• Apis
  • 03.05.2013
Oto Matka TwojaMożna powiedzieć, że do Polski odnoszą się słowa: „Oto Matka Twoja”. Polska z woli Jezusa ma Maryję za Matkę - mówił ks. proboszcz w słowie wstępnym, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Każda msza św. w tym dniu zakończyła się nabożeństwem w intencji Ojczyzny.

W kazaniu ks. proboszcz wskazał, że królewska godność i władza należą do Maryi, bo Ona została wybrana przez Boga na matkę Jezusa. – Maryja z woli Jezusa stała się duchową matką wszystkich wierzących. Dodał, że święto Królowej Polski ustanowił Pius X dla archidiecezji lwowskiej, a potem Pius XI dla całej Polski.

W tym dniu Biskupi u stóp Matki Bożej częstochowskiej nie tylko modlili się za ojczyznę, ale przesłali jej błogosławieństwo wszystkim Rodakom w Ojczyźnie i poza jej granicami. Więcej… „Komunikat Biskupów Diecezjalnych z Jasnej Góry”