• Apis
  • 20.10.2013
Miłosierdzie Boże dla całego świata20 października Kościół powszechny obchodził Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną. Hasłem tego dnia, jak i następującego po nim Tygodnia Misyjnego były słowa: Miłosierdzie Boże dla całego świata.

"Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości" (RMis 86).

Te słowa bł. Jana Pawła II inspirowały nas, by tegoroczna Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny były dla nas czasem intensywnej modlitwy oraz przekazywania darów duchowych i materialnych, aby orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło do wszystkich zakątków świata. Jesteśmy bowiem świadomi, że wielu naszych braci nie zna jeszcze Boga bogatego w miłosierdzie, nie może umacniać się Jego darami duchowymi, nie potrafi Mu zaufać i zawierzyć swego życia. Wiemy również, że w wielu miejscach potrzebna jest misyjna posługa Kościoła wyrażona nie tylko w głoszeniu, ale i w praktycznej realizacji miłosierdzia przez pracą z chorymi, upośledzonymi, więźniami, prześladowanymi, głodującymi, szukającymi nadziei w lepszej edukacji itd.

Cały ten misyjny dzień opromieniała wielka modlitwa za Misje z prośbą o nowe powołania misyjne szczególnie z naszej parafii.

Kolekta z dzisiejszy niedzieli też była przeznaczona na cele misyjne. Nasze modlitwy i ofiary były wyrazem ogromnej odpowiedzialności za ewangelizację nas samych, a potem całego świata.