• Apis
  • 09.12.2012
09-16.12.2012 "Wierzę w Ciebie Boże Żywy"W tym roku, w dniach 09-16 grudnia w naszej parafii odbywała się renowacja Misji Świętych. Prowadził ją Misjonarz – Ojciec Henryk Kałuża ze zgromadzenia Ojców Werbistów. Tegoroczne odnowienie misji przeżywaliśmy w Roku Wiary pod hasłem „Wierzę w Ciebie Boże Żywy”.

W 2010 roku zostały przeprowadzone Misje Święte pod hasłem „Rodzina Kościołem domowym”. Przez cały tydzień o. Kałuża głosił Słowo Boże oraz nauki misyjne. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, były spotkania z dorosłymi, nauki dla młodzieży, dni poświęcone małżonkom oraz osobom chorym. Równolegle były także prowadzone spotkania dla dzieci.

Podsumowując misje święte, były one czasem wytężonej pracy duchowej. Pozwoliły zweryfikować relację z Bogiem, z sobą samym, a także z drugim człowiekiem. Przeżywając je pod hasłem „Wierzę w Ciebie Boże Żywy” szukaliśmy prawdy o naszej wierze. Myślę, że przeżyte ćwiczenia duchowe pomogły nam odnaleźć prawdę o nas samych, o naszej wierze i o naszym stosunku do Boga.