• Apis
  • 01.11.2012
1 listopada obchodziliśmy w Kościele uroczystość Wszystkich Świętych. W dniu tym przeżywaliśmy jedno z najbardziej radosnych świąt dla chrześcijan. We wspólnocie Kościoła cieszyliśmy się, że bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie i chociaż nie znamy większości ich imion, oddajemy im chwałę. W dniu tym uświadomiliśmy sobie, że wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu, gdyż właśnie do świętości powołany jest człowiek.

„Świętość jest również naszym powołaniem – mówił ks. proboszcz w kazaniu, podczas dzisiejszej uroczystości. Mówią o tym w wielu miejscach karty Pisma Świętego. W księdze kapłańskiej czytamy następujące słowa: „Bądźcie świętymi, bo ja jestem świętym”. W kazaniu na górze Jezus zachęcał uczniów i zgromadzonych ludzi: „Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec wasz niebieski w niebie. Każdy z nas wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa, bycia zakonnikiem, czy życia w samotności – mówił dalej - jest powołany do świętości.…”.

Po oddaniu czci świętym podczas każdej mszy św. tego dnia udaliśmy się na nasze cmentarze. W Jankowicach Wielkich po mszy św. o godz. 09.45, a w Wierzbniku po mszy św. o godz. 13.00. W kościołach ze względu na niesprzyjającą pogodę (wiatr, deszcz) odmówiliśmy różaniec za zmarłych poleconych w wypominkach. Po nim udaliśmy się na cmentarze, gdzie zostało odprawione nabożeństwo za zmarłych.

Więcej zdjęć z Dnia Wszystkich Świetych i Dnia Zadusznego w naszej Galerii.