• Apis
  • 25.12.2012
Światło BetelejemskieRano o godz. 09.00 i o godz. 10.00 zostały odprawione msze św. na zakończenie rorat. „Rodzina Boża” to temat tegorocznych rorat! CODZIENNIE O GODZ. 16.00, a w Wierzbniku o godz. 18.00. były odprawiane roraty. Podczas każdej mszy św. przybliżaliśmy sobie postacie biblijne, które były związane z zapowiedzią Narodzenia Pana Jezusa. Podczas kazania ks. proboszcz przedstawiał codziennie jedną postać wskazując na jej cechy wiary, które mogły być dla wszystkich wzorem do naśladowania. Tym bardziej, że w tym roku przeżywamy Rok wiary spojrzenie na wiarę osób, które nas poprzedziły na drodze wiary było bardzo pożyteczne. Ponadto mobilizowało do refleksji nad swoją wiarą.

Podczas mszy św. zostało przekazane Światło Betlejemskie. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to "Odważ się być dobrym". Nawiązywało ono do cytatu z Księgi Rodzaju - "A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre". Bycie dobrym - według organizatorów - w dzisiejszych czasach wymaga odwagi i szczerych chęci; poprawne postawy, kultura społeczna oraz moralność są w odwrocie, a czynienie dobra bywa niepopularne.
Hasło "odważ się być dobrym" ma nawoływać do szukania w sobie dobra, którym możemy podzielić się z innymi.
Wieczorem o godz. 22. 00 w Jankowicach została odprawiona msza wigilijna.