• Apis
  • 28.12.2012
Święto Świętych Młodzianków28 grudnia, w liturgii wspominaliśmy świętych Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także Dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych.

W liturgiczne wspomnienie świętych Młodzianków Kościół udziela specjalnego błogosławieństwa małym dzieciom. Dlatego po każdej mszy św.: w Wierzbniku i Jankowicach ks. proboszcz udzielał błogosławieństwa dzieciom.