• Apis
  • 02.06.2013
ADORACJA Z OJCEM ŚWIĘTYMZgodnie z kalendarzem wydarzeń związanych z Rokiem Wiary zaplanowanym przez Papieża Benedykta XVI, na 2 czerwca była zaplanowana Globalna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Obecny papież Franciszek nie tylko zaakceptował, ale zachęcił cały Kościół na świecie do godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w niedzielę 2 czerwca o godz. 17.00.

Nasz biskup ordynariusz Andrzej Czaja zachęcił, by w zbliżonych godzinach zorganizować podobne nabożeństwa w kościołach parafialnych całej diecezji. W naszej parafii została przeprowadzona adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele filialnym p/w Najświętszej Maryi Panny w Jankowicach Wielkich, ponieważ w Wierzbniku w tym czasie odbywał się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Przeprowadzenie tej adoracji w kościele parafialnym ze względu na te uroczystości było częściowo nie możliwe.

O godz.17.00 kościół w Jankowicach Wielkich wypełnił się wiernymi po brzegi. Rozpoczętym nabożeństwem złączyliśmy się z Ojcem Świętym zgromadzonym w bazylice św. Piotra i całym Kościołem na świecie. Adoracja została podzielona na II części. W pierwszej części modliliśmy się za Kościół, aby był posłuszny Słowu Bożemu i niósł światu zbawienie i miłosierdzie. Było to wielkie wołanie o ewangelizację naszych i innych serc. W następnej części modliliśmy za wszystkich, którzy w różnych miejscach świata doświadczają cierpień związanych z nowymi rodzajami niewolnictwa - za ofiary wojen, handlu ludźmi, przemytu narkotyków i niewolniczej pracy. Także za bezrobotnych, osoby starsze, emigrantów, bezdomnych, więźniów i zepchniętych na margines społeczeństwa. Przed błogosławieństwem ks. Proboszcz odmówił dziesiątkę różańca za naszą parafię o przemianę naszych serc i modlitwę wstawienniczą do św. Michała Archanioła.