• Apis
  • 28.02.2013
Zakończenie Pontyfikatu28 lutego zebraliśmy się na szczególnej eucharystii w naszej parafii, ponieważ był to dzień zakończenia posługi papieskiej Benedykta XVI. Razem z zebranymi ludźmi dziękowaliśmy Bogu za jego pontyfikat.

„Przez prawie osiem lat umacniał naszą wiarę, nadzieję i miłość – mówił ks. proboszcz we słowie wstępnym do mszy św. - Gorąco dziękujemy Bogu za słowa, które papież do nas kierował, za modlitwy, które za nas zanosił i przykład pięknego życia, który nam zostawił”

W trakcie kazania ks. proboszcz nawiązując do słów I czytania proroka Jeremiasza: „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu” i „Pan jest jego nadzieją!” (Jr 17,7) powiedział, że Benedykt XVI był człowiekiem , który zaufał Panu, całkowicie w nim położył nadzieję. Świadczą o tym słowa, które wypowiedział na początku swego pontyfikatu:„Moim prawdziwym programem jest to, by nie realizować swojej własnej woli, nie kierować się swoimi ideami, ale wsłuchiwać się z całym Kościołem w słowo i w wolę Pana oraz pozwolić się Jemu kierować, aby On sam prowadził Kościół w tej godzinie naszej historii”.

Po homilii modliliśmy się za ustępującego papieża Benedykta XVI i o wybór nowego papieża. Po mszy św. odprawiliśmy nabożeństwo dziękczynne za pontyfikat Papieża. Wszystko zakończyło się błogosławieństwem Sakramentalnym i modlitwą do św. Michała Archanioła.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA ZA PONTYFIKAT BENEDYKTA XVI

Boże, który w Opatrzności swojej wybrałeś swojego sługę Benedykta XVI, aby przewodził Twojemu Kościołowi, z głębi naszych serc dzięki Ci składamy za lata jego wiernej służby i prosimy, aby skończywszy posługę namiestnika Twojego Syna na ziemi, cieszył się za życia Twym obfitym błogosławieństwem, a po śmierci dołączył do grona Twoich zbawionych w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.