• Apis
  • 17.01.2013
Dzień Judaizmu: "Ja jestem Józef, brat wasz" /Rdz 45,4/W tym dniu obchodziliśmy XVI dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Hasło tego dnia to: „Ja jestem Józef, brat wasz” zostało sformułowane na podstawie historii Józefa, przedstawionej w Księdze Rodzaju. Opowieść ta opiera się na dramatycznych wydarzeniach związanych z relacją Józefa do jego braci. Wskazuje przede wszystkim na przedziwne działanie Bożej Opatrzności, ale wprowadza też w problematykę poczucia winy, skruchy i pojednania.

Jest ona również wymowną ilustracją niezwykle ważnego, ale i trudnego dialogu, który odbywa się w każdej rodzinie i między wyznawcami różnych religii.

Dlatego modliliśmy się podczas wieczornych mszy św. o prawdziwy dialog między chrześcijanami, a Judaizmem. ( więcej...)