• Apis
  • 13.10.2013
XIII Dzień PapieskiW niedzielę 13 października pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu” obchodziliśmy w Polsce XIII już Dzień Papieski. W tym roku był on wyjątkowy, gdyż rozpoczynał bezpośrednie przygotowania do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, którą Ojciec Święty Franciszek wraz z Kolegium Kardynałów wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 r. Jak każdy Dzień Papieski wywołał fale dobrych, wzruszających wspomnień ,,o Człowieku, który zawsze zadziwiał i ciągle zadziwia świat”.

W naszej parafii obchody Dnia Papieskiego rozpoczęły się od Mszy św. o godz. 08.00 w Wierzbniku. Na początku mszy św. ks. proboszcz mówił: „Dziś w XXVIII niedzielę zwykłą, która jest poświęcona Błogosławionemu Papieżowi Janowi Pawłowi II nasza myśl biegnie nie tylko ku Jego pontyfikatowi, ale przede wszystkim ku Jego nauce. Dlatego dziękujemy Bogu za Jego święte życie i dar kanonizacji”. Podczas każdej mszy św. dziękowaliśmy Bogu za dar kanonizacji, oddawaliśmy się w opiekę Błogosławionego Papieża Jana Pawła II i prosiliśmy Boga, aby pomagał nam wprowadzać Jego naukę w nasze życie.

Przed kościołem po każdej mszy świętej ministranci zbierali ofiary do puszek na papieskie dzieło – stypendia dla ubogich, a zdolnych dzieci.

O godz. 15.00 odmówiliśmy różaniec z podziękowaniem Bogu za dar zbliżającej się kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II. Ks. Proboszcz zauważył, nieprzypadkowość zdarzeń – XIII Dzień Papieski przypadający 13 października (data ostatniego objawienia fatimskiego) i papieskie zawierzenie świata.