• Apis
  • 01.09.2012
Nasza pielgrzymka wyruszyła z kościoła filialnego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Jankowic Wielkich do Wierzbnika. O godz. 21.00 wierni z Jankowic Wielkich i Wierzbnika zgromadzili się na apelu Jasnogórskim i nieszporach maryjnych. Po nich wyruszyliśmy na czuwanie w drodze. Towarzyszył nam ciepły wieczór, niebo pełne gwiazd. Pielgrzymka posiada swój ustalony porządek - na początku idzie Krzyż procesyjny ministranci, dzieci i wierni. Niektórzy uczestnicy pielgrzymki nieśli zapalone świece.

Pielgrzymka posiada też stały swój program - z kościoła filialnego wychodzimy o 21.30 i idziemy przez wioskę Jankowice Wielkie śpiewając pieśni religijne. Po opuszczeniu miejscowości odmawiamy różaniec św. W tym roku odprawiliśmy różaniec z dopowiedzeniami. Po nim najczęściej odbywa się krótka przerwa.

Podobnie było także w tym roku. Jest czas na nawiązanie kontaktu z tymi, którzy podjęli trud pielgrzymowania. Jest to też czas na integrację naszych miejscowości. Po krótkiej przerwie znów wróciliśmy do pieśni maryjnych, w które była wpleciona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Z modlitwą i pieśniami weszliśmy do Wierzbnika. W tym roku przyszliśmy o koło godz. 23.00. Całą naszą tradycyjną pielgrzymkę wrześniową z Jankowic W. zakończyła msza św.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud nocnego marszu. Ta nietypowa nocna pielgrzymka przygotowuje nas na pielgrzymkę Podwyższenia Krzyża na Górę św. Anny.