• Apis
  • 03.09.2012
3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Z tej okazji w naszej parafii zostały odprawione Eucharystie: w Jankowicach Wielkich o godz.08.00, a w Wierzbniku o godz. 18.00, podczas których w szczególny sposób modliliśmy się w intencji: dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców. Msze św. odprawiał ks. proboszcz. W homilii ks. proboszcz zachęcał wszystkie dzieci do solidnej pracy od samego początku.

”Zanim jednak zdobędziecie wspaniałe świadectwo ukończenia kolejnego roku nauki, trzeba brać się za naukę od samego początku. Nie ma zmiłuj się nad nami. Nie ma rady. Trzeba solidnie pracować…”

Na pytanie księdza jakie jest największe zagrożenia dla ucznia w ciągu roku. Wielu uczniów odpowiedziało jednoznacznie:
- „Lenistwo”.

Ktoś nawet dodał: „że to jest największy grzech ucznia”

Wypowiedzi te ksiądz proboszcz podsumował: „że nauczyciele są świadkami waszych wypowiedzi. Dlatego trzeba tych negatywnych zachowań, czyli lennictwa unikać w ciągu roku szkolnego”.

I dodał: "Lenistwo jest ze wszech miar niepożądane! Bociany już odleciały do ciepłych krajów – a wy? Wy pójdziecie do swych klas.”

Na zakończenie ks. proboszcz zacytował wypowiedź papieża Benedykta XVI, który życzył wszystkim nauczycielom i dzieciom oraz młodzieży z okazji rozpoczęcia roku szkolnego wielu łask Bożych i pomocy Bożej. Na zakończenie mszy św. ks. proboszcz pobłogosławił przybory szkolne I - klasistom oraz udzielił im błogosławieństwa na czas nauki w szkole. Po mszy św. dzieci udały się na uroczysty apel do szkoły, gdzie wysłuchali okolicznościowych przemówień, poznali plany na najbliższe 10 miesięcy i udali się na spotkania z wychowawcami do swoich klas, by już od jutra z energią i zapałem rozpocząć naukę i .... dobrą zabawę.