• Apis
  • 07.10.2012
I sobota miesiąca znów zgromadziła nas na kolejnym nocnym czuwaniu. Tradycyjnie rozpoczęliśmy go apelem jasnogórski. Po nim odprawiliśmy nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła.

Podziękowaliśmy naszemu patronowi za opiekę i wszelkie otrzymane łaski. Dziękując poleciliśmy się jego dalszej opiece. Po nim miał miejsce różaniec z dopowiedzeniami i adoracja Najświętszego Sakramentu. Całe czuwanie o północy zakończyła msza św.