• Apis
  • 10.02.2013
Spotkanie Margaretek z ks. Proboszczem1210476; 1210477/
Dnia 10 lutego b.r. w Jankowicach Wielkich miało miejsce pierwsze parafialne spotkanie osób podejmujących modlitwę za kapłanów. Grupy Modlitwy za Kapłanów, zwane często Margaretkami, funkcjonują w wielu parafiach naszej diecezji. Najstarsze z nich powstały kilka lat temu, a więc jest to stosunkowo młody ruch, który może obecnie gromadzić nawet kilka tysięcy osób. Dodajmy, że Ruch Margaretek powstał w Kanadzie, został sformalizowany na początku lat 80., chociaż jego geneza sięga już lat 50. Na świecie ruch rozwinął się w znacznej mierze dzięki swojej obecności w sanktuarium w Medziugorju. Margaretki otaczają modlitwą kapłanów oraz wypraszają u Boga nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Spotkanie w Jankowicach Wielkich miało następujący przebieg. O godz. 16.00 spotkaliśmy się na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu. Po nabożeństwie udaliśmy się na spotkanie przyjacielskie do sali Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Ks. proboszcz przywitał wszystkich członków parafialnej grupy Margaretk i podziękował za modlitwy w jego intencji.


Później nastąpił skromny poczęstunek, podczas którego dzieliliśmy się różnym doświadczeniami życiowymi. Wszyscy uczestnicy tego spotkania wyrazili nadzieję, że wydarzeniem tym zapoczątkowaliśmy cykliczne spotkania Grupy Modlitewnej za Kapłana.