• Apis
  • 11.11.2013
Modlitwa z okazji rocznicy Święta Niepodległości PolskiTradycyjnie już 11. listopada – w Święto Odzyskania Niepodległości – w naszych świątyniach w Jankowicach Wielkich i Wierzbniku gromadzili się wierni, którzy tego dnia pragnęli dziękować Bogu za wolność Ojczyzny i prosić Go o pomyślność dla wszystkich, którzy ją tworzą.

Dlatego w czasie kazania ks. proboszcz wzywał do pogłębienia i pomnożenia wiary „Panie przymnóż nam wiary, bo ona stała się fundamentem i ostoją naszej narodowości. Przykładem tego niech będą dwaj ostatni wielcy mężowie stanu. Mówił: „Dwaj wielcy Polacy – bł. Jan Paweł II i ks. kard. Stefan Wyszyński – ukazywali prawdziwe oblicze patriotyzmu, który daleki był od ciasnego nacjonalizmu. Ponieważ byli ludźmi głębokiej wiary, ukazywali Europie i światu potrzebę miłosierdzia. W ich nauczaniu Ojczyzna zajmuje szczególne miejsce. Tak o Prymasie Tysiąclecia mówiła Iwona Czercińska z Instytutu Prymasowskiego: Kard. Wyszyński zawsze pamiętał i często przypominał, że początkiem naszej państwowości jest chrzest Polski. Nie byłoby Polski, gdyby nie było wiary czy Kościoła. Tradycja katolicka w ojczyźnie jest elementem naszej tożsamości narodowej („Niedziela”, 8/2012). Panie, przymnóż nam wiary!”

Po każdej mszy św. odbyło się krótkie nabożeństwo w intencji ojczyzny.