• Apis
  • 07.06.2013
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie KapłanówUroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, była także Światowym Dniem Modlitw o Świętość Kapłanów. W tym dniu modliliśmy się podczas każdej mszy św. o dar świętości dla wszystkich kapłanów. W naszej modlitwie objęliśmy szczególnie kapłanów pochodzących z naszej parafii oraz tych wszystkich, którzy służyli w naszej wspólnocie parafialnej. Modliliśmy się także za zmarłych kapłanów.

„Kościół potrzebuje kapłanów, ale nie byle jakich” – pisał Kard. Mauro Piacenza, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, w liście z okazji Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W czasach medialnego ataku na duchownych trzeba wspierać ich modlitwą, ofiarą duchową i dobrym słowem.

Tym razem prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa zwrócił się w sposób szczególny do seminarzystów. Przypomniał im nauczanie Papieża Franciszka, w tym jego słynne zdanie: „Bądźcie pasterzami, którzy pachną owcami.” Kard. Piacenza zachęcał seminarzystów do pielęgnowania w sobie wrażliwości powołaniowej, która pozwoli im postrzegać całe swoje życie jako dialog z Panem Bogiem. Przypomniał, że już dziś przygotowują swą jutrzejszą posługę.

Podkreślił też, że dobrzy kapłani są antidotum na kryzys powołań. Przykładny kapłan nie może nie wzbudzić pytania w młodych umysłach: czy i ja nie jestem powołany do tak pięknego i szczęśliwego życia. Tym samym kapłani są kanałem, za którego pośrednictwem wołanie Boga dociera do serc Jego wybranych – pisał prefekt watykańskiej dykasterii z okazji Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.