• Apis
  • 29.06.2012
29 czerwca - w Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła - zakończyliśmy rok szkolny 2011/2012. Uroczyste msze dziękczynne – odprawione zostało przez proboszcza w Jankowicach Wielkich - rano o godz. 08.00 i wieczorem o godz. 18.00 w Wierzbniku.

W świątyniach obecne były dzieci i młodzież wraz z rodzicami, a także wszyscy wierni czczący patronów tego dnia. Kazanie wygłosił ks. proboszcz. Na początku proboszcz powiedział, że różne wydarzenia gromadzą nas w świątyni. Między innymi także wydarzenia z życia szkoły:

„Różne okoliczności i różne wydarzenia gromadzą nas w naszej parafialnej świątyni. Także wydarzenia związane z życiem szkoły niejednokrotnie prowadzą nas do ołtarza. Niemal 10 miesięcy temu na początku września przyprowadził nas tu rozpoczynający się rok szkolny. Prosiliśmy wówczas wspólnie Boga o Jego błogosławieństwo i łaski na czas nauki, na czas zdobywania wiedzy i mądrości”.

Zauważył kaznodzieja, że czas biegnie nieubłagalnie. Nie jesteśmy w stanie tej przemijalności zauważyć:

„Lecz czas płynie nieubłaganie. Dni i miesiące tak szybko i bezpowrotnie przemijają. Dziś mamy drodzy 29 dzień czerwca. Jest to końcówka miesiąca, która wszystkim kojarzy się w tym roku z zakończeniem roku szkolnego. Jest to czas radości. Kończy się nauka szkolna, a rozpoczynają się ukochane wakacje. Ale to także czas wzruszenia i łez. Żegnamy się z nauczycielami, wychowawcami, trzeba też przynajmniej częściowo pożegnać się z kolegami i koleżankami z klasy”.

Dalej kaznodzieja stwierdził, że nie tylko dziękujemy Bogu za pomoc i łaski otrzymane w minionym roku szkolnym, ale także tym, którzy pomogli dzieciom być mądrzejszymi i lepszymi.

„Dziś, kiedy dziękujecie - Bogu mówił ksiądz - nie możecie zapomnieć o tych, którzy pomogli wam stać się mądrzejszymi, lepszymi.

Na zakończenie wszystkim życzył zdrowych, bezpiecznych i szczęśliwych wakacji:

„Obyśmy wszyscy szczęśliwi i zdrowi mogli wrócić we wrześniu do swoich szkół. Szczęść Wam Boże!”

Podczas mszy św. wznoszone były modlitwy dziękczynne za miniony rok szkolny oraz, aby Bóg dał wszystkim uczniom siły duchowe i cielesne przed oczekującymi ich wakacyjnym odpoczynkiem. Po skończonej mszy św. dzieci udały się na uroczysty apel do szkoły, podczas którego dzieci otrzymały swoje świadectwa i dyplomy za ociągnięcia w nauce i w sporcie.

Po apelu dzieci z III klasy udały się wraz innymi uczniami na grób swojej wychowawczyni pani Lilianny Markowskiej. Tam złożyliśmy zapalone znicze i odmówiliśmy razem dziesiątkę różańca św.