• Apis
  • 05.10.2013
"Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom"Kolejna adoracja Najświętszego Sakramentu z okazji Roku Wiary upłynęła na rozważaniu kolejnej części Modlitwy Pańskiej. We wstępie ks. proboszcz mówił: „Rozważamy dzisiaj kolejną prośbę modlitwy, której nas nauczyłeś: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. U początku naszego czuwania prosimy Cię przez wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, Maryi, która wiernie wypełniała wolę Ojca, abyś dał nam łaskę głębszego rozumienia i przeżywania piątej prośby modlitwy „Ojcze nasz”. Prosimy o to rozważając dziesiątek różańca, tajemnicę modlitwy w Ogrójcu.”

Później rozważaliśmy słowa i wydarzenia z życia Jezusa, które uczyły nas postawy wybaczenia i miłosierdzia wobec naszych bliźnich. Wszystko zakończyło się modlitwą wstawienniczą.

„Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za dar modlitwy „Ojcze nasz”. Dziękujemy Ci za łaskę coraz lepszego poznawania zawartej w niej treści. Dziękujemy Ci za dar udziału w Twojej modlitwie, w której Ty sam prosisz Ojca, aby nas uświęcił i zachował w swoim imieniu, aby przyszło Jego królestwo i wypełniała się Jego wola, aby nam przebaczył grzechy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Przeniknięci tą łaską pragniemy Cię naśladować w naszym życiu”. Tymi słowami zakończył ks. proboszcz adorację Najświętszego Sakramentu i udzielił wszystkim Błogosławieństwa Sakramentalnego. Po nim rozpoczęła się msza św. W tym duchu zostały odprawione adoracje Roku Wiary w Jankowicach W. w I sobotę, a w Wierzbniku w I niedzielę października.