• Apis
  • 06.01.2013
Misyjni kolędnicyPo przybyciu do Betlejem, upadli na twarz i „oddali Mu pokłon”. Osobliwych pielgrzymów prowadziła ciekawość, tajemnicza gwiazda. Ufamy, że bardziej jednak, ich wiara. Mędrcy ze Wschodu, Trzej Królowie poprzedzają i symbolizują tych wszystkich, którzy drogą wiary przychodzą do Jezusa.

Jak co roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego uczestniczyliśmy w wielkim święcie wiary! Naszą wdzięczność wyraziliśmy modlitwą i ofiarami. Właśnie w święto Objawienia, Kościół odsłaniał swą misję ukazując, że świat wciąż czeka na orędzie Dobrej Nowiny, także na nową ewangelizację. W trosce o zbawienie wszystkich ludzi Kościół w tym dniu na całym świecie wspierał materialnie dzieło misyjne. Dlatego dzisiejsza kolekta była przeznaczona na cele misyjne.

Podczas mszy św. w Jankowicach Wielkich i Wierzbniku tradycyjnie rozesłaliśmy kolędników do rodzin naszej parafii. W Jankowicach Wielkich ruszyły dwie grupy dziecięco- młodzieżowe, a w Wierzbniku jedna.

Podczas kolędowania dzieci zebrały 1975,19 zł: w Jankowicach Wielkich w 1118 zł., a w Wierzbniku 857,19 zł. Jak co roku ofiara ta zostanie przekazana na rzecz sierocińca w Betlejem. Wszystkim tym, którzy przyjęli i złożyli ofiary naszym kolędnikom składam serdeczne Bóg zapłać.