• Apis
  • 03.11.2012
Po uczczeniu Wszystkich Świętych 1 listopada i po wielkiej modlitwie za zmarłych w Dzień Zaduszny I sobota listopada zgromadziła nas na kolejnym nocnym czuwaniu. Czuwania modlitewne mają swój stały program. Rozpoczęliśmy apelem jasnogórskim i nieszporami maryjnymi. Tą modlitwą maryjną prosiliśmy Boga przez wstawiennictwo Maryi o właściwe owoce ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary.

Kolejnym elementem czuwania był różaniec z dopowiedzeniami. Każda tajemnica miała swoją intencję:

I tajemnicą różańca prosiliśmy Boga przez wstawiennictwo Maryi i św. Karola Boromeusza o rychły proces kanonizacyjny Błogosławionego papieża Jana Pawła II;

II tajemnicą prosiliśmy Boga za wszystkich zmarłych naszych parafian, którzy uczestniczyli w naszych nocnych czuwaniach, aby w swoim Miłosierdziu otworzył im bramy szczęścia wiecznego;

III tajemnicą modliliśmy się za wszystkich zmarłych kapłanów, którzy kiedykolwiek służyli w naszej parafii, aby Dobry i Miłosierny Pan ich służbę i poświęcenie na rzecz zbawienia wiernych w parafii nagrodził radością życia wiecznego;

IV tajemnicą modliliśmy się z okazji zbliżającej się uroczystości Niepodległości za naszą Ojczyznę, aby Bóg dał jej dość siły i mocy do odnowy duchowej i moralnej;

V tajemnicą prosiliśmy Maryję, aby Rok Wiary, który ogłosił papież Benedykt XVI stał się dla każdego z nas szansą odkrycia na nowo jej wartości;

Po modlitwie różańcowej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. W ciszy i w pieśniach eucharystycznych trwaliśmy przed Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie.

Całe nasze czuwanie o północy zakończyła msza św., która była odprawiona w intencjach wypowiedzianych podczas różańca świętego i tych głęboko ukrytych w sercach uczestników czuwania.