• Apis
  • 11.10.2012
11 października – w czwartek wieczorem – rozpoczęliśmy mszą św. w Jankowicach Wielkich (godz. 17.00) i w Wierzbniku (godz.18.00) uroczyście ogłoszony przez papieża Benedykta XVI - Rok Wiary. We Mszy świętej celebrowanej przez księdza proboszcza Czesława Koconia uczestniczyli wierni, którzy w tym dniu chcieli się duchowo złączyć z naszym papieżem Benedyktem XVI, który dokonywał tego aktu w Watykanie.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że sobór był dobrodziejstwem dla Kościoła nie tylko w XX wieku. Jest nim nadal, ale jego dziedzictwo nie w pełni zostało wszędzie przyjęte. Co gorsza, tu i ówdzie zostało zafałszowane różnymi interpretacjami. Dlatego trzeba nam wracać do soborowych dokumentów, z których możemy się uczyć autentycznej wiary.

Dzień rozpoczęcia Roku Wiary, to także 20. rocznica opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Benedykt XVI stwierdza, że właśnie Katechizm jest jednym z najważniejszych owoców Soboru watykańskiego II. Podkreśla, że "znajomość treści, w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli serce, to autentyczne sanktuarium człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć, że to, co zostało przepowiedziane jest Słowem Bożym".

Papież wyraża oczekiwanie, że Rok Wiary "rozbudzi w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni". Wiarą ułomną bowiem, a właściwie jej brakiem, jest postawa wybierania sobie z dziedzictwa wiary Kościoła tego, co mi subiektywnie pasuje i tworzenia sobie jakiejś wiary w Boga na własny wzór i podobieństwo.

Dla nas Polaków Rok Wiary jest okazją, by przypomnieć sobie słowa, jakie skierował do nas Benedykt XVI podczas swej wizyty w Polsce. A mówił do nas właśnie o wierze, zachęcał nas, byśmy trwali mocni w wierze.