• Apis
  • 01.06.2013
"Synu..., córko..., Oto Matka Twoja"Już tradycyjnie I sobota miesiąca wzywa nas do czuwania, albo do trwania na modlitwie z Matką Bożą. Dlatego o godz. 21.00 w kościele parafialnym Apelem Jasnogórskim rozpoczęliśmy II czuwanie nocą w tym roku kalendarzowym. Nasza świątynia w czasie czuwania stała się takim symbolicznym wieczernikiem, gdzie apostołowie trwali na modlitwie z Matką Pana Jezusa. My podobnie jak apostołowie szukaliśmy oparcia w tej, która została dana nam z krzyża na Matkę: „Synu….., córko……, Oto Matka Twoja.” Słowem i pieśnią na ustach wielbiliśmy i wyrażaliśmy naszą miłość do Matki Najświętszej.

Aby nasza modlitwa była najdoskonalszym uwielbieniem to poprosiliśmy o pomoc i wstawiennictwo naszego św. Michała Archanioła „Godzinkami ku jego czci”. Następnie odmówiliśmy różaniec z dopowiedzeniami uzupełnionymi naszymi wezwaniami, Modlitwa Różańcowa stała się niczym innym jak spełnieniem jej prośby, która najczęściej pojawiała się w objawieniach, że mamy często odmawiać tę modlitwę. Dopełnieniem czuwania była adoracja i msza św., którą odprawialiśmy w naszych intencjach.