• Apis
  • 30.12.2012
Święto Świętej RodzinyW I niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodziliśmy święto świętej Rodziny. W czasie mszy św. był odczytany List Episkopatu Polski: „ZACHOWUJCIE NIEDZIELĘ, A NIEDZIELA ZACHOWA WASZĄ RODZINĘ.” W liście tym biskupi zachęcali wiernych, aby nie tylko szanowali dzień pański, ale pamiętali także o uczestnictwie we mszy św. niedzielnej i świątecznej (Czytaj list biskupów).

Pod koniec mszy św. ks. proboszcz zachęcał wszystkie małżeństwa, aby zorganizowały w dniu dzisiejszym rodzinne spotkanie przy herbacie i skromnym poczęstunku, ponieważ dzisiejsze święto jest świętem wszystkich rodzin chrześcijańskich.