• Apis
  • 01.09.2011
Nowy rok szkolny 2011/12 rozpoczęliśmy dwóch etapach - rano w Jankowicach Wielkich, a wieczorem w Wierzbniku. W Jankowicach Wielkich o godz. 08.30 dzieci, ich rodzice oraz grono pedagogiczne - zebrali się w kościele filialnym p/w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, aby nowy etap w nauki rozpocząć z Panem Bogiem. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ks. Czesław Kocoń – proboszcz parafii i jednocześnie katecheta w Publicznej Szkole Podstawowej w Jankowicach Wielkich.

Na początku wygłoszonej homilii ks. proboszcz przywitał wszystkich uczestników spotkania eucharystycznego i zwracając się do nauczycieli, podkreślił jak wielkie stoi prze nimi zadanie.
- Doskonale wszyscy wiemy, - mówił - że takie będą Rzeczpospolite - jakie dzieci i młodzieży chowanie. Tak naprawdę wiele zależy od nas. Tu zacytował słowa Einsteina, że nauka bez religii jest kulawa, a religia bez nauki jest ślepa. Dalej zachęcił wszystkich nauczycieli: „starajmy się wychowywać dzieci i młodzież po chrześcijańsku, ponieważ to zapewni nam i im szczęśliwe życie nie tylko tu na ziemi, ale także w wieczności.”

Potem zwrócił uwagę dzieci na postać Chrystusa, który może być dla nich przewodnikiem przez cały rok szkolny. On może pomóc w trudnych sytuacjach, bo jako Przyjaciel, nigdy nikogo nie opuszcza. Tylko istnieje jeden warunek – „Trzeba być jego przyjacielem”.

W dalszej części homilii skierował, także słowo do rodziców: „Kochani Rodzice, to Wy jesteście pierwszymi, niezastąpionymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, dlatego macie decydujący wpływ na kształtowanie charakterów i postaw młodych. Rozwijajcie pełne życie chrześcijańskie swoich dzieci, psychofizyczne, społeczne, moralne i religijne. Dajcie przykład mądrej miłości, poprzez wzajemną życzliwość, odpowiedzialność, rozmowy rodzinne, wspólną modlitwę, życie sakramentalne.” Homilia została zakończona wezwaniem: Idźmy z Jezusem Chrystusem w nowy rok...

Przed końcowym błogosławieństwem ks. proboszcz poświęcił pierwszoklasistom przybory szkolne i udzielił im błogosławieństwa.

Po zakończonej mszy św. zrobiono wspólne zdjęcie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkole podstawowej z ich wychowawczynią panią Danutą Przybył i ich katechetą z ks. Czesławem Koconiem.

Na zdjęciu od lewej stoją: Niewęgłowska Paulina, Kotara Julia, Karlińska Oliwia, Tokarz Wiktoria, Litwińczuk Nikola, Pasternak Kacper, Mańkowski Michał, Tokarz Filip, Kociubi Eryk, Straub Patryk, Marcinkowski Michał, Golonka Radosław, Solan Maciej, Konopacki Adam, Kowalcze Szymon, Kamiński Alan. Za uczniami stoją: wychowawczyni I klasy pani Przybył Danuta oraz katecheta ks. proboszcz Kocoń Czesław


Po uroczystościach kościelnych rozpoczął się w szkole uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. W uroczystym apelu, który był prowadzony zgodnie z ceremoniałem wziął udział poczet sztandarowy szkoły. Po złożeniu dyrektorowi meldunku przez prowadzącą apel uczennicę Gabrielę Początek cała społeczność szkoły odśpiewała hymn państwowy. Apel był prowadzony przez uczniów kl. IV. Na zakończenie Dyrektor przywitał uczniów I klasy i życzył wszystkim dzieciom solidnej pracy i osiągnięcie wspaniałych wyników na zakończenie roku szkolnego. W ten sposób rozpoczęliśmy rok szkolny 2011/2012 w Jankowicach Wielkich.

Natomiast w Wierzbniku rozpoczęcie odbyło się podczas wieczornej mszy św. ponieważ dzieci i młodzież uczęszczają do różnych szkół. Na zakończenie mszy św. jedyna pierwszoklasistka otrzymała błogosławieństwo i ks. proboszcz poświęcił jej przybory szkolne

Na zdjęciu: jedyna pierwszoklasistka z Wierzbnika: Kempanowska Wiktoria – przyjmująca błogosławieństwo