• Apis
  • 21.04.2013
Tydzień modlitw o powołaniaW tym tygodniu cały Kościół modlił się o powołania kapłańskie i zakonne.  W orędziu wydanym jeszcze podczas pontyfikatu Ojciec św. Benedykt XVI zaprosił do refleksji na temat: „Powołanie znakiem nadziei opartej na wierze”.

Ojciec św. rozpoczął orędzie rozważaniem na temat nadziei, która jest „oczekiwaniem czegoś pozytywnego w przyszłości, co jednocześnie powinno pomagać w naszej teraźniejszości”. Benedykt XVI wskazał, że mieć nadzieję znaczy ufać Bogu wiernemu, co wiąże się z rezygnacją z samodzielnego decydowania o własnej drodze.

Zachęcał, by postawić Chrystusa na pierwszym miejscu. Wyjaśnił, że z doświadczenia osobistego spotkania z Chrystusem, ze szczerego i ufnego dialogu z Nim rodzą się powołania – zaznaczył Ojciec św. WIĘCEJ ….Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na 50. Dzień Modlitwy o Powołania.

Przez cały tydzień modliliśmy się podczas każdej mszy św. o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencji kapłanów pochodzących z naszej parafii i w intencji wszystkich kapłanów, którzy kiedykolwiek służyli w naszej parafii.