór dla domowników, a jako 9-letnia dziewczynka układała wiersze. Rodzina każdy dzień kończyła wspólnym pacierzem, a w niedzielę uczestniczyła we Mszy świętej. Matka - niezwykle czuła na niedolę bliźnich, bardzo towarzyska i pogodna - umiała wychować dzieci w karności i sumienności. Ojciec pogłębiał wiedzę dzieci, zapoznając je z historią malarstwa i sztuki, z historią Polski i ojczystą mową.

bullet 07.07 Błogosławiony Benedykt XI, papież
   Na Stolicy Apostolskiej zasiadał niecały rok (od 27 października 1303 roku do 7 lipca 1304 roku). Jego ciało jego znajduje się w pięknym grobowcu w kościele św. Dominika w Perugii. Imię Benedykt obrał sobie ku czci papieża Bonifacego VIII, który na chrzcie to właśnie imię otrzymał. Kult publiczny Benedykta XI zatwierdził Klemens XII w roku 1736. Jego zaś imię wpisał do Martyrologium Rzymskiego pod dniem 7 lipca papież Benedykt XIV w 1748 roku.

bullet 07.08 Św. Jan z Dukli, prezbiter
   Jan z Dukli od najmłodszych lat zdradzał predyspozycje do głębszego życia duchowego. W zakonie brał udział we wszystkich nabożeństwach, wyróżniał się kultem do Matki Bożej. Często na modlitwie spędzał całe noce. Zaraz po jego śmierci rozwinął się jego kult. Rosła ilość spisywanych cudów i łask, otrzymanych od Boga za jego pośrednictwem. 2 stycznia 1733 Klemens XII ogłosił go błogosławionym. Jego kanonizacji dokonał natomiast Jan Paweł II w czerwcu 1997 roku. Jan to patron Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, archidiecezji przemyskiej, Lwowa oraz rycerstwa polskiego. Jego relikwie spoczywają w kościele w Dukli.

bullet 07.09 Święta Weronika Giuliani, dziewica
   Pragnąc oddać się Panu Jezusowi całkowicie na służbę jako żertwa ofiarna za grzechy ludzkie, wbrew woli ojca wstąpiła do kapucynek w Citta di Castello (1677). W rok potem połączyła się z zakonem ślubami. W klasztorze przeszła wszystkie stopnie w hierarchii: od furtianki, kucharki, szatniarki, piekarki, zakrystianki, mistrzyni nowicjuszek aż po urząd ksieni. Mistrzynią była przez 33 lata, ksienią - przez 11 lat. W kontakcie z siostrami była życzliwa, wobec siebie wymagająca i surowa.

bullet 07.10 Święty Antoni Peczerski, opat
   Jako młody człowiek zapoznał się z życiem zakonnym na górze Athos. Po powrocie na Ruś w pobliżu Kijowa zajął pieczarę, w której wiódł surowe życie pustelnika. Od tego miejsca otrzymał przydomek "Peczerski".

bullet 07.11 Święty Benedykt z Nursji, opat, patron Europy
   Przez założony przez siebie zakon Benedykt przyczynił się tylko do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Jego synowie duchowi zasłużyli się najwięcej dla pozyskania Chrystusowi ludów germańskich. Te racje skłoniły Pawła VI do tego, by w 1964 r. wyróżnić św. Benedykta zaszczytnym tytułem głównego patrona Europy.

bullet 07.12 Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik
   Według podania miał nawrócić nad Bugiem jednego z książąt jaćwieskich, Nothimera. Rywale księcia wykorzystali ten moment i pozbawili go władzy. Brunon zaś, z 18 towarzyszami, miał zginąć z ich ręki 9 marca 1009 roku, gdzieś w okolicach Pojezierza Suwalskiego. Miał wówczas zaledwie 35 lat życia. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało. Niestety, ślad o relikwiach męczennika zaginął.

bullet 07.13 Święci Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy
   Andrzej i Benedykt są pierwszymi Polakami, wyniesionymi do chwały ołtarzy (1083) po polskich kamedułach z eremu międzyrzeckiego: Izaaku, Mateuszu i Kryspinie, kanonizowanych przez papieża Jana XVIII (1004-1009). W ziemi krakowskiej kult św. Andrzeja Świerada jest szczególnie żywy w Tropiu. Od dawna ściągają tu pielgrzymi z Sądecczyzny i Słowacji na dzień dorocznego święta. Miejscowa ludność wierzy, że woda w źródełku, z którego Świerad miał czerpać, ma cudowną moc. Kościół w Tropiu posiada relikwie św. Świerada, sprowadzone z Nitry.

bullet 07.14 Święty Kamil de Lellis, prezbiter i zakonnik
   Kamil zmarł 14 lipca 1614 r. w domu macierzystym swojego zakonu w Rzymie. Jego ciało spoczywa dotąd w kościele przy centralnym domu w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Pan Bóg obdarzył Kamila darem kontemplacji, proroctwa oraz cudów za życia i po śmierci. Do chwały świętych wyniósł go papież Benedykt XIV w 1746 roku. Papież Leon XIII ogłosił Kamila de Lellis wraz ze św. Janem Bożym patronem szpitali i chorych (1886), papież Pius XI oddał mu także patronat nad służbą zdrowia - pielęgniarzami i pielęgniarkami (1930).

bullet 07.15 Św. Bonawentura
   Był jednym z najwybitniejszych teologów średniowiecza. Pozostawił po sobie wiele traktatów i dzieł teologicznych. Składają się na nie konstytucje, liczne traktaty i komentarze teologiczne, 440 kazań i wiele innych. Bonawentura stworzył własną szkołę teologiczną. Do najznakomitszych jego dzieł należą: Lignum vitae i Itinerarium mentis in Deum, jak też Illuminationes Ecclesiae. Bullę kanonizacyjną Bonawentury ogłosił Sykstus IV w 1482 roku, a papież Sykstus V ogłosił go doktorem Kościoła (1588). Św. Bonawentura jest patronem franciszkanów, matek oczekujących potomstwa, dzieci, robotników i teologów.

bullet 07.16 Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel - Szkaplerz karmelitański
   Dzisiejsze wspomnienie zwraca nas ku Maryi objawiającej się na górze Karmel, znanej już z tekstów Starego Testamentu - z historii proroka Eliasza (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 25). Święto Matki Bożej z Góry Karmel karmelici obchodzili od XIV w. Benedykt XIII (+ 1730) zatwierdził je dla całego Kościoła. W Polsce otrzymało to święto nazwę Matki Bożej Szkaplerznej.

bullet 07.17 Święty Aleksy, wyznawca
   Św. Aleksy był ulubioną postacią w średniowiecznej literaturze i w sztuce scenicznej. Poemat o św. Aleksym jest jednym z najstarszych zabytków języka we Francji. Pojawia się również wcześnie m. in. w tekstach niemieckich i polskich - "Legenda o św. Aleksym" (XV w.). W Polsce święty Aleksy odbierał szczególną cześć w Tumie pod Łęczycą oraz w Płocku.

bullet 07.18 Święty Szymon z Lipnicy, prezbiter
   O wielkiej powadze, jaką się cieszył Szymon wśród swoich współbraci, świadczy i to, że został wybrany wraz z kilkunastu innymi bernardynami delegatem prowincji polskiej, aby uczestniczył w uroczystościach przeniesienia relikwii założyciela zakonu, św. Bernardyna, do nowego kościoła wystawionego ku jego czci w Akwilei, gdzie do dnia dzisiejszego jest jego sanktuarium (1472).

bullet 07.19 Święta Makryna Młodsza
   Makryna urodziła się w Cezarei Kapadockiej około 327 roku. Po śmierci swego narzeczonego zajęła się wychowywaniem młodszego rodzeństwa. Spośród dziewięciorga rodzeństwa trzech braci zostało świętymi: Bazyli Wielki, Piotr - biskup Sebasty i Grzegorz - biskup Nyssy.

bullet 07.20 Błogosławiony Czesław, prezbiter
bullet 07.21 Święty Wawrzyniec z Brindisi, prezbiter i doktor Kościoła
   Kiedy miał zaledwie 37 lat, został wybrany drugim generalnym defmitorem (1596). W dwa lata potem został prowincjałem w Szwajcarii. Założył klasztory kapucynów w Pradze, w Wiedniu i w Grazu. Kiedy w 1601 r. wybuchła wojna z Turkami na Węgrzech, pełen niezwykłej odwagi z krzyżem w ręku, podobnie jak kiedyś św. Jan Kapistran (1456), prowadził wojsko do zwycięskiej bitwy pod Szekesferhervar, czyli Białogrodem.

bullet 07.22 Święta Maria Magdalena
   Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których od wieków licznie podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, miano jej relikwie przenieść z Efezu do Konstantynopola za cesarza Leona Filozofa (886-912). Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-1261), mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci.

bullet 07.23 Święta Brygida, zakonnica, patronka Europy
   1 października 1999 r. Jan Paweł II listem motu proprio ogłosił św. Brygidę współpatronką Europy (razem ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Teresą Benedyktą od Krzyża). Św. Brygida jest także patronką Szwecji, pielgrzymów oraz dobrej śmierci.

bullet 07.24 Święta Kinga, dziewica
   Była powszechnie czczona przez okoliczny lud jako jego szczególna patronka. Do jej grobu napływali nieustannie pielgrzymi. Liczne łaski, otrzymane za jej wstawiennictwem, rozsławiały jej imię. Kult bł. Kingi znacznie wzrósł po jej beatyfikacji. Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy (31 sierpnia 1715 r.). Jest także patronką diecezji tarnowskiej. W 1999 r. kanonizował ją Jan Paweł II.

bullet 07.25 Święty Jakub Starszy, Apostoł
   Wśród apostołów było dwóch Jakubów. Dla odróżnienia nazywani są Większy i Mniejszy, albo też Starszy i Młodszy. Przy tym prawdopodobnie nie chodziło o ich wiek, ale o kolejność przystępowania do grona apostołów. Rozróżnienie to wprowadził już św. Marek (Mk 15, 40). Imię Jakub pochodzi z hebrajskiego "skeb", co znaczy "pięta". Według pierwszej Księgi Mojżesza, kiedy Jakub, wnuk Abrahama, rodził się jako bliźniak z Ezawem swoim bratem, miał go trzymać za piętę (Rdz 25, 26). Św. Jakub Większy jest tym, który jest wymieniany w spisie apostołów wcześniej - był powołany przez Jezusa, razem ze swym bratem Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4, 21-22)

bullet 07.26 Święci Anna i Joachim, rodzice Najświętszej Maryi Panny
   Liturgiczny obchód ku czci rodziców Maryi pojawił się najpierw na Wschodzie. Wprowadził je w 710 r. cesarz Justynian II pod tytułem Poczęcie św. Anny. Obchodzono je w różnych dniach, łącznie (św. Joachima i św. Anny) lub oddzielnie. Na Zachodzie wprowadzono je późno. W Neapolu jest znane w wieku X. Papież Urban VI bullą Splendor aeternae gloriae z 21 czerwca 1378 r. zezwolił na obchodzenie tego święta w Anglii. Juliusz II w 1522 r. rozszerzył je na cały Kościół i wyznaczył na 20 marca. Paweł V zniósł jednak to święto w 1568 r., opierając swoją decyzję na tym, że o rodzicach Maryi z ksiąg Pisma świętego nic nie wiemy. Przeważyła jednak opinia, że ci rodzice istnieli i że należy im się cześć szczególna. Dlatego Grzegorz XIII święto Joachima i Anny ponownie przywrócił (1584). Z tej okazji wyznaczył jako dzień pamięci 26 lipca. Papież św. Pius X w 1911 roku wprowadził osobno święto św. Joachima, wyznaczając dzień pamiątki na 16 sierpnia. Św. Anna miała nadal swoje święto dnia 26 lipca. Reforma liturgiczna z roku 1969 połączyła na nowo imiona obojga pod datą 26 lipca

bullet 07.27 Święty Innocenty I, papież
   Innocenty I pochodził z Albano koło Rzymu. Był synem papieża Anastazego I - podczas jego pontyfikatu był diakonem w Rzymie. Kościołem kierował w latach 401-417. Innocenty I rozstrzygnął sprawy związane z dyscypliną kościelną i liturgią. Zajmował się bierzmowaniem, którego odtąd udzielać mogli tylko biskupi. Zakazał zawierania małżeństw biskupom, kapłanom i diakonom, lecz zgadzał się na to, by można je było zawierać przed wstąpieniem do stanu duchownego.

bullet 07.28 Święty Wiktor I, papież
   Wiktor I był pierwszym papieżem łacińskojęzycznym, który miał kontakt z dworem cesarskim przez chrześcijankę Marcję, metresę cesarza Kommodusa (180-192). Dzięki niej udało się uwolnić wielu chrześcijan, w tym przyszłego papieża Kaliksta I.

bullet 07.29 Święta Marta
   Św. Marta jest patronką gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i właścicieli zajazdów. Legenda prowansalska głosi, że po Wniebowstąpieniu Jezusa Żydzi wprowadzili Łazarza, Marię i Martę na statek bez steru i tak puścili ich na Morze Śródziemne.

bullet 07.30 Święty Piotr Chryzolog, biskup i doktor Kościoła
   Był doradcą cesarzowej Galli Placydii oraz jej synów. Na jego kazania przychodził cały dwór cesarski. Jako biskup stolicy cesarskiej miał duży wpływ na kierunek rządów cesarzy. Do niego udawali się duchowni dygnitarze w różnych potrzebach, by pośredniczył między nimi a dworem cesarskim.

bullet 07.31 Święty Ignacy z Loyoli, prezbiter
   Inigo Lopez urodził się w roku 1491 na zamku w Loyola w kraju Basków (Hiszpania), jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie. O jego wczesnej młodości mało wiemy. Otrzymał staranne wychowanie. Był paziem ministra skarbu króla hiszpańskiego, następnie służył jako oficer w wojsku wicekróla Nawarry. Nosił długie włosy, spadające mu aż do ramion, różnobarwne spodnie i kolorową czapkę. Publicznie najchętniej pojawiał się w pancerzu rycerza, nosząc miecz, sztylet i oręż wszelkiego rodzaju.

bullet 08.01 Święty Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła
   Św. Alfons Liguori był ekspertem w tym, co dzisiaj nazywane jest teologią pastoralną. W swojej kapłańskiej pracy wygłosił ponad 500 misji i rekolekcji. Najwięcej jednak zasłużył się Kościołowi Chrystusa jako pisarz, jeden z najpłodniejszych, jakich znają dzieje chrześcijaństwa. Do dzieł, które mu zjednały największą sławę, należą: Teologia moralna, Uwielbienia Maryi, które zdobyły aż 324 wydania w różnych językach; rekordową popularność osiągnęła mała książeczka Nawiedzenie Najśw. Sakramentu i Najśw. Maryi Panny, która doczekała się ponad 2000 wydań w różnych językach. Łącznie wymienia się 160 tytułów prac, napisanych przez św. Alfonsa, których liczba wydań sięgnęła 17 125 w 61 językach!

bullet 08.02 Święty Euzebiusz z Vercelli, biskup
   Euzebiusz zostawił po sobie kilka pism. Wśród nich tłumaczenie na język łaciński z języka greckiego komentarza do Psalmów Euzebiusza z Cezarei. Z licznych listów zachowały się tylko trzy, wśród nich do cesarza Konstansa. Zachował się również jego traktat o Trójcy Świętej, w którym w formie dialogu została podana nauka chrześcijańska o tej tajemnicy przeciwko arianom. Dla wielu cierpień, jakie poniósł dla Chrystusa, diecezja w Vercelli czci go jako męczennika. Na prośbę biskupów okręgu papież Jan XXIII ogłosił św. Euzebiusza patronem diecezji przedalpejskich (1961).

bullet 08.03 Święta Lidia
   Lidia mieszkała w Filippi, w Macedonii. Była zapewne osobą zamożną, bowiem purpura - tkanina, którą sprzedawała, stanowiła towar luksusowy. Kiedy św. Paweł przybył do miasta, w którym mieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi. Spotkawszy Apostoła przyjęła chrzest. Tekst Łukasza odnotowuje, że udzieliła mu gościny.

bullet 08.04 Święty Jan Maria Vianney, prezbiter
   Jako męczennik cierpiący za grzeszników i ofiara konfesjonału, zmarł 4 sierpnia 1859 r., przeżywszy 73 lata. W pogrzebie skromnego proboszcza z Ars wzięło udział ok. 300 kapłanów i ok. 6000 wiernych. Nabożeństwu żałobnemu przewodniczył biskup ordynariusz. Śmiertelne szczątki złożono nie na cmentarzu, ale w kościele parafialnym. W 1865 r. rozpoczęto budowę obecnej bazyliki. Papież św. Pius X dokonał beatyfikacji sługi Bożego w 1905 roku, a do chwały świętych wyniósł go w roku jubileuszowym 1925 Pius XI.

bullet 08.05 Święty Oswald, król
   Oswald urodził się około 604 r. jako syn Etelfryda, króla Northumbrii. Gdy Brytowie wywołali powstanie, w którym poległ jego ojciec, Oswald musiał uciekać do Szkocji na wyspę Jona (616), gdzie znajdował się sławny klasztor, założony przez św. Kolumbana (+ 597). Tam Oswald zapoznał się z wiarą i przyjął chrzest.

bullet 08.06 Przemienienie Pańskie
   Zdarzenie to Ewangeliści musieli uważać za bardzo ważne, skoro jego szczegółowy opis umieścili wszyscy synoptycy: św. Mateusz (Mt 17, 1-9), św. Marek (Mk 9, 1-8) i św. Łukasz (Łk 9, 28-36). Również św. Piotr Apostoł przekazał opis tego wydarzenia (2 P 1, 16-18). Miało ono miejsce po sześciu dniach czy też "jakoby w osiem dni" po uroczystym wyznaniu św. Piotra w okolicach Cezarei Filipowej (Mt 16, 13-20; Mk 8, 27-30; Łk 9, 18-21).

bullet 08.07 Święty Sykstus II, papież i męczennik
   Sykstus pochodził z Aten, był synem filozofa. O latach dziecięcych oraz młodzieńczych papieża nic nie wiemy. Wstąpił na stolicę Piotrową 30 sierpnia 257 r. po śmierci św. Stefana I. Załagodził spór wśród biskupów azjatyckich i afrykańskich w sprawie ważności chrztu, udzielanego przez heretyków. Biskupi Azji i Afryki byli zdania, że nie. Mieli oni silne poparcie także w św. Cyprianie, biskupie Kartaginy.

bullet 08.08 Święty Dominik, prezbiter
   Dominik prowadził pracę misyjną na północy Włoch. Wyczerpany pracą w prymitywnych warunkach wrócił do Bolonii. Jego ostatnie słowa brzmiały: "Miejcie miłość, strzeżcie pokory i nie odstępujcie od ubóstwa". Zmarł 6 sierpnia 1221 r. na rękach swych współbraci. W jego pogrzebie wziął udział kardynał Hugolin i wielu dygnitarzy kościelnych. Dominik został pochowany w kościele klasztornym w Bolonii, w drewnianej trumnie, w podziemiu (w krypcie) tuż pod wielkim ołtarzem. Jego kult rozpoczął się zaraz po jego śmierci. Notowano za jego wstawiennictwem otrzymane łaski. Dlatego papież Grzegorz IX nakazał rozpocząć proces kanoniczny. Po jego ukończeniu wyniósł sługę Bożego do chwały świętych w 1234 r.

bullet 08.09 Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), dziewica i męczennica, patronka Europy
   Beatyfikacji Edyty Stein dokonał w Kolonii 1 maja 1987 r. Jan Paweł II, kanonizował ją zaś 11 października 1998 roku. Swoim listem apostolskim motu proprio z 1 października 1999 r. ogłosił ją - wraz ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną ze Sieny - patronką Europy. Od tej pory obchód ku jej czci obchodzi się w randze święta.

bullet 08.10 Święty Wawrzyniec, diakon i męczennik
   Niezwykłe okoliczności męczeńskiej śmierci, poniesionej 10 sierpnia 258 r., rozbudziły w Kościele rzymskim niezwykły kult Diakona. Św. Augustyn pisze, że jak Jerozolima szczyci się św. Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze św. Wawrzyńca. Największy zaś poeta starożytnego chrześcijaństwa, Prudencjusz (+ 440), w natchnionych strofach podaje, że bohaterska śmierć Wawrzyńca zadała cios bałwochwalstwu, które od tego czasu zaczęło chylić się ku upadkowi aż do ostatecznego zwycięstwa Chrystusowego Kościoła.

bullet 08.11 Święta Klara, dziewica
   Klara wzrastała w atmosferze miłości i pobożności. Gdy miała 12 lat, w Asyżu zaczął swą działalność Jan Bernardone, przyszły św. Franciszek. Z czasem zaczął zdobywać ludzi, którzy poświęcali swe życie Bogu. Klara często spotykała się z nim, by zrozumieć jego słowa. Rodzice, zamożni mieszczanie, daremnie dwa razy usiłowali wydać córkę za mąż. Klara poprosiła bowiem Franciszka, by zwrócił się z prośbą do biskupa Asyżu, aby mogła stać się siostrą Braci Mniejszych.

bullet 08.12 Święta Joanna Franciszka de Chantal, zakonnica
   Św. Wincenty miał widzieć jej duszę idącą do nieba. Serce Świętej zatrzymano w Moulins, a ciało jej przewieziono uroczyście do Annecy, gdzie je złożono obok relikwii św. Franciszka Salezego w kościele Wizytek. Uroczystej beatyfikacji dokonał w bazylice Św. Piotra papież Benedykt XIV w 1751 roku, a niedługo potem papież Klemens XIII w 1767 roku dokonał jej kanonizacji. Jest patronką sióstr wizytek. Do Polski zakon ten sprowadziła już w 1650 r. królowa Maria Ludwika Gonzaga, żona Jana Kazimierza.

bullet 08.13 Święci męczennicy Poncjan, papież, i Hipolit, prezbiter
   Ciało Poncjana i Hipolita zostały sprowadzone do Rzymu i pochowane przez papieża Fabiana. Ciało Poncjana pogrzebano w nowych biskupich katakumbach Kaliksta. W 1909 r. w katakumbach św. Kaliksta, w "krypcie papieży", znaleziono grób św. Poncjana z napisem: "Poncjan, biskup, męczennik".

bullet 08.14 Święty Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
   17 października 1971 r. Paweł VI dokonał osobiście w sposób uroczysty beatyfikacji o. Maksymiliana w obecności wielu dziesiątków tysięcy wiernych z całego świata i ponad 3 tys. pielgrzymów z Polski. Kanonizacji dokonał 10 października 1982 r. Jan Paweł II. Podczas swej II pielgrzymki do Ojczyzny nawiedził Niepokalanów 18 czerwca 1983 r., gdzie odbyły się historyczne uroczystości pokanonizacyjne. Jest patronem archidiecezji gdańskiej i diecezji koszalińskiej oraz - jak powiedział Jan Paweł II - "naszych trudnych czasów".

bullet 08.15 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
bullet 08.16 Święty Stefan Węgierski, król
   Stefan zmarł w Ostrzychomiu 15 sierpnia 1038 roku. Wyróżniał się nabożeństwem do Matki Bożej, którą zwykł nazywać "Wielką Panią Węgrów". Relikwie św. Stefana spoczęły w katedrze w Szekesfehervar, którą wystawił. Niestety w czasie wojen i nasilenia protestantyzmu zaginęły bezpowrotnie. Święty Grzegorz VII w 1083 r. zezwolił na uroczyste "podniesienie" relikwii św. Stefana, co równało się wówczas kanonizacji.

bullet 08.17 Święty Jacek, prezbiter
   Święty Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim, w ziemi opolskiej, na krótko przed 1200 rokiem. Był synem szlacheckiego, możnego rodu Odrowążów, krewnym biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża i jego następcy, Jana Prandoty, również Odrowąża. Pierwsze nauki Jacek pobierał zapewne w Krakowie w szkole katedralnej. Być może jego nauczycielem był bł. Wincenty Kadłubek, który w kapitule krakowskiej mógł wówczas sprawować godność kanonika scholastyka (1183-1206).

bullet 08.18 Święta Helena, cesarzowa
   Od samego początku w całym Kościele doznawała czci liturgicznej. Euzebiusz, który jako kanclerz cesarski znał ją osobiście, nazywa ją "godną wiecznej pamięci". Św. Ambroży nazywa ją "wielką panią". Św. Paulin z Noli wychwala jej wielką wiarę. Jest patronką m.in. diecezji w Trewirze, Ascoli, Bambergu, Pesaro, Frankfurcie, miasta Bazylei; farbiarzy, wytwórców igieł i gwoździ.

bullet 08.19 Święty Jan Eudes, prezbiter
   Największe zasługi Jan Eudes położył jako niezmordowany apostoł nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i Serca Jego Matki. Jako pierwszy wystąpił publicznie z rozpowszechnianiem nabożeństwa, które było dotąd zarezerwowane tylko dla wybranych. Rozpowszechniał wśród ludu i duchowieństwa obrazy i obrazki Najświętszych Serc, modlitwy i pobożne wezwania. U biskupów poszczególnych diecezji otrzymał zezwolenie na obchodzenie święta Serca Jezusa (20 października) i Serca Maryi (8 lutego). Ułożył do tekstu Mszy świętej i pacierzy kapłańskich osobne czytania i hymny.

bullet 08.20 Święty Bernard, opat i doktor Kościoła
bullet 08.21 Święty Pius X, papież
   28 czerwca 1914 r. padł w Sarajewie od kuli zamachowca następca tronu Austro-Węgier, Franciszek Ferdynand. Wojna wisiała na włosku. Papież wydał orędzie do państw, usiłując zatrzymać groźbę wojny. Nie udało mu się to - 28 lipca stała się ona faktem. 21 sierpnia 1914 r. o godzinie 1 w nocy papież Pius X przeniósł się do wieczności. Następnego dnia odbył się jego pogrzeb i złożenie ciała do podziemi watykańskich pod bazyliką św. Piotra. 3 czerwca 1951 r. Pius XII dokonał uroczystej beatyfikacji sługi Bożego, a w trzy lata później tenże papież dokonał jego uroczystej kanonizacji (29 maja 1954 r.).

bullet 08.22 Najświętsza Maryja Panna Królowa
   Maryja nie jest Królową absolutną, najwyższą i jedyną. Jest nad Nią Bóg i tylko On ma najpełniejsze prawo do tego tytułu. Jeśli więc Maryję nazywamy Królową, to jedynie ze względu na Jej Syna. Godność Jej Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i wszystkich świętych, królową nieba i ziemi.

bullet 08.23 Święta Róża z Limy, dziewica
   Zmarła w wieku 31 lat, 24 sierpnia 1617 r., w dniu, który sobie przepowiedziała. Sława jej świętości była tak wielka, że dominikanie pochowali jej ciało najpierw w krużganku klasztornym, a w dwa lata potem - w swoim kościele w Limie w kaplicy św. Katarzyny ze Sieny. Wraz z jej ciałem zamknięto niektóre jej pisma i próby rysunku.

bullet 08.24 Święty Bartłomiej, Apostoł
   Kult św. Bartłomieja datuje się od V w. Grecy obchodzą jego uroczystość 11 czerwca, Ormianie 8 grudnia i 25 lutego, Etiopczycy 18 lipca i 20 listopada. Kościół łaciński święto Apostoła od wieku VIII obchodzi 24 sierpnia. W VI w. spotykamy już pierwszy kościół wzniesiony ku jego czci na wyspie Eolia.

bullet 08.25 Święty Ludwik IX, król
   Ludwik był wybitną osobowością. Wzorowy mąż i opiekun licznej rodziny. Jako polityk zręczny i rozważny Francję doprowadził do rozkwitu. W ciągu 40 lat swoich rządów podniósł kraj politycznie i gospodarczo. W 1242 r. odniósł zwycięstwo nad Anglią pod Saintes, odzyskując tereny północne, zajęte przez wroga. Zreformował administrację i sądownictwo, powołał do życia parlament, zreformował system monetarny.

bullet 08.26 Najświętsza Maryja Panna Częstochowska
   Wśród setek polskich sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie to sanktuarium nawiedza od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski.

bullet 08.27 Święta Monika
   Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście (północna Afryka), w rodzinie rzymskiej, ale głęboko chrześcijańskiej. Jako młodą dziewczynę wydano ją za pogańskiego urzędnika, Patrycjusza, członka rady miejskiej w tym mieście. Małżeństwo nie było dobrane.

bullet 08.28 Święty Augustyn, biskup i doktor Kościoła
   Augustyn wypowiedział nieubłaganą walkę błędom, jakie za jego czasów nękały Kościół: manicheizmowi (396-400), donatystom (400-411) i pelagianom (411-430). Prowadził dysputy z manichejczykami, których znał osobiście, bo był z nimi przez szereg lat ideowo związany. Nie spoczął, aż tę herezję wyplenił. Zachowały się jego 363 kazania i 217 listów. Słusznie więc zdobył sobie tytuł największego teologa chrześcijańskiej starożytności. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Patron augustianów, kanoników regularnych, magdalenek, Kartaginy; drukarzy, wydawców, teologów.

bullet 08.29 Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
   W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza rozpoczął swą misję poprzednika i zwiastuna Zbawiciela. Czynił to na pustkowiu, nad Jordanem, w Betanii, później w Ainon niedaleko Salim. Zjawienie się Jana i jego wystąpienia rozeszły się szerokim echem po Palestynie i okolicznych krajach. Sprawiła to wiadomość, że oczekiwany Zbawiciel już pojawił się na ziemi. Jan prowadził pokutniczy i pustelniczy tryb życia. Chrzcił wodą ciągnące do niego tłumy. Ochrzcił również Jezusa.

bullet 08.30 Święta Małgorzata Ward, męczennica
   Małgorzata Ward pochodziła z arystokratycznej rodziny Cogleton. Była damą dworu księżnej Whitall w Londynie za panowania królowej Elżbiety I (1558-1603), córki Henryka VIII.

bullet 08.31 Święty Józef z Arymatei
   Ewangeliści Mateusz i Marek, identycznie jak św. Łukasz, stwierdzają, że Józef śmiało poprosił Piłata o ciało Jezusa, kupił płótna, zdjął ciało z krzyża i złożył w grobie, który wykuty był w skale, a na wejście zatoczył kamień. Mateusz dodaje, że był to grób, który Józef wykuł dla siebie (por. Mt 27, 57-60; Mk 15, 42-46).

bullet 09.01. Błogosławiona Bronisława, dziewica
   Życie Bronisławy przypadło na okres niezwykle bogaty w różne wydarzenia historyczne. Wtedy to właśnie toczyły się walki o Kraków między Konradem Mazowieckim a Henrykiem Brodatym; klasztor norbertanek był świadkiem tych bratobójczych walk. Wielokrotnie był zajmowany przez zwalczające się armie, siostry musiały wówczas chronić się w pobliskich lasach. Najtragiczniejsze wydarzenie w dziejach klasztoru i bł. Bronisławy to najazd tatarski w 1241 r. Siostry ukryły się wówczas wśród zalesionych skał, które dotąd noszą nazwę Skał Panieńskich; klasztor został splądrowany i spalony. Siostry zaś, z Bronisławą na czele, niosły pomoc ofiarom wojny.

bullet 09.02 Błogosławieni męczennicy Jan Franciszek Burté, Apolinary Morel, Seweryn Girault oraz Towarzysze
   Podczas Rewolucji Francuskiej poniosło śmierć wielu katolików, w szczególności kapłanów. Wśród nich byli wspominani dziś męczennicy. Oddali oni życie za Chrystusa na przestrzeni kilku lat. Łączy ich odmowa wyrzeczenia się wiary, które nakazywało prawodawstwo rewolucyjne.

bullet 09.03 Święty Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła
   Pontyfikat Grzegorza trwał 15 lat. Zaraz na początku swoich rządów nadał sobie pokorny tytuł, który równocześnie miał być programem jego pontyfikatu: servus servorum Dei - "sługa sług Bożych". Do ówczesnych patriarchów Konstantynopola, Antiochii, Jerozolimy i Aleksandrii skierował wysłanników z zawiadomieniem o swoim wyborze w słowach pełnych pokory i przyjaźni, czym pozyskał sobie ich miłość. Codziennie głosił słowo Boże. Usunął z kurii papieskiej niegodnych urzędników. Podobnie uczynił z biskupami i proboszczami na parafiach.

bullet 09.04 Święta Rozalia, dziewica
   Zmarła młodo, prawdopodobnie w 1165 lub 1170 r. Podobno po śmierci ukazała się i opowiedziała ludziom o tym, jak przez kilkanaście lat przebywała w grocie, kryjąc się przed światem w maleńkim zagłębieniu skalnym. W roku 1624 przypadkowo odkryto relikwie św. Rozalii. Odtąd zaczął się jej kult. Podanie głosi, że podczas znalezienia relikwii miała ustać zaraza, która wówczas nękała miasto Palermo i całą okolicę. Dlatego odtąd św. Rozalia jest wzywana jako patronka chroniąca od zarazy.

bullet 09.05 Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty
   Na prośbę wielu osób i organizacji Jan Paweł II już w 1999 r., a więc zaledwie w 2 lata po jej śmierci wydał zgodę na oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, chociaż przepisy kościelne wymagają minimum 5 lat na podjęcie takich działań. Proces ten na szczeblu diecezjalnym zakończono już w 2001 r. Beatyfikacji Matki Teresy dokonał w ramach obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu Jan Paweł II dnia 19 października 2003 r.

bullet 09.06 Święty Magnus z Füssen
   Magnus wraz ze swoimi kapłanami i klerykami utworzył rodzaj zakonu. Pracę apostolską łączył z ascezą osobistą, na pół klasztorną. W Füssen pozostał do śmierci 6 września 772 r. W latach 843-848 na jego grobie wystawiono kościół pod jego wezwaniem. Tam też na mocy dekretu metropolity Moguncji odbyło się w roku 847 uroczyste przeniesienie jego relikwii.

bullet 09.07 Święty Melchior Grodziecki, prezbiter i męczennik
   Melchior urodził się w szlacheckiej rodzinie herbu Radwan, w Cieszynie ok. 1584 r. Studia średnie odbywał Melchior w wiedeńskim kolegium jezuitów, gdzie kształciło się wielu Polaków, wśród nich także św. Stanisław Kostka (+ 1568). Musiał wyróżniać się wśród swoich kolegów, skoro, jak sam w jednym ze swoich listów do rodziców pisze (1602), został przyjęty do Kongregacji Mariańskiej, do której przyjmowano tylko najlepszych i najwybitniejszych uczniów.

bullet 09.08 Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
   Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749).

bullet 09.09 Święty Piotr Klawer, prezbiter
   Wstrząśnięty niedolą i krzywdą czarnych braci oddał się im w posługę, stał się niewolnikiem niewolników. Swoim bezgranicznym poświęceniem chciał chociaż w małej części wynagrodzić im krzywdę. Na kartce formuły ślubów zakonnych Piotr dopisał znamienne słowa: Piotr Klawer, sługa Etiopczyków.

bullet 09.10 Święta Pulcheria, cesarzowa
   Pulcheria urodziła się 19 stycznia 399 r. w Konstantynopolu jako jedno z pięciorga dzieci cesarza Arkadiusza. Otrzymała wszechstronne wykształcenie. Została bowiem oddana jako dziewczę na wychowanie pod opiekę eunucha, Antiocha. Władała doskonale nie tylko językiem greckim, ale również łacińskim.

bullet 09.11 Święci męczennicy Prot i Hiacynt
   Zachowało się o nich niewiele informacji. Podczas badań archeologicznych prowadzonych w katakumbach Bazylii (1845), odkryto grób św. Hiacynta z dobrze zachowanym napisem. Spalone ciało było zawinięte w resztki drogocennego materiału. Św. Damazy, papież, męczenników rzymskich nazwał braćmi, nie wiadomo jednak, czy w tym sformułowaniu chodziło o więzy krwi.

bullet 09.12 Święty Gwidon z Anderlecht
   Gwidon urodził się w 950 r. w wiejskiej rodzinie w Brabancji (Belgia). Od młodości wyróżniał się św. Gwidon pobożnością i duchem miłosierdzia dla biednych. Pragnąc oddać się na wyłączną służbę Panu Bogu, opuścił rodzinne strony i udał się do Laeken, w pobliżu Brukseli, gdzie tamtejszy proboszcz przyjął go w charakterze zakrystiana (kościelnego).

bullet 09.13 Święty Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła
   Św. Jan Chryzostom należy do czterech wielkich doktorów Kościoła wschodniego obok św. Bazylego, św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Cyryla Aleksandryjskiego. Na Wschodzie cieszy się Święty tak wielkim kultem, że jego imię wspomina się w roku liturgicznym kilka razy. Papież Pius V ogłosił go doktorem Kościoła (1568). Jest patronem kaznodziejów.

bullet 09.14 Święty Albert, biskup
   Albert urodził się w okolicach Vennes (Francja) ok. 1149 r. Pierwszą pewną datą z jego życia jest rok 1180, kiedy to został wybrany przeorem Kanoników Regularnych od Św. Krzyża w Montara, w pobliżu Pavii. Odtąd jego życie obfitowało w zaszczytne nominacje i urzędy. W cztery lata potem został biskupem w Bobbio (1184), a w roku następnym w Vercelli (1185). Tą diecezją rządził gorliwie i mądrze przez 20 lat.

bullet 09.15 Święta Katarzyna Genueńska
   Katarzyna urodziła się w 1447 r. w Genui jako córka wicekróla Neapolu. Kiedy miała zaledwie 13 lat, za poradą spowiednika wstąpiła do klasztoru kanoniczek laterańskich przy kościele MB Łaskawej, gdzie już przedtem znalazła się jej siostra, Limbania. Nie została jednak przyjęta z powodu zbyt młodego wieku. Musiała więc wrócić do domu.

bullet 09.16 Święci męczennicy Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup
   Korneliusz był synem Kastyna z rodu Cornelia. Jako kapłan rzymski był bliskim współpracownikiem papieża św. Fabiana (236-250). Z listu św. Cypriana z Kartaginy dowiadujemy się, że został namiestnikiem Chrystusa nie dzięki własnej inicjatywie, ale został wybrany głosem ludu rzymskiego ze względu na swoją pokorę, łagodność i roztropność.

bullet 09.17 Święty Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła
   W roku 1621 jako 79-letni starzec po raz drugi wziął udział w konklawe, na którym wybrano papieżem Grzegorza XV. Czując, że opada już z sił, prosił nowego papieża, aby mu pozwolił opuścić swój dwór i wrócić do klasztoru. Zamieszkał w domu nowicjatu przy kościele św. Andrzeja Apostoła. Niebawem śmiertelnie zachorował. Umierającego odwiedził osobiście papież. Kardynał Bellarmin zmarł 17 września 1621 r. Jego proces beatyfikacyjny trwał długo. Dopiero Pius XI dokonał jego beatyfikacji w roku 1923. Tenże papież niebawem wyniósł bł. Roberta Bellarmina do chwały świętych (1930).

bullet 09.18 Święty Stanisław Kostka, zakonnik patron Polski
   Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego. Miał trzech braci i dwie siostry. Historia nie przekazała nam bliższych szczegółów z lat dziecięcych Stanisława. Wiemy tylko z akt procesu beatyfikacyjnego, że był bardzo wrażliwy. Dlatego ojciec w czasie przyjęć, kiedy musiał na nich bywać także Stanisław, napominał gości do umiaru w żartach, gdyż inaczej chłopiec może omdleć.

bullet 09.19 Święty January, biskup i męczennik
   Niewiele informacji zachowało się o świętym Januarym. Wiadomo, że był biskupem Benewentu. Według dokumentu z V w., kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecjana, został aresztowany jego diakon Sozjusz. January udał się do więzienia, aby go pocieszyć. Towarzyszyli mu diakoni: św. Festus i św. Dezyderiusz. Wszystkich aresztowano. Kiedy nie chcieli złożyć ofiary bożkom, namiestnik Drakoncjusz skazał ich na pożarcie przez dzikie niedźwiedzie w amfiteatrze.

bullet 09.20 Święci męczennicy Andrzej Kim Taegon, prezbiter, Paweł Chong Hasang i Towarzysze
   Jan Paweł II podczas swojej wizyty apostolskiej w Korei w 1984 r. kanonizował, oprócz Andrzeja Kim Taegon i Pawła Chong Hasang, także 98 Koreańczyków i trzech misjonarzy francuskich, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem. Wśród nich byli biskupi i księża; większość z nich jednak to ludzie świeccy (47 kobiet i 45 mężczyzn).

bullet 09.21 Święty Mateusz, Apostoł i Ewangelista
   Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum, jednym z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. Pobierał tam opłaty za przejazdy przez jezioro i przewóz towarów. W Palestynie pogardzano celnikami właśnie z tego powodu, że ściągali opłaty na rzecz Rzymian. Ich pracę rozumiano jako wysługiwanie się okupantom. Celnicy słynęli również z żądzy zysku, nieuczciwie czerpali korzyści z zajmowanego stanowiska.

bullet 09.22 Święty Maurycy, męczennik
   Według relacji biskupa Eucheriusza z Lyonu, Maurycy był dowódcą rzymskiej Legii tebańskiej, w której żołnierzami byli chrześcijanie.

bullet 09.23 Święty o. Pio z Pietrelciny, prezbiter
   20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany - znaki męki Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła.

bullet 09.24 Święty Gerard, biskup i męczennik
   Gerard urodził się w zamożnej rodzinie w Wenecji w 977 r. Na chrzcie otrzymał imię Jerzy. Kiedy miał 5 lat, śmiertelnie zachorował. Wtedy rodzice zawieźli go na Wyspę św. Jerzego, która leży przy Kanale Wielkim, w pobliżu placu św. Marka, by go ofiarować świętemu patronowi.

bullet 09.25 Błogosławiony Władysław z Gielniowa, prezbiter
   W roku 1759 Klemens XIII ogłosił bł. Władysława patronem Królestwa Polskiego i Litwy. 19 grudnia 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił bł. Władysława z Gielniowa głównym patronem Warszawy. Obecnie główną Patronką Warszawy jest Najświętsza Maryja Panna Łaskawa z kościoła jezuitów przy katedrze. Bł. Władysław jest patronem drugorzędnym.

bullet 09.26 Święci męczennicy Kosma i Damian
   Na temat tych dwóch świętych nie wiemy niestety nic pewnego. Historia nie pozostawiła po nich żadnych wiarygodnych dokumentów. Istnieją jedynie różne legendy. Mówią one m.in. o tym, że byli prawdopodobnie bliźniakami. Byli lekarzami, którzy za swe usługi nie pobierali żadnych opłat. Być może pochodzili z Arabii. Stąd udali się do Syrii, a potem do Cylicji w Małej Azji, by doskonalić się w sztuce lekarskiej. Zamieszkali w Egei, w mieście Cylicji. W domu otrzymali porządne wychowanie chrześcijańskie.

bullet 09.27 Święty Wincenty a Paulo, prezbiter
   Wincenty zaczął gorliwie służyć ubogim i pokrzywdzonym. Złożył Bogu ślub poświęcenia się ubogim. Głosił im Chrystusa i prawdę odnalezioną w Ewangelii. Zgromadził wokół siebie kilku kapłanów, którzy w sposób bardzo prosty i dostępny głosili ubogim Słowo Boże.

bullet 09.28 Święty Wacław, męczennik
   Wacław urodził się około 907 r. jako syn księcia czeskiego Wratysława I. Został wychowany przez swoją babkę św. Ludmiłę. Po śmierci ojca, mając 18 lat, objął rządy. Starał się o rozszerzenie chrześcijaństwa, popierając misjonarzy. Był hojny dla ubogich i życzliwy dla prostych.

bullet 09.29 Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel
   Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela - 24 marca, a św. Rafała - 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

bullet 09.30 Święty Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła
   W 377 r. w Antiochii Hieronim przyjął święcenia kapłańskie, jednak za cel swojego życia postawił sobie pracę naukową. Na dłuższy czas (379-382) zatrzymał się w Konstantynopolu. Miasto urzekło go swoją historią, bogactwem zabytków, zasobnością w książki.

bullet 10.01 Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica i doktor Kościoła
   25 marca 1883 r. dziesięcioletnia Teresa zapadła na ciężką chorobę, która trwała do 13 maja. Jak sama wyznała, uzdrowiła ją cudownie Matka Boża. W roku 1884 Teresa przyjęła pierwszą Komunię świętą. Odtąd przy każdej Komunii świętej powtarzała z radością: "Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus". W tym samym roku otrzymała sakrament Bierzmowania.

bullet 10.02 Świętych Aniołów Stróżów
   Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, w wieczór, w dzień i w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego I doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

bullet 10.03 Święty Franciszek Borgiasz, prezbiter
   W 1572 r. z polecenia papieża św. Piusa V, Franciszek mimo złego samopoczucia objechał wraz z kardynałem Alessandrim dwory hiszpański, francuski i portugalski, aby namówić te państwa do wyprawy przeciw Turkom. Ta mediacja doprowadziła do powstania koalicji państw chrześcijańskich, która pokonała wielką flotę turecką pod Lepanto.

bullet 10.04 Święty Franciszek z Asyżu
   Franciszek spisał swoje propozycje życia ubogiego według rad Ewangelii i w 1209 r. wraz ze swymi braćmi udał się do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził jego regułę. Odtąd Franciszek i jego bracia nazywani byli braćmi mniejszymi. Wrócili do Asyżu i osiedli przy kościele Matki Bożej Anielskiej, który stał się kolebką Zakonu.

bullet 10.05 Święta Faustyna Kowalska, dziewica
   Święta Faustyna Kowalska W zakonie przeżyła 13 lat. 22 lutego 1931 r. po raz pierwszy ujrzała Pana Jezusa Miłosiernego. Otrzymała wtedy polecenie namalowania takiego obrazu, jak ukazana jej postać Zbawiciela oraz publicznego wystawienia go w kościele. Mimo znacznego pogorszenia stanu zdrowia pozwolono jej na złożenie profesji wieczystej 30 kwietnia 1933 r.

bullet 10.06 Święty Brunon Kartuz, opat
   Brunon ok. roku 1055 przyjął święcenia kapłańskie. W rok potem powołał go do siebie biskup Reims, Manasses I, by prowadził mu szkołę katedralną. Z jego szkoły wyszło wielu wybitnych mężów owych czasów. W roku 1075 arcybiskup Reims mianował Brunona swoim kanclerzem. Kiedy Brunon wystąpił przeciw niemu z powodu symonii, stracił urząd, majątek i musiał opuścić miasto.

bullet 10.07 Najświętsza Maryja Panna Różańcowa
   Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r.

bullet 10.08 Święty Ludwik Bertrand, prezbiter
   14 lutego 1562 r. wyruszył okrętem do Ameryki Południowej. Dotarł do Kolumbii. Miejscowi przełożeni zezwolili mu przemierzać cały kraj, by głosił Ewangelię. Ze szczególną gorliwością wyszukiwał osady Indian. Świadkowie stwierdzili, że niejeden raz przemawiał on do tubylców w języku hiszpańskim, a ci rozumieli go w swoim narzeczu.

bullet 10.09 Błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup
   Po raz pierwszy Wincenty nazwany jest mistrzem (magistrem) w dyplomie Kazimierza Sprawiedliwego z 12 kwietnia 1189 r. Zapewne zaraz po powrocie ze swoich studiów otrzymał święcenia kapłańskie. Do kraju powrócił Mistrz Wincenty ok. roku 1183-1189, gdyż w 1189 r. był na pewno na dworze książęcym Kazimierza Sprawiedliwego, zapewne w charakterze notariusza, a potem kanclerza jego dworu.

bullet 10.10 Święty Tomasz z Villanova, biskup
   W 1516 r. niespodziewanie porzucił uniwersytet i wstąpił do Zakonu Augustianów w Salamance, a dwa lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Już jego pierwsze kazanie ukazało jego niezwykły dar głoszenia słowa Bożego. Był jednym z najznakomitszych kaznodziejów swojego czasu.

bullet 10.11 Święty Aleksander Sauli, biskup
   Miał zaledwie 33 lata, kiedy został wybrany przełożonym generalnym zakonu (1567). Karność zakonną utrzymywał przez nieustanne wizytacje, listy, konferencje do współbraci oraz zachęty osobiste. Wydał szczegółowy regulamin dla nowicjatów, który w zakonie barnabitów obowiązuje po dzień dzisiejszy. Wydał także przepisy dla spowiedników i dla kaznodziejów.

bullet 10.12 Święty Serafin z Montegranaro, zakonnik
bullet 10.13 Błogosławiony Honorat Koźmiński, prezbiter
   Ojciec Honorat stał się odnowicielem życia zakonnego i twórcą jego nowej formy zbliżonej do dzisiejszych instytutów świeckich. Poprzez swoje duchowe córki i synów starał się docierać do wszystkich środowisk i odrodzić w społeczeństwie ducha gorliwości pierwszych chrześcijan.

bullet 10.14 Święty Kalikst I, papież i męczennik
   Kalikst żył w III wieku. Był synem Domitiusa z Trastevere. Jako niewolnik Marka Aureliusza Karpofora, bogatego dygnitarza-chrześcijanina, przebywał na dworze cesarskim w Rzymie. Jego pan, chrześcijanin, powierzył mu odpowiedzialność za pieniądze innych chrześcijan.

bullet 10.15 Święta Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Kościoła
   Jako panienka Teresa została oddana do internatu augustianek w Avila (1530). Jednak ciężka choroba zmusiła ją do powrotu do domu. Kiedy poczuła się lepiej, w 20. roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek w rodzinnym mieście, Avili. Teresa ku swojemu niezadowoleniu zastała wielkie rozluźnienie. Siostry prowadziły życie na wzór wielkich pań. Przyjmowały wizyty, a ich rozmowy były dalekie od ducha Ewangelii. Już wtedy powstała w Teresie myśl o reformie.

bullet 10.16 Święta Jadwiga Śląska
   W swoim życiu Jadwiga dość mocno doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich dzieci. Jej ukochany syn, Henryk Pobożny, zginął jako wódz wojska chrześcijańskiego w walce z Mongołami pod Legnicą w 1241 r.

bullet 10.17 Święty Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik
   Legenda głosi, że Ignacy był tym szczęśliwym dzieckiem, które kiedyś Chrystus postawił przed uczniami swoimi i rzekł: "Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje" (Mt 18, 1-4).

bullet 10.18 Święty Łukasz, Ewangelista
   Z zawodu był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z literaturą ówczesną. Świadczy o tym jego piękny język grecki, kronikarska dokładność informacji i umiejętność zdobywania źródeł. Jego znajomość judaizmu jest powierzchowna, a łacińskie imię wskazuje na jego pochodzenie.

bullet 10.19 Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, prezbiter i męczennik
   Przekonanie duchowieństwa i wiernych o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki za wiarę spowodowało, że kardynał Józef Glemp, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski, wystarał się o potrzebne zezwolenie Stolicy Apostolskiej i powołał archidiecezjalny trybunał, który zajął się procesem beatyfikacyjnym ks. Jerzego. Proces ten na szczeblu diecezjalnym trwał od 8 lutego 1997 r. do 8 lutego 2001 r. Następnie akta procesu zostały przewiezione do Stolicy Apostolskiej i poddane dalszym badaniom w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 19 października - w dniu jego narodzin dla nieba.

bullet 10.20 Święty Jan Kanty, prezbiter
   Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, jakie Jan prowadził, dożył 83 lat. Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473 r. Istniało tak powszechne przekonanie o jego świętości, że od razu pochowano go w kościele św. Anny pod amboną. W 1621 r. synod biskupów w Piotrkowie wniósł prośbę do Stolicy Apostolskiej o rozpoczęcie procesu kanonicznego.

bullet 10.21 Święta Urszula, dziewica i męczennica
   Najdawniejszy żywot św. Urszuli pochodzi z roku 975. Według niego była ona córką króla Bretanii. Jako chrześcijanka postanowiła służyć Panu Bogu w dozgonnym dziewictwie. Kiedy chcieli wydać ją za króla Eteriusza, Urszula odrzuciła ofertę. Na tym tle doszło do wojny.

bullet 10.22 Błogosławiony Jan Paweł II, papież
   W nocy z 28 na 29 września 1978 roku po zaledwie 33 dniach pontyfikatu zmarł papież Jan Paweł I. 14 października rozpoczęło się więc drugie już w tym roku konklawe - zebranie kardynałów, mające wyłonić nowego papieża. 16 października 1978 roku około godziny 17.15 w siódmym głosowaniu metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża - HABEMUS PAPAM!

bullet 10.23 Święty Józef Bilczewski, biskup
   W dniach 2-23 października 2005 r., na zakończenie Roku Eucharystii, papież Benedykt XVI dokonał pierwszej kanonizacji w czasie swego pontyfikatu. W poczet świętych zaliczonych zostało pięciu błogosławionych, w tym dwóch Polaków: abp Józef Bilczewski, ordynariusz lwowski, i ks. Zygmunt Gorazdowski, założyciel józefitek.

bullet 10.24 Święty Antoni Maria Claret, biskup
   Antoni Maria Klaret zostawił po sobie wiele dzieł, jego proces beatyfikacyjny trwał długo; dopiero w roku 1934 Pius XI wyniósł go do chwały błogosławionych, a Pius XII w roku świętym 1950 - do chwały świętych. Antoni zostawił po sobie ponad 200 pism religijnych, które wydrukował w łącznym nakładzie ok. 9 milionów egzemplarzy. Samych katechizmów wydał drukiem w nakładzie ok. 4 milionów.

bullet 10.25 Święci męczennicy Chryzant i Daria
   Chryzant przybył do Rzymu na studia. Nawróciwszy się, przywiódł do Chrystusa westalkę Darię oraz innych mieszkańców.

bullet 10.26 Błogosławiona Celina Borzęcka, zakonnica
   Proces beatyfikacyjny Matki Celiny rozpoczęto z inicjatywy papieża Piusa XII w Rzymie w 1944 r. Dekret o heroiczności cnót podpisał Jan Paweł II w 1982 r. W 2002 r. w Krakowie przeprowadzono proces dotyczący domniemanego uzdrowienia po ciężkim wypadku Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktora, prawnuka Matki Celiny w piątym pokoleniu.

bullet 10.27 Święta Sabina, męczennica
   Według starego przekazu Sabina była siostrą Wincentego i Chrestyny. Wszyscy troje mieli zginąć jako ofiary prześladowań w Avili w II lub III w.

bullet 10.28 Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz
   Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk 3, 18). Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był młodym panem, na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. O życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli "Odważny" (Mt 10, 3; Mk 3, 18). Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści tak go nazywają. Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła (Mt 13, 55).

bullet 10.29 Błogosławiony Michał Rua, prezbiter
   Zaraz po święceniach kapłańskich św. Jan Bosko uczynił księdza Rua kierownikiem naukowym wszystkich szkół salezjańskich. Do chwały ołtarzy wyniósł go papież Paweł VI w dniu 29 października 1972 roku.

bullet 10.30 Błogosławiona Benwenuta Bojani
   Błogosławiona Benwenuta Bojani urodziła się w Cividale del Friuli (północne Włochy) 4 maja 1255 roku. Była siódmą córką włoskiego szlachcica.

bullet 10.31 Święty Alfons Rodriguez
   W pogrzebie skromnego brata zakonnego wziął udział wicekról, biskup i duchowieństwo, zakony i tłumy ludu. Największe poruszenie wywołał szereg osób idących w procesji, na miejscu eksponowanym, których Alfons uzdrowił swoją modlitwą. Został beatyfikowany w roku 1825 przez Leona XII; kanonizował go - razem ze św. Janem Berchmansem papież Leon XIII (1888).

bullet 11.01 Wszyscy Święci
   Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).

bullet 11.02 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
   Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

bullet 11.03 Święty Marcin de Porres, zakonnik
   Beatyfikował go Grzegorz XVI (1837), kanonizował Jan XXIII 6 maja 1962 r. Pius XII ogłosił św. Marcina patronem wszystkich dzieł społecznych w Peru (1945). W roku 1966 Paweł VI na prośbę Konferencji Episkopatu Peru ogłosił św. Marcina de Porres patronem telewizji, szkół i fryzjerów Peru. Ponadto św. Marcin jest patronem pielęgniarek i robotników.

bullet 11.04 Święty Karol Boromeusz, biskup
   Karol urodził się na zamku Arona 3 października 1538 r. jako syn arystokratycznego rodu, spokrewnionego z rodem Medici. Ojciec Karola wyróżniał się prawością charakteru, głęboką religijnością i miłosierdziem dla ubogich. Będzie ono dla Karola, nawet jako kardynała, ideałem życia chrześcijańskiego.

bullet 11.05 Święci Elżbieta i Zachariasz, rodzice św. Jana Chrzciciela
   Elżbieta za natchnieniem Ducha Świętego poznała w niej Matkę Boga i powitała ją słowami: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego". Maryja pozostała przy Elżbiecie aż do jej rozwiązania. Św. Elżbieta jest patronką matek, żon, położnych. Zachariasz był ojcem Jana Chrzciciela (Łk 1, 5-25. 59-79). Pochodził z ósmej klasy (gałęzi) kapłańskiej Abiasza (było 24 klas wywodzących się od Aarona, brata Mojżesza; klasy te ustanowił król Dawid dla uregulowania kolejności służby Bożej w Świątyni).

bullet 11.06 Błogosławiona Józefa Naval Girbes, dziewica
   Została beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1988 roku. W czasie uroczystości papież podkreślał, że realizowała swoje powołanie jako samotna kobieta w czasach, w których było to szczególnie trudne. Kończąc przemówienie, podsumował życie Józefy Naval Girbes słowami z Pierwszego Listu do Koryntian: "Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych".

bullet 11.07 Święty Willibrord, biskup
   Willibrord urodził się w Northumbrii około 658 r. Jego ojciec, Wilgilis, po śmierci małżonki udał się na pustelnię i tam zamieszkał z kilku towarzyszami. Willibrord również został benedyktyńskim mnichem, wstąpił do opactwa w Ripon. W wieku 20 lat, za zezwoleniem opata, udał się do Irlandii, do Rathmelsigi, pod kierownictwo głośnego świętością i wiedzą opata Egberta. Z jego też polecenia otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 30 lat (688).

bullet 11.08 Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, dziewica
   Elżbieta Catez urodziła się 18 lipca 1880 r. w Avor niedaleko Bourges (Francja), gdzie stacjonował oddział, w którym jej ojciec był kapitanem. Dziewczynka była niezwykle uparta i wybuchowa, a na dodatek obdarzona mnóstwem energii. Ojciec próbował wychowywać ją drogą łagodnej perswazji. Nazywał ją pieszczotliwie "małym diablątkiem". Beatyfikacji Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej dokonał papież Jan Paweł II w 1984 r.

bullet 11.09 Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej
   Bazylika ta jest jedną z czterech Bazylik Większych Rzymu. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska starożytnych posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku zgładził Plantiusa Laterana i zagarnął jego pałac. Konstantyn Wielki pałac ten podarował papieżowi św. Sylwestrowi I (314-335). Do roku 1308 był on rezydencją papieży.

bullet 11.10 Święty Leon Wielki, papież i doktor Kościoła
   Leon przeprowadził uznanie prymatu stolicy Piotrowej zarówno przez cesarza zachodniego Walentyniana III, jak i przez Konstantynopol. Cesarz Walentynian III (425-455) ogłosił edykt postanawiający, że zarządzenia Stolicy Apostolskiej muszą być uważane za prawo; oznaczało to prymat jurysdykcyjny biskupa rzymskiego.

bullet 11.11 Święty Marcin z Tours, biskup
   Jako pierwszy wyznawca - nie-męczennik - zaczął odbierać cześć świętego w Kościele Zachodnim. Relikwie spoczywają w bazylice wzniesionej ku czci Świętego. Jest patronem Francji, królewskiego rodu Merowingów, diecezji w Eisenstadt, Mainz, Rotterburga, Amiens; dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków, żołnierzy.

bullet 11.12 Święty Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik
   Jan urodził się w 1580 r. we Włodzimierzu Wołyńskim. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Wysłany do Wilna, aby przysposobił się do zawodu kupieckiego, zetknął się tam ze sprawą unii. W 1604 r. przyjął habit bazyliański oraz imię Jozafat. W pięć lat później po studiach teologicznych został kapłanem.

bullet 11.13 Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi męczennicy Polski
   Są to pierwsi męczennicy polscy wyniesieni na ołtarze. W poczet świętych wpisał ich Jan XVIII. Patronują diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W archidiecezji poznańskiej i włocławskiej ich pamiątkę obchodzi się jako święto.

bullet 11.14 Błogosławiona Maria Luiza Merkert, dziewica
   Obecnie (od 16 lipca 1964) jej szczątki doczesne spoczywają w kościele św. Jakuba i Agnieszki, gdzie od 2 marca 1998 po dokonaniu kanonicznego rozpoznania, trumna jest eksponowana w marmurowym sarkofagu kaplicy Trójcy Świętej. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się 19 lutego 1985 r., a zakończył 9 września 1997 r. 20 grudnia 2004 r. papież Jan Paweł II uroczyście ogłosił heroiczność jej cnót.

bullet 11.15 Święty Albert Wielki, biskup i doktor Kościoła
   W latach 1234-1242 był lektorem w klasztorach: Hildesheim, Fryburgu, w Ratyzbonie i w Strasburgu. Potem udał się do Paryża, gdzie kończył i uzupełniał swoje studia wyższe. Tam też został profesorem - jako pierwszy Niemiec (1245). Wykładał tam do 1248 r. W 1248 r. zorganizował w Kolonii dominikańskie studium generalne, gdzie wykładał do 1260 r., z przerwą od 1254 do 1257.

bullet 11.16 Święta Małgorzata Szkocka
   W roku 1673 Klemens X ogłosił św. Małgorzatę patronką Szkocji; w 1692 r. kult św. Małgorzaty rozciągnięto na cały Kościół.

bullet 11.17 Święta Elżbieta Węgierska
   Grzegorz IX bullą z 27 maja 1235 r. ogłosił uroczyście Elżbietę świętą. Jest patronką elżbietanek (zgromadzenia założonego w Nysie w 1842 r. przez Dorotę Klarę Wolf, bardzo obecnego w Polsce) oraz III zakonu św. Franciszka, Niemiec i Węgier. Jej imię przyjęło jako swoją nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich.

bullet 11.18 Błogosławiona Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica
   Zginęła w wieku zaledwie 17 lat, na początku I wojny światowej, 18 listopada 1914 roku. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilku dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane zwłoki. Tragedia jej śmierci nie miała ludzkich świadków.

bullet 11.19 Błogosławiona Salomea, dziewica
   Salomea była córką księcia małopolskiego Leszka Białego i Grzymisławy, księżniczki ruskiej. Urodziła się na przełomie 1211/1212 r. Szybko znalazła się w centrum polityki. Mając zaledwie 6 lat została zaręczona z księciem węgierskim Kolomanem, co miało utrwalić pokój między Polską a Węgrami.

bullet 11.20 Święty Rafał Kalinowski, prezbiter
   Za życia i po śmierci cieszył się wielką sławą świętości. Bez reszty oddany Bogu, umiał miłować Go w drugim człowieku. Potrafił zachować szacunek dla człowieka i jego godności nawet tam, gdzie panowała pogarda. Dlatego uważany jest za patrona Sybiraków. Beatyfikował go Jan Paweł II w 1983 r. podczas Mszy świętej na krakowskich Błoniach; kanonizacji dokonał w Rzymie w roku 1991, podczas jubileuszowego roku czterechsetlecia śmierci św. Jana od Krzyża, założyciela zakonu karmelitów.

bullet 11.21 Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
   W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu.

bullet 11.22 Święta Cecylia, dziewica i męczennica
   Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. Niestety, o świętej tak bardzo popularnej i czczonej w Kościele posiadamy bardzo mało informacji historycznych. Nie wiemy nawet, kiedy żyła i kiedy poniosła śmierć męczeńską. W pierwszych wiekach nie przywiązywano wagi ani do chronologii, ani do ścisłych danych biograficznych. Dlatego dziś trudno nam odróżnić w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od legendy.

bullet 11.23 Święty Klemens I, papież i męczennik
   Klemens I był trzecim następcą św. Piotra (po Linusie i Klecie), a więc czwartym papieżem. Kierował Kościołem w latach 88-97. Mamy niewiele wiadomości o jego życiu; pochodzą one ponadto z wielu tradycji chrześcijańskich.

bullet 11.24 Święci męczennicy Andrzej Dung-Lac - prezbiter i Towarzysze
   Andrzej Dung-Lac, który reprezentuje wietnamskich męczenników, urodził się jako Dung An Tran około 1795 r. w biednej, pogańskiej rodzinie na północy Wietnamu. W wieku 12 lat wraz z rodzicami, którzy poszukiwali pracy, przeniósł się do Hanoi. Tam spotkał katechetę, który zapewnił mu jedzenie i schronienie. Przez trzy lata uczył się od niego chrześcijańskiej wiary. Wkrótce przyjął chrzest i imię Andrzej.

bullet 11.25 Święta Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i męczennica
   Śmierć męczeńska św. Katarzyny musiała być czymś niezwykłym, skoro ta Święta została wyróżniona tak wielką czcią. Ciało jej od setek lat znajduje się na Górze Synaj, przeniesione tam zapewne z Aleksandrii, kiedy Arabowie, a po nich Turcy najechali Egipt. Jest tam klasztor prawosławny i kościół, do którego podążają pielgrzymi. Klasztor ten wystawił cesarz Justynian w wieku VI. Prowadzi do niego 3000 schodów, wykutych w skale.

bullet 11.26 Święty Jan Berchmans, zakonnik
   W 1618 r. jego owdowiały ojciec przyjął święcenia kapłańskie i został kanonikiem diecezjalnym, a Jan wstąpił do nowicjatu jezuitów. Jego zdolności spowodowały, że w tym samym roku wysłano go na studia filozoficzne i teologiczne do Rzymu. Tam również wyróżniał się wśród kleryków swoją postawą i pilnością.

bullet 11.27 Błogosławiona Małgorzata Sabaudzka, zakonnica
   Dwa dni przed śmiercią Małgorzata poprosiła o położenie jej pod krucyfiksem w jej celi, w której nagle, gdy znalazła się u stóp Jezusa - zrobiło się jasno. Siostry usłyszały jakby chóry anielskie oznajmujące przybycie Pana. Powtórzyło się to następnego dnia, w święto św. Cecylii. W dniu śmierci, po przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych, w celi Małgorzaty widziano nieznaną zakonnicę, która przypominała św. Katarzynę ze Sienn. Małgorzata zmarła w Albie w 1464 r. w opinii świętości.

bullet 11.28 Święty Jakub z Marchii, prezbiter
   Jako misjonarz przewędrował prawie całe Włochy. Dotarł także do wielu państw europejskich. Swoje kazania głosił na terenie Bośni, Dalmacji, Albanii, Czech, Polski, Rusi, Norwegii, Danii, Węgier, Prus i Austrii. Mówi się, że w ciągu 40 lat swojej pracy nawrócił 50 tysięcy heretyków oraz niezliczone ilości grzeszników.

bullet 11.29 Błogosławieni męczennicy Dionizy i Redempt
   W 1620 r. został założony przez karmelitów bosych klasztor w Goa w Indiach, który wydał dwóch męczenników: bł. Dionizego od Narodzenia Pańskiego i bł. Redempta od Krzyża, zamordowanych na Sumatrze w 1638 r. Nakłaniano ich do przyjęcia islamu. Wobec stałości w wierze po miesiącu tortur, zostali ścięci wraz z innymi wiernymi. Obaj karmelici zostali beatyfikowani przez papieża Leona XIII w dniu 10 czerwca 1900 roku.

bullet 11.30 Święty Andrzej, Apostoł
   Kult św. Andrzeja był w różnych krajach zawsze bardzo żywy. Święty Grzegorz I Wielki założył ku jego czci klasztor i kościół w Rzymie. Otrzymał także relikwie Apostoła z Konstantynopola (+ 604). Wiele narodów i państw ogłosiło św. Andrzeja za swojego szczególnego patrona. Tak uczyniły: Neapol, Niderlandy, Szkocja, Hiszpania, arcybiskupstwo Brunszwiku, księstwo Burgundii, Limburg, Luksemburg, Mantua i Szlezwig, a z innych krajów - Bitynia, Grecja, Holandia, Niemcy, Pont, Prusy, Rosja i Sycylia.

bullet 12.01 Święty Edmund Campion, prezbiter i męczennik
   Święty Edmund był obdarzony talentem literackim, pisał wiersze i dramaty dla teatrów jezuickich kolegiów. Jako doskonały mówca był także chętnie zapraszany z kazaniami.

bullet 12.02 Błogosławiony Rafał Chyliński, prezbiter
   Melchior Chyliński urodził się w rodzinie szlacheckiej w 1694 r., we wsi Wysoczka (woj. poznańskie). Jego rodzice Arnold Jan i Marianna Kierska wychowali go w wierze chrześcijańskiej. Ukończył szkołę parafialną w Buku, a następnie Kolegium humanistyczne w Poznaniu. W 1712 roku zaciągnął się do wojska jako zwolennik króla Stanisława Leszczyńskiego, gdzie przez trzy lata doszedł do stopnia oficerskiego i został komendantem chorągwi.

bullet 12.03 Święty Franciszek Ksawery, prezbiter
   W 1547 roku Franciszek zdecydował się na podróż do Japonii. W kwietniu 1549 roku z portu Goa wyruszył Święty do Japonii. Po 4 miesiącach 15 sierpnia wylądował w Kagoshimie. Tamtejszy książę wyspy przyjął go przychylnie, ale bonzowie stawili tak zaciekły opór, że Święty musiał wyspę opuścić. Udał się przeto na wyspę Miyako, wprost do cesarza w nadziei, że gdy uzyska jego zezwolenie, będzie mógł na szeroką skalę rozwinąć działalność misyjną.

bullet 12.04 Święta Barbara, dziewica i męczennica
   Jako patronkę dobrej śmierci czcili św. Barbarę przede wszystkim ci, którzy na śmierć nagłą i niespodziewaną są najwięcej narażeni: górnicy, hutnicy, marynarze, rybacy, żołnierze, kamieniarze, więźniowie itp. Polecali się jej wszyscy, którzy chcieli sobie uprosić u Pana Boga śmierć szczęśliwą.

bullet 12.05 Święty Saba Jerozolimski, prezbiter
   Czymś oryginalnym i niespotykanym dotąd ani potem było to, że św. Saba zakładał klasztory-kolonie. Mogły do nich należeć osoby różnych narodowości i języków. Każda kolonia miała swoją kaplicę, gdzie w swoim języku odprawiała liturgię i codzienne modły. Każda też z tych kolonii miała swojego przełożonego. W niedziele oraz w święta wszyscy mnisi gromadzili się w kościele, gdzie w języku greckim odprawiano nabożeństwa. Nad wszystkim czuwał św. Saba.

bullet 12.06 Święty Mikołaj, biskup
   Najstarsze ślady kultu św. Mikołaja napotykamy w wieku VI, kiedy to cesarz Justynian wystawił mu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych bazylik. Cesarz Bazyli Macedończyk (w. VII) w samym pałacu cesarskim wystawił kaplicę ku czci Świętego. Do Miry udawały się liczne pielgrzymki. W Rzymie św. Mikołaj miał dwie świątynie, wystawione już w wieku IX. Papież św. Mikołaj I Wielki (858-867) ufundował ku czci swojego patrona na Lateranie osobną kaplicę.

bullet 12.07 Święty Ambroży, biskup i doktor Kościoła
   Podanie głosi, że przy narodzeniu Ambrożego, ku przerażeniu matki, rój pszczół osiadł na ustach niemowlęcia. Matka chciała ten rój siłą odegnać, ale roztropny ojciec kazał poczekać, aż rój ten sam się poderwał i odleciał. Paulin, który był sekretarzem naszego Świętego oraz pierwszym jego biografem, wspomina o tym wydarzeniu. Ojciec po tym wypadku zawołał: "Jeśli niemowlę żyć będzie, to będzie kimś wielkim!".

bullet 12.08 Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
   Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością.

bullet 12.09 Święty Piotr Fourier, prezbiter
   Cieszył się takim posłuchem, że nawet gdy przychodził po swoich wiernych do karczmy, szli z nim bez oporu na nabożeństwa. W zdobywaniu dusz był nieprzejednany. Odwiedzał zatwardziałych grzeszników, padając im do nóg z błaganiem o nawrócenie. Czasem, by przekonać opornych, przynosił Najświętszy Sakrament i zaklinał ich, by uwierzyli w Boże miłosierdzie.

bullet 12.10 Święty Grzegorz III, papież
   Grzegorz był z pochodzenia Syryjczykiem. Do Rzymu przybył jako młody benedyktyn. W czasie pogrzebu Grzegorza II 18 marca 731 r. został niespodziewanie wybrany na papieża przez aklamację ludu rzymskiego. Konsekrowany został po pięciu tygodniach oczekiwania na zatwierdzenie wyboru przez egzarchę Rawenny.

bullet 12.11 Święta Maria Maravillas od Jezusa, dziewica
   Maria Maravillas Pidal y Chico de Guzmán urodziła się 4 listopada 1891 r. w Madrycie. Pochodziła z najwyższych sfer arystokracji hiszpańskiej. Była nawet spokrewniona z rodami królewskimi. Ojciec jej był działaczem Partii Konserwatywnej i z jej ramienia piastował wysokie stanowiska w administracji państwowej. Był m.in. ministrem robót publicznych, przewodniczącym Rady Państwa, a nawet ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej.

bullet 12.12 Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe
   Jak głosi przekaz, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna.

bullet 12.13 Święta Łucja, dziewica i męczennica
   Legenda ozdobiła heroiczną śmierć św. Łucji pewnymi szczegółami, których autentyczność trudno sprawdzić. Święta miała być m.in. wiedziona na pohańbienie do domu publicznego, ale żadną siłą nie mogli oprawcy ruszyć jej z miejsca, nawet parą wołów. Kiedy sędzia nakazał Świętą spalić na stosie, ogień jej nie tknął. Sędzia wtedy w obawie rokoszu skazał ją na ścięcie. Jednak i to przeżyła. Przyniesiona do domu, prosiła jeszcze o Komunię świętą i zmarła.

bullet 12.14 Święty Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła
   Najbardziej sławny stał się św. Jan od Krzyża dzięki swoim pismom. Pozostały po nim 22 dzieła, które dla mistyki chrześcijańskiej mają wprost bezcenną wartość. Dwa wśród nich są najważniejsze: Noc ciemna i Pieśń duchowa. Są one perłą w światowej literaturze mistyki. Było ich znacznie więcej, ale spalono je zaraz po śmierci Jana w obawie, by się nie dostały do rąk wrogów zakonu jako materiał przeciwko złagodzonej regule.

bullet 12.15 Błogosławiony Jan Karol Steeb, prezbiter
   Jan Karol Steeb pochodził z Tybingi. Był protestantem. Na katolicyzm przeszedł pod wpływem lektury dzieł Bossueta. W 1796 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przy współudziale Wincencji Poloni założył zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Beatyfikował go Paweł VI (1975).

bullet 12.16 Błogosławiony Sebastian Maggi, prezbiter
   Był jednym z największych dominikańskich kaznodziejów swoich czasów. Wygłaszał swoje nauki w Weronie, Padwie, Brescii, Bolonii i Piacencie. Wiele czasu i energii poświęcił też zreformowaniu lombardzkich klasztorów w Mantui, Brixen i Bolonii.

bullet 12.17 Święty Łazarz, biskup
   Średniowieczna legenda opowiada o skazaniu świętego rodzeństwa z Betanii na wygnanie. Umieszczono ich na statku bez steru, który odepchnięto od brzegu. Po wielu miesiącach tułaczki przybyli oni do Marsylii. Łazarz był w niej pierwszym biskupem.

bullet 12.18 Święci męczennicy Paweł Mi, Piotr Doung-Lac i Piotr Truat
   Wszyscy trzej bracia byli katechumenami. Gdy wybuchło prześladowanie chrześcijan w Wietnamie, aresztowano ich, wtrącono do więzienia i poddano torturom. Zamęczono ich przez uduszenie. Beatyfikowani w 1900 r., kanonizowani w 1988 r.

bullet 12.19 Święty Anastazy I, papież
   Anastazy pochodził z Rzymu, był synem kapłana Maksymusa. Na stolicę Piotrową został wybrany w 399 r. Szczególną troską otoczył Kościół afrykański.

bullet 12.20 Święci Makary i Eugeniusz, prezbiterzy
   Makary i Eugeniusz byli kapłanami w Antiochii. Publicznie wystąpili przeciw decyzjom i zachowaniu Juliana Odstępcy. Zostali pochwyceni i torturowani. Następnie zesłano ich do Mauretanii. Tam prowadzili działalność misyjną. Nie ma jednoznacznych dokumentów na temat ich męczeńskiej śmierci.

bullet 12.21 Święty Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościoła
   Przez 30 lat Święty niezmordowanie pracował, by zabliźnić rany, zadane Kościołowi przez kapłana-apostatę, Marcina Lutra. Brał czynny udział we wszelkich zjazdach i obradach dotyczących tej sprawy. Prowadził misje dyplomatyczne między cesarzem, panami niemieckimi a papieżem. Ułatwiał nuncjuszom papieskim oraz legatom ich zadania.

bullet 12.22 Święta Franciszka Ksawera Cabrini, dziewica i zakonnica
   Franciszka Ksawera zmarła cicho, bez cierpień i agonii w Chicago 22 grudnia 1917 roku w 67. roku życia. Zostawiła 66 placówek i 1300 sióstr. Za dyspensą papieża Piusa XI proces kanoniczny odbył się w trybie przyspieszonym, tak że już w roku 1938 tenże papież dokonał beatyfikacji Sługi Bożej, a w 8 lat potem papież Pius XII wyniósł ją uroczyście do chwały świętych (1946). Franciszka jest patronką emigrantów.

bullet 12.23 Święty Iwo z Chartres, biskup
   Iwo pozostawił ważną spuścizną literacką. Szczególnie istotne są jego listy, które pozwalają wejść w sytuację polityczną i religijną, jaka panowała za jego czasów. Dają nam one poznać również osobowość biskupa. Ujawnia się w nich niezłomny charakter biskupa oraz jego gorliwość o chwałę Bożą i dobro Kościoła Chrystusowego.

bullet 12.24 Święci Adam i Ewa, pierwsi rodzice
   Adam i Ewa byli pierwszymi rodzicami. W Martyrologium Rzymskim nie ma o nich wzmianki. Jednakże Bibliotheca Sanctorum nazywa ich wprost świętymi. Nie ma też ani jednego wśród pisarzy kościelnych, który by miał odwagę umieszczać rodziców rodzaju ludzkiego wśród potępionych.

bullet 12.25 Święta Anastazja
   Imię Anastazji wymienia się w Kanonie Rzymskim. Jest patronką wdów i męczennic.

bullet 12.26
   Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej Szczepan ukazał dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, że naród ten stale lekceważył wolę Boga (Dz 6, 8 - 7, 53). Publicznie wyznał Chrystusa, za co został ukamienowany (Dz 7, 54-60). Jest określany mianem Protomartyr - pierwszy męczennik.

bullet 12.27 Święty Jan, Apostoł i Ewangelista
   Jan był prorokiem, teologiem i mistykiem. Był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4, 21). Jeśli chodzi o zestaw tekstów ewangelicznych, w których jest mowa o św. Janie, to liczba ich stawia go zaraz po św. Piotrze na miejscu drugim.

bullet 12.28 Święci Młodziankowie, męczennicy
   Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda, św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa.

bullet 12.29 Święty Tomasz Becket, biskup i męczennik
   Tomasz urodził się w 1118 r. w Londynie. Jego ojciec był zamożnym kupcem normandzkim w Londynie. Również jego matka była Normandką. Pierwsze nauki pobierał u kanoników regularnych w Merton, a na studia wyższe przeniósł się do Paryża. Po powrocie do Londynu pomagał ojcu w jego handlowych interesach, ale równocześnie pełnił funkcję w skarbowym urzędzie miejskim.

bullet 12.30 Święty Egwin, biskup
   Egwin urodził się w VII w. Kształcił się u benedyktynów w Worcester. Tam został mnichem, potem kapłanem. W 693 r. powołano go na biskupstwo w rodzinnym mieście. Stał się reformatorem życia kościelnego.

bullet 12.31 Święta Katarzyna Laboure, dziewica i zakonnica
   Kiedy Katarzyna miała 20 lat i przekonała się, że w domu jej pomoc nie jest już nagląco potrzebna, wyznała ojcu, że pragnie wstąpić do sióstr miłosierdzia - szarytek. Ojciec stanowczo jednak odmówił i wysłał córkę do Paryża, do brata jej, Karola, żeby mu pomagała prowadzić tam skromną restaurację.

bullet 01.01 Święta Boża Rodzicielka Maryja
   Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo.

bullet 01.02 Święty Bazyli Wielki, biskup i doktor Kościoła
   Bazyli jest jednym z głównych kodyfikatorów życia zakonnego zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie chrześcijaństwa (miał ogromny wpływ na św. Benedykta z Nursji). Ideałem życia monastycznego Bazylego jest braterska wspólnota, która poświęca się ascezie, medytacji oraz służy Kościołowi zarówno poprzez naukę wiary (poznawanie tajemnic Objawienia i obronę przeciw herezjom), jak i w działalności duszpasterskiej i charytatywnej.

bullet 01.03 Święta Genowefa, dziewica
   Genowefa jest główną patronką Francji i Paryża. Jest także patronką dziewic, pasterzy, producentów świec woskowych, rybaków, rzemieślników, właścicieli składów win i żołnierzy.

bullet 01.04 Błogosławiona Aniela, zakonnica
   Pozostawiła po sobie ok. 35 pism i nieco listów, które dyktowała. Najcenniejszym z nich jest Memoriale - rodzaj autobiografii. Pisma bł. Anieli nie tylko odsłaniają tajniki jej duszy, ale wskazują drogi, po których Pan Bóg wiedzie swoich wybranych ku najwyższym szczytom chrześcijańskiej doskonałości. Dla ich głębi nazywano ją nawet "mistrzynią teologów". J

bullet 01.05 Święty Edward Wyznawca, król
   Jako król cieszył się miłością i szacunkiem swoich poddanych. Otaczał opieką ubogich, chorych i ułomnych. Tryb życia bardziej mniszy niż królewski dał mu przydomek "Wyznawca".

bullet 01.06 Objawienie Pańskie - Trzej Królowie
   To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy.

bullet 01.07 Święty Rajmund z Penyafort, prezbiter
   Rajmund, urodzony między 1170 a 1175 r. w Villafranca del Panades w pobliżu Barcelony (Hiszpania), w starej szlacheckiej rodzinie katalońskiej Penyafort, był spokrewniony z królem Aragonii.

bullet 01.08 Święty Seweryn z Noricum
   Austria czci św. Seweryna jako swojego głównego patrona; kultem jest otaczany również w Bawarii i w diecezji w Linz.

bullet 01.09 Święty Julian z Antiochii, męczennik
   Podczas krwawego prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana ze szczególną surowością zwrócono się przeciwko hierarchii Kościoła. Wtedy to bohaterski Julian dawał kapłanom schronienie w swoim domu-klasztorze. Z tego powodu zadenuncjowano go przed namiestnikiem cesarskim, Marcjanem.

bullet 01.10 Święty Grzegorz z Nyssy, biskup i doktor Kościoła
   Grzegorz znany jest jako żarliwy kaznodzieja i interpretator Słowa Bożego. Uczestniczył w Soborze w Konstantynopolu (381 r.), gdzie był głównym autorem słów uzupełniających Nicejski Symbol Wiary, dotyczących nauki o Duchu Świętym.

bullet 01.11 Święta Honorata, dziewica
   Kiedy w roku 476 Odoaker, król Gotów, zdobył i złupił Pawię, wziął do niewoli wśród wielu obywateli także Honoratę. Dopiero św. Epifaniusz musiał wykupić brankę z jego rąk, wraz z wielu innymi. Zasnęła w Panu otoczona powszechną czcią.

bullet 01.12 Święty Bernard z Corleone, zakonnik
   Od samego początku życia zakonnego oddawał się ostrym praktykom pokutnym, których już do śmierci nie zaniedbywał. Gdy ciało umartwiał, duch jego stawał się silniejszy i chętniejszy do służby Bogu. Cieszył się łaską kontemplacji i wszystkie chwile wolne od pracy nakazanej przez posłuszeństwo poświęcał modlitwie. Codziennie przystępował do Komunii św., co nie było wówczas powszechną praktyką, nawet w zakonach.

bullet 01.13 Święty Hilary z Poitiers, biskup i doktor Kościoła
   Hilary nie umiał mówić "w stylu ludowym", dlatego też nie zasłynął jako kaznodzieja, ale był bardzo wybitnym teologiem. Niektórzy patrologowie uważają, że jego wielkość przyćmił dopiero św. Augustyn. Hilary wniósł ogromny wkład w rozwój chrystologii i nauki o Trójcy Świętej, dlatego też został 13 maja 1851 r. zaliczony do grona doktorów Kościoła przez bł. Piusa IX.

bullet 01.14 Święty Feliks z Noli, prezbiter
   Feliks był Syryjczykiem, synem oficera. Osiedlił się w Noli, na południe od Neapolu. Tam poświęcił się służbie Bożej, a jego brat, Hermiasz, obrał zawód legionisty-żołnierza.

bullet 01.15 Święty Paweł z Teb, pustelnik
   Paweł porzucił wszystko, co posiadał, odszedł na pustkowie i zamieszkał w jaskini. Prześladowanie trwało krótko, bo zaledwie dwa lata, ale Paweł tak dalece zasmakował w ciszy pustyni, że postanowił tam pozostać na zawsze. Jako pustelnik spędził samotnie 90 lat!

bullet 01.16 Święta Joanna z Balneo, dziewica
   Joanna z Balneo (znana także jako Joanna z Bagno lub Joanna di Romagna) żyła w XI w. Wraz z towarzyszką wstąpiła do kamedulskiego klasztoru św. Łucji w Balneo we Włoszech. Martyrologium Rzymskie wskazuje na wspaniały przykład posłuszeństwa i pokory, jaki po sobie pozostawiła.

bullet 01.17 Święty Antoni, opat
   Cieszył się wielkim poważaniem. Korespondował m.in. z cesarzem Konstantynem Wielkim i jego synami. Zachowane listy Antoniego do mnichów zawierają głównie nauki moralne - szczególny nacisk kładzie się w nich na poszukiwanie indywidualnej drogi do doskonałości, wsparte lekturą Pisma św.

bullet 01.18 Święta Małgorzata Węgierska, dziewica
   Kiedy miała 10 lat, przeniosła się do klasztoru dominikanek na wyspie Lepri na Dunaju jako internistka, a niebawem jako zakonnica. Chociaż pochodziła z tak znakomitej rodziny, Małgorzata nie wstydziła się prac fizycznych, służebnych. Budowała wszystkich umiłowaniem ubóstwa, rezygnując chętnie nawet z rzeczy najpotrzebniejszych, czyniąc to z miłości do Chrystusa.

bullet 01.19 Święty Józef Sebastian Pelczar, biskup
   W trosce o najbardziej potrzebujących oraz o rozszerzenie Królestwa Serca Bożego w świecie założył w Krakowie w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sercanek). W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a 17 grudnia 1900 r. ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jako gorliwy arcypasterz dbał o świętość diecezji. Był mężem modlitwy, z której czerpał natchnienie i moc do pracy apostolskiej.

bullet 01.20 Święty Fabian, papież i męczennik
   Za czasów Decjusza Fabian stał się ofiarą prześladowań. Poniósł śmierć męczeńską na arenie 20 stycznia 250 roku. Pochowano go w katakumbach św. Kaliksta. Św. Cyprian w liście do kleru rzymskiego wspomina o męczeńskiej śmierci Fabiana i oddaje mu należną pochwałę.

bullet 01.21 Święta Agnieszka, dziewica i męczennica
   Agnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych świętych. Piszą o niej św. Ambroży, św. Hieronim, papież św. Damazy, papież św. Grzegorz I Wielki i wielu innych. Jako 12-letnia dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.

bullet 01.22 Święty Wincenty, diakon i męczennik
   Wincenty z Huesca, Wincenty Tourante) urodził się w III w. w hiszpańskim mieście Huesca w znakomitej rzymskiej rodzinie. Był archidiakonem w Saragossie. Powierzono mu opiekę nad ubogimi oraz zarządzanie dobrami diecezji. W czasie prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana został aresztowany i wtrącony do więzienia. Poddawano go torturom, aby wyrzekł się wiary, a także wydał dobra kościelne.

bullet 01.23 Błogosławiony Henryk Suzo, prezbiter
   Henryk Suzo (znany też jako Heinrich von Berg) urodził się w 1295 lub 1297 r. w Konstancji. Był potomkiem dawnego rodu szlacheckiego; wychował się raczej w dość prostych warunkach. Mając zaledwie 13 lat, Henryk wstąpił do dominikańskiego klasztoru w Konstancji. Tam odbył studia filozoficzne i teologiczne.

bullet 01.24 Święty Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła
   W epoce fanatyzmu i zaciekłych sporów Franciszek objawiał wprost wyjątkowy umiar i łagodność. Jego ujmująca uprzejmość i takt spowodowały, iż nazwano go "światowcem pośród świętych". W kontaktach między ludźmi wyznawał zasadę: "Więcej much się złapie na kroplę miodu aniżeli na całą beczkę octu".

bullet 01.25 Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
   Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. U bram miasta olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" - "Kto jesteś, Panie?" - powiedział. A On: "Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić" (Dz 9, 3-6).

bullet 01.26 Święci biskupi Tymoteusz i Tytus
   Tymoteusz był wiernym i oddanym uczniem oraz współpracownikiem św. Pawła. Św. Paweł nazywa go "najdroższym synem" (1 Kor 4, 17), "bratem" (1 Tes 3, 2), "pomocnikiem" (Rz 16, 21), którego wspomina ze łzami w oczach (2 Tm 1, 4). Tytus znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Pochodził z rodziny grecko-rzymskiej, zamieszkałej w okolicy Antiochii Syryjskiej. Stamtąd bowiem zabrał go Apostoł do Jerozolimy. Został ochrzczony przez św. Pawła przed soborem apostolskim w 49 r.

bullet 01.27 Błogosławiony Jerzy Matulewicz, biskup
   Jerzy urodził się 13 kwietnia 1871 roku w wielodzietnej rodzinie litewskiej, we wsi Lugine koło Mariampola na Litwie. Już w gimnazjum pragnął zostać kapłanem. Jednakże dopiero w 1891 roku, jako dwudziestoletni młodzieniec, wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Wówczas też zmienił swoje nazwisko z Matulaitis na Matulewicz.

bullet 01.28 Święty Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła
   Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że "między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym". W swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania biskupem.

bullet 01.29 Święta Aniela Merici, dziewica
   Prowadziła życie pełne modlitwy i wyrzeczenia. Trzeźwa obserwacja oraz pogłębione życie duchowe doprowadziły ją do poszukiwania nowych dróg duchowości w chrześcijaństwie. Wśród skromnych posług, jakie wykonywała, umiała odnaleźć nową rolę kobiety w społeczeństwie przekształconym przez Odrodzenie. Podjęła pracę wychowawczą, uważając, "iż nieład w społeczeństwie wywodzi się z nieładu w rodzinie".

bullet 01.30 Święta Hiacynta, dziewica
   Liczne cuda były potwierdzeniem powszechnego przekonania o jej heroicznej świętości. Do grona błogosławionych wpisał ją papież Benedykt XIII w roku 1726, a do katalogu świętych papież Pius VII w roku 1807, chociaż dekret kanonizacji wydał wcześniej jego poprzednik, papież Pius VI, w roku 1790.

bullet 01.31 Święty Jan Bosko, prezbiter
   Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (ok. 40 km od Turynu). Był synem piemonckich wieśniaków. Gdy miał 2 lata, zmarł jego ojciec. Jego matka musiała zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata spędził w ubóstwie. Wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową. Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję.

bullet 02.01 Święta Brygida z Kildare, dziewica
   Święta Brygida z Kildare jest uważana za współapostołkę i patronkę Irlandii (obok św. Patryka i św. Kolumbana Starszego) oraz za matkę życia zakonnego na tej wyspie. Czczona jest jako opiekunka pracujących na roli. Jej kult szybko rozpowszechnił się w Irlandii, Anglii i krajach skandynawskich. Podobno już w średniowieczu dotarł nawet do Polski.

bullet 02.02 Ofiarowanie Pańskie
   Nazwa dzisiejszego święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypapante oraz Heorte ton Katharismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu.

bullet 02.03 Święty Błażej, biskup i męczennik
   Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. W niektórych stronach Polski na dzień św. Błażeja robiono małe świece, zwane "błażejkami", które niesiono do poświęcenia i dotykano nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i dawano je do spożycia cierpiącym na ból gardła.

bullet 02.04 Święta Weronika
   Weronika, towarzysząc Jezusowi niosącemu krzyż na Górę Kalwarię, wytarła Mu chustą twarz. Jak przekazuje tradycja, otrzymała w zamian odbity na płótnie obraz Jego oblicza. Z tego powodu jest patronką m.in. fotografów.

bullet 02.05 Święta Agata, dziewica i męczennica
   Agata (etymologicznie: "dobrze urodzona, ze szlachetnego rodu") zwana Sycylijską jest jedną z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych.

bullet 02.06 Święta Dorota, dziewica i męczennica
   Św. Dorota była niegdyś bardzo popularna i powszechnie czczona w całej Europie. W Polsce miała swoje świątynie i ołtarze. Należy do grona Czternastu Świętych wspomożycieli.

bullet 02.07 Święty Teodor, żołnierz, męczennik
   Teodor był legionistą w armii cesarza Maksymina, który rozpoczął rządy w roku 305. Każdy żołnierz miał potwierdzić swą wiarę przez złożenie na ołtarzach pogańskich bóstw ofiary z kadzidła. Teodor, jako chrześcijanin, stanowczo odmówił.

bullet 02.08 Święty Hieronim Emiliani
   Około roku 1530 św. Hieronim, korzystając z majątku rodziny, założył w Wenecji pierwszy w historii sierociniec.

bullet 02.09 Święta Apolonia, dziewica i męczennica
   Pierwszy historyk Kościoła, Euzebiusz, przytacza list św. Dionizego Wielkiego (+ 265), który opisuje pogrom chrześcijan, jaki odbył się w Aleksandrii pod koniec 248 roku lub na początku 249 r. Rzucono się na domy chrześcijan, wyznawców Chrystusa wywlekano siłą z ich mieszkań, zabijano, a ich dobytek grabiono. W tych właśnie okolicznościach zginęła św. Apolonia.

bullet 02.10 Święta Scholastyka, dziewica
   Scholastyka pochodziła z Nursji i była bliźniaczką św. Benedykta. Na miejscu ich urodzenia stoi skromny kościół pw. św. Benedykta. W podziemiach kościoła pokazują część muru, który stanowił dom rodzinny św. Scholastyki i św. Benedykta.

bullet 02.11 Święty Grzegorz II, papież
   Grzegorz II wprowadził do Mszy św. nowy ryt w okresie Wielkiego Postu m.in. wielkoczwartkową Mszę św.

bullet 02.12 Błogosławiony Reginald z Orleanu, prezbiter
   Reginald postanowił wstąpić do nowopowstałego zakonu św. Dominika. Bardzo szybko jednak poważnie zachorował, jego życie było zagrożone. Dominik, będąc pod wrażeniem mądrości i oddania Reginalda, gorliwie się modlił o jego uzdrowienie. Jego modlitwa była jak zwykle skuteczna.

bullet 02.13 Błogosławiony Jordan z Saksonii zakonnik, prezbiter
   Kiedy do stolicy Francji przybył św. Dominik, wywarł na Jordanie tak silne wrażenie, że ten odbył przed nim spowiedź z całego życia i 12 lutego 1220 r. przyjął z rąk bł. Reginalda habit zakonny.

bullet 02.14 Święty Walenty, biskup i męczennik
   W średniowieczu na terenie niemieckim Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

bullet 02.15 Święty Klaudiusz de la Colombiere, prezbiter
   Klaudiusz urodził się 2 lutego 1641 r. we Francji. Kształcił się i przebywał w kolegium jezuickim w pobliskim Lyonie. Kiedy miał lat 18, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów). Po nowicjacie odbył tam także kurs filozofii, po którym według ówczesnego zwyczaju w zakonie wykładał jako kleryk w miejscowym kolegium gramatykę i literaturę.

bullet 02.16 Święta Juliana, dziewica i męczennica
   Juliana żyła w III w. w Nikomedii. Była jedyną chrześcijanką w rodzinie. Ojciec, zaciekły poganin, zamierzał wydać córkę za prefekta tegoż miasta, Ewilazjusza. Ta jednak stanowczo oświadczyła, że za poganina za żadną cenę nie wyjdzie.

bullet 02.17 Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny
   Do grona czczonych dziś Założycieli należeli: Aleksy Falconieri, Bartłomiej Amidei, Benedykt Antella, Buonfiglio Monaldi, Gerardino Sostegni, Hugo Lippi-Uguccioni oraz Jan Buonagiunta Monetti.

bullet 02.18 Święty Teotoniusz, zakonnik
   Teotoniusz nieugięcie walczył o dokładne i rzetelne odmawianie codziennego oficjum - nigdy nie pozwalał, by modlić się pospiesznie albo niewyraźnie.

bullet 02.19 Święty Konrad z Piacenzy, pustelnik
   Wstąpił w 1315 r. do III zakonu św. Franciszka. Jako pielgrzym pokutny nawiedził wiele sanktuariów Italii. Osiadł w 1343 r. jako pustelnik w dolinie Noto koło Syrakuz na Sycylii, gdzie wiódł życie pełne wyrzeczenia. Posiadał dar prorokowania.

bullet 02.20 Święty Zenobiusz, prezbiter i męczennik
   Zenobiusz był lekarzem i kapłanem w Sydonie (Liban).

bullet 02.21 Święty Piotr Damiani, biskup i doktor Kościoła
   Piotr Damiani pracował nad wewnętrzną odnową Kościoła. Bolał bardzo nad Kościołem Chrystusowym, dręczonym wówczas chorobą symonii i inwestytury. Władcy i możni panowie świeccy pod pozorem zasług, jakie położyli dla kościołów lokalnych, żądali dla siebie w zamian przywilejów mianowania duchownych na stanowiska proboszczów, przełożonych klasztorów, rektorów świątyń, a nawet biskupów.

bullet 02.22 Katedry świętego Piotra, Apostoła
   Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane ze Stolicą Piotrową: Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I) i Katedry św. Piotra w Antiochii (22 II). W nowej reformie liturgii oba te święta zostały połączone w jedno pod brzmieniem ogólnym: Katedry św. Piotra.

bullet 02.23 Święty Polikarp, biskup i męczennik
   Polikarp należy do Ojców Apostolskich. Mianem tym od XVII w. określa się świętych pisarzy kościelnych, którzy żyli jeszcze w czasach apostolskich i przekazali nam pewne treści pochodzące od Apostołów.

bullet 02.24 Święty Marek Marconi, zakonnik
   Marek urodził się niedaleko Mantui w 1480 r. Jako 10-letni młodzieniec wstąpił do klasztoru. Zasłynął z życia pobożnego i daru prorokowania. Zmarł w 1510 r. w Mantui. Jego kult został zatwierdzony w 1906 r.

bullet 02.25 Święty Cezary z Nazjanzu, pustelnik
   Zwyczajem ówczesnym Cezary nie przyjął Chrztu świętego jako człowiek młody, ale dopiero po dojrzałym namyśle i przygotowaniu. Musiał prowadzić życie naprawdę budujące, skoro jego brat, św. Grzegorz z Nazjanzu, w swoich pismach nie szczędził mu pochwał.

bullet 02.26 Święty Aleksander, biskup
   Aleksander urodził się w 250 r. Był biskupem Aleksandrii. Nazwę Aleksandria nosi kilkadziesiąt miast, które założył Aleksander Wielki (356-323 przed Chrystusem). W tym wypadku mowa o Aleksandrii egipskiej.

bullet 02.27 Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej zakonnik
   Zmarł na gruźlicę 27 lutego 1862 r., mając 24 lata, nie doczekawszy święceń kapłańskich. Włosi nazywają św. Gabriela Santo del sorriso - "Świętym uśmiechu". Jest patronem kleryków i młodych zakonników.

bullet 02.28 Święty Hilary I, papież
   Hilary pochodził z Sardynii. Był legatem papieskim na synodzie w Efezie. Został wybrany na stolicę Piotrową 19 listopada 461 roku. Próbował uporządkować Kościół od strony administracyjnej, zwłaszcza na terenie Galii. W Rzymie wybudował m. in. bazylikę św. Wawrzyńca za Murami. Zmarł 29 lutego 468 roku.

bullet 02.29 Błogosławiona Antonia z Florencji
   Antonia urodziła się w 1401 r. we Florencji we Włoszech. Pochodziła ze znakomitej, szlacheckiej rodziny. Mając 15 lat wyszła za mąż i poczęła syna. Wkrótce niestety owdowiała. Jej drugie małżeństwo też nie trwało długo, bo niedługo po ślubie jej drugi mąż zmarł. Uznała wtedy, że nie dla niej życie małżeńskie.

bullet "Ten cud jest dla ciebie"
   Bolonia, pierwsza połowa XIV wieku. Imelda przychodzi na świat w arystokratycznej i pobożnej rodzinie Lambertinich. Jej mama darzy szczególną czcią Najświętszy Sakrament, dlatego dziewczynka od początku swego świadomego życia interesuje się tym, co dzieje się przy ołtarzu.


Materiały na stronie są własnością Parafii Wierzbnik © 2011 - 2019                     Projekt i opieka webmasterska Apis © 2011 - 2019
rm lumen trwam plus nasz dziennik gosc niedzielny
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 2016       Google PageRank Checker