• Apis
  • 22.07.2013
Bezpiecznie - chce się żyć!22 lipca br. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu odbyło się seminarium „Bezpiecznie – chce się żyć!”. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wzięli udział policjanci ruchu drogowego z KWP i KMP w Opolu.

W seminarium wzięło udział ponad 100 osób, które reprezentowały różne grupy wiekowe mieszkańców Opola i ich okolic. Wśród nich byli także nasi parafianie, przede wszystkim pracownicy RSP w Wierzbniku oraz ich rodziny. Na zaproszenie pana prezesa Rolniczej Spółdzielni produkcyjnej w Wierzbniku pana Józefa Sabok w tym Seminarium uczestniczył także ks. Proboszcz Czesław Kocoń. Podinspektor Maciej Milewski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Opolu przedstawił raport na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Opolszczyźnie w pierwszym półroczu 2013 roku. Ważnym punktem prezentacji było omówienie innowacyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakie realizowała opolska policja w tym roku. Szczególną uwagę widzów przykuł film nagrany przez policjantów i strażników miejskich prezentujący niebezpieczne zachowania pieszych, rowerzystów i kierowców w rejonie ruchliwych przejść dla pieszych w Opolu.

Młodszy aspirant Janusz Bereszczyński z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Opolu radził jak przygotować się do wyjazdu samochodem na urlop i bezpiecznie dotrzeć do celu podróży. Kolejnym punktem programu był konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który przeprowadzili funkcjonariusze i przedstawiciel KCBRD. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Seminarium zakończyło się występem kabaretu „Formacja Chatelet”, który dostarczył widzom wiele uśmiechu.