• Apis
  • 25.12.2012
Bądźmy Apostołami MiłościO północy została odprawiona pasterka. Za wzorem pasterzy, przybyliśmy do naszej świątyni tak jak to uczynili pasterze do szopy betlejemskiej. Podczas pasterki ks. proboszcz zachęcał wszystkich, aby się stali apostołami miłości, która narodziła się w Betlejem. Na zakończenie mszy św. złożył życzenia wszystkim wiernym mówiąc między innymi:

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego składam z serca płynące życzenia: obfitości Bożych łask, pokoju serca, oraz wszelkiej pomyślności.

Niech świadomość bliskości Emmanuela umocni każdego z Was, Wasze rodziny i Wasze wspólnoty, aby zawsze były „solą ziemi i światłem świata”.

Ta wspaniała Uroczystość przeżywana w Roku Wiary, niech będzie dla nas wszystkich źródłem prawdziwej nadziei….. i bądźcie apostołami miłości.

Po mszy św. odbyła się adoracji Dzieciątka Jezus, które zostało ofiarowane przez siostrę Rafałę z Betlejem. W ciągu dnia, podczas każdej mszy św. uroczyście obchodziliśmy Narodzenie Chrystusa Pana. W kazaniu ks. proboszcz zachęcał do tego, aby postawa apostoła miłości - nawiązując do przemówienia nocnego - charakteryzowała się językiem miłości, bo tylko miłość przyprowadziła ludzi do Betlejem.