• Apis
  • 28.06.2013
Zakończenie roku szkolnegoW piątek 28 czerwca zakończył się rok szkolny i katechetyczny 2012/2013. O godz.08.00 dzieci ze Szkoły Podstawowej z Jankowic Wielkich wraz z dyrekcją, gronem pedagogicznym i rodzicami udali się do kościoła na Mszę św., w czasie której dziękowali za miniony rok szkolny, a klasa VI za wszystkie lata nauki. Ksiądz proboszcz Czesław Kocoń w homilii mówił o kończącym się roku szkolnym. Wszystkim przypomniał, a zarazem uświadomił, że nie ma wakacji od Pana Boga. Dlatego na końcu zachęcił słowami:

„Kochane dzieci w ciągu roku szkolno-katechetycznego ze względu na naukę może nie zawsze mieliście wiele czasu dla Pana Boga. Teraz w czasie wakacji możecie wszystko naprawić. Nie zapominajcie o codziennej modlitwie, o co niedzielnej mszy św. o dobrej książce… Starajcie się w przyrodzie dostrzegać Boga – Stwórcę. W ten sposób przeżyjecie ten czas z Panem Bogiem. A On jest najlepszym stróżem bezpiecznych wakacji.

Na końcu wszystkim złożył życzenia: Dyrektorowi i całemu gronu i Wam kochane dzieci życzę miłych, słonecznych i radosnych wakacji, a przede wszystkim bezpiecznych, abyśmy pełni sił i mocy mogli się spotkać na rozpoczęciu kolejnego nowego roku szkolno-katechetycznego. „I pamiętacie nie ma wakacje bez Boga !”.

Po mszy św. wszyscy przeszli do szkoły na część artystyczną. Dyrektor Jan Golonka serdecznie przywitał zaproszonych gości, a przede wszystkim panią Wójt Gminy Olszanka  rodziców i uczniów. W swoim przemówieniu podsumował miniony rok szkolny, zwracając szczególną uwagę na wysokie osiągnięcia uczniów. Warto pokreślić, że absolwenci naszej szkoły, w tym roku szkolnym w egzaminie końcowym osiągnęli ósmą stadnię. Był to najlepszy dotychczasowy wynik szkoły w egzaminach końcowych. Takim wynikiem – mówił pan Dyrektor Jan Golonka - mogą się poszczycić najlepsze społeczne szkoły we Wrocławiu, w Opolu, czy w Krakowie. I my z naszą bardzo małą szkołą - dodał - możemy się do nich zaliczyć.

Na końcu poprosił uczniów, a szczególnie uczniów z klasy V, aby w przyszłym roku dorównali obecnym absolwentom. Na końcu zostały rozdane świadectwa i nagrody oraz wyróżnienia dla rodziców, którzy byli zaangażowani w działalność naszej szkoły, a tych też nie brakowało. Dlatego na zakończenie dyrektor powiedział, że dzięki tej odpowiedzialnej postawie rodziców wobec szkoły możemy powiedzieć, że jest to naszą szkołą.

Natomiast wieczorem o godz. 18.00 w kościele parafialnym p/w św. Michała Archanioła w Wierzbniku zgromadziła się mała grupka dzieci, aby zakończyć rok szkolno-katechetyczny z Panem Bogiem. Ta mała frekwencja na mszy św. świadczy, że tylko nie liczni chcieli podziękować Bogu za miniony czas szkolny. To jest bardzo przykre. Mimo tej gorzkiej prawdy modliliśmy się w imieniu wszystkich dzieci i młodzieży, które uczestniczyły w roku szkolnym. Dziękowaliśmy Bogu za wszelkie łaski w minionym roku szkolnym, nauczycielom za ich trud i poświęcenie. Modlitwę dziękczynną wyraziliśmy w imieniu wszystkich uczniów. W tej modlitwie dziękczynnej prosiliśmy także Boga o szczęśliwe i bezpieczne wakacje. Podobnie jak w Jankowicach ks. proboszcz zachęcił dzieci, aby łączyły czas wakacji z Bogiem nie zapominając o modlitwie i uczestnictwie w niedzielnej i świątecznej mszy św.