• Apis
  • 24.10.2013
Nasza zbiórka na rzecz naszego SeminariumW tym dniu zostały zabrane dary z naszej parafii na rzecz Seminarium, jakie zostały złożone w tygodniu miłosierdzia. W ten sposób wypełniliśmy naszą odpowiedzialność za powołanych, o której mówił Ojciec Święty błogosławiony Jana Pawła II w Adhortacji Apostolskiej „Pastores dabo vobis” z dnia 25 marca 1992r.

Stwierdza Papież: „Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniło się i utrwaliło przekonanie, że troska o powołanie jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła”.