• Apis
  • 28.10.2012

W XXX niedzielę zwykłą, czyli w ostatnią niedzielę października obchodziliśmy rocznicę poświęcenia naszych kościołów. Wspominaliśmy ten moment w historii naszych świątyń, gdy całkowicie zostały przekazane na wyłączną własność Panu Bogu.

Widzialny budynek kościoła jest znakiem świątyni zbudowanej z żywych kamieni, którymi jesteśmy my wszyscy. Dlatego dziękowaliśmy za nasze świątynie, w których gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w których sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty.... Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi.

Rocznica poświęcenia naszych kościołów była także okazją do modlitwy za fundatorów i budowniczych naszych świątyń oraz tych, którzy troszczą się o ich piękno.