• Apis
  • 01.11.2013
Wezwanie do świętości 1240098, 1240109/
Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych obchodów w liturgii. W tym dniu uświadomiliśmy sobie, że każdy z nas powołany jest do świętości – czyli do bezpośredniego przebywania z Bogiem – jak przyjaciel z przyjacielem – oglądania Boga twarzą w twarz. O czym mówił ksiądz w kazaniu „Zobaczmy, że świętość nie jest przywilejem dla wybranych, ale wezwaniem i obowiązkiem dla nas wszystkich. Warto zwrócić uwagę, że niebo przedstawione nam przez św. Jana nie jest ani puste, ani smutne. Możemy w nim zobaczyć wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i ze wszystkich pokoleń, ludów i języków. Są pełni życia i radości, bo stoją przed Bogiem. Możemy być pewni, że są tam także nasi przodkowie. Jest tam miejsce również dla każdego z nas.”

Ks. Proboszcz zwrócił uwagę że być może taki obraz kłóci się z naszymi wyobrażeniami nieba i świętości. „Jakże często myślimy – mówił dalej - że niebo jest dla nas nieosiągalne, bo jesteśmy słabi i grzeszni. Niebo jest dla świętych, a gdzież nam do świętości? W tę dzisiejszą uroczystość mamy okazję zrewidować nasze myślenie o niebie i świętości, i odkryć, że są to rzeczywistości dostępne dla wszystkich”.

Na końcu swego kazania ks. Czesław Kocoń życzył wszystkim, aby dzisiejsza uroczystość obudziła w nas pragnienie nieba i świętości. Zgromadziliśmy się tutaj jako jedna wielka rodzina dzieci Bożych, powołanych do świętości i życia wiecznego.

W tym dniu w naszej parafii uległ zmianie porządek odprawionych mszy św. W Jankowicach Wielkich o godz. 09.45, a w Wierzbniku o godz. 08.00 i 13.00. Po mszach św. o godz. 09.45 w Jankowicach Wielkich i o godz. 13.00 w Wierzbniku udaliśmy się na cmentarz, aby pomodlić się za naszych zmarłych.