• Apis
  • 11.11.2012
W minioną niedzielę 11 listopada 2012 r. mszą św. w Jankowicach Wielkich i w Wierzbniku rozpoczęliśmy obchody Święta Niepodległości w 94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Podczas każdej mszy św. ks. proboszcz mówił: „W XXXII Niedzielę zwykłą przeżywamy w naszej Ojczyźnie kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Stojąc dzisiaj przy ołtarzu naszego Pana wyrażamy wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy ofiarą swojego życia, pióra, słowa i pieśni wywalczyli Wolną i Niepodległa Polskę”. Naszą modlitwą dziękowaliśmy Bogu za dar niepodległości i wolności.

Ten dzień przypomniał nam 11 listopada roku 1918, zakończenie I wojny światowej i Święto Niepodległości, odzyskanej przez Polskę po wielu latach zaborów. Był to zatem dla nas bardzo ważny dzień. W tym dniu rozejm wojenny przyczynił się do tego, że Europa mogła rozpocząć normalne życie, a Polska zaczęła odbudowywać swoją Ojczyznę. Oto, jak to wydarzenie opisał Jan Paweł II podczas audiencji generalnej w dniu 11 listopada 1998 roku:

“Wielu synów Polski poświęciło tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pracę. Liczni z nich ponosili trudy emigracji przymusowej. Wielu w końcu zapłaciło za wolność Ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie w kolejnych powstaniach, na różnych frontach wojennych.

Wszystkie te wysiłki ojcowie nasi opierali na nadziei płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic”. Słowa Ojca Świętego, wypowiedziane 11 listopada dokładnie czternaście lat temu w czasie audiencji generalnej, stanowiły doskonałe wprowadzenie w ducha niedzielnej uroczystości.

W naszej parafii rozpoczęliśmy te obchody poranną mszą św. w Wierzbniku, kontynuowaliśmy je na filii w Jankowicach Wielkich o godz. 09.45. Tutaj na zakończenie mszy św. odprawiliśmy nabożeństwo w intencji Ojczyzny. Ten modlitewno - duchowy obchód Święta Niepodległości zakończyliśmy w Wierzbniku na sumie o godz. 11.00. Tutaj podobnie jak w Jankowicach zostało odprawione nabożeństwo w intencji Ojczyzny.

W tym dniu także w Kościele obchodziliśmy IV dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. W słowie wstępnym ks. proboszcz łączył te dwie uroczystości. „Dzisiaj również obchodzimy IV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, którego tematem jest Egipt – kraj, w którym dokonują się przemiany i walka o wolność, ale także jest to kraj, w którym cierpią chrześcijanie, zepchnięci na margines społeczny, żyjący w rosnącej liczbie zamachów na chrześcijańskie świątynie i osiedla. Chrześcijanie są zmuszani do exodusu – wyjścia z Egiptu. Dziś modlimy się za nich, aby Egipt pozostał ich domem oraz by cieszyli się w swojej ojczyźnie wolnością w wyznawanej wierze w Jezusa naszego Pana.

Podczas modlitwy wiernych także modliliśmy się za wszystkich prześladowanych i o pokój w Egipcie. Obecnie ponad 100 mln chrześcijan jest prześladowanych w ponad 50 krajach świata. Najważniejszymi źródłami prześladowań są: radykalny islam, radykalny hinduizm, radykalny buddyzm, komunizm oraz dyktatury. Tam, gdzie trwają konflikty zbrojne, jak w Syrii, w Iraku, w Demokratycznej Republice Konga czy pomiędzy Republiką Sudanu a Sudanem Południowym, głównymi ofiarami ataków i czystek są chrześcijanie. Pod przykrywką walk dokonuje się „oczyszczania” wiosek, dzielnic, osiedli z chrześcijan, tak aby na zawsze kwestia chrześcijańska zniknęła z danego państwa.

Na zakończenie każdej mszy św. była przeprowadzona zbiórka na rzecz prześladowanych chrześcijan.