• Apis
  • 24.11.2013
Zakończenie Roku WiaryW niedzielę 24 listopada 2013r. przeżywaliśmy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która jednocześnie była zakończeniem ogłoszonego 11 października 2012r. przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary. Na wszystkich mszach świętych ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie.

„Przeżywamy dziś uroczyste zakończenie Roku Wiary – powiedział na początku kazania - na pewno każde zakończenie niesie ze sobą pewien rodzaj podsumowania. Dlatego chciałbym dokonać podsumowania wydarzeń roku zarówno w wymiarze powszechnym, ale i parafialnym.”

Po ukazaniu wydarzeń w kościele powszechnym zwrócił uwagę na niektóre wydarzenia w parafii. „Na tle tych wydarzeń też trzeba powiedzieć – mówił kaznodzieja - o naszych wydarzeniach w parafii. Rozpoczęliśmy od co miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu, która mobilizowała nas do refleksji nad naszą wiarą. Później projekcje filmów przybliżały nam nie tylko autentycznych świadków wiary, ale ukazywały, jak inni żyją wiarą. Były trzy spotkania z konferencjami naukowymi na tematy wiary połączone z przyjacielską agapą. Były także koncerty, które umożliwiły nam przeżycie wartości religijnych. Przez cały rok codziennie głosiłem kazania, refleksje nad ewangelią, aby w ten sposób pomóc lepiej zrozumieć naukę Chrystusa.”

Podsumowując wskazał, że „te wszystkie wydarzenia służyły zrealizowaniu zadań, które niósł ze sobą ten szczególny Rok. Kiedy papież Benedykt XVI otwierał Rok Wiary, zachęcał do autentycznego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji i ponownego odkrycia podstawowych treści wiary, zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Wierzący powinni głębiej przeżywać wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Świadectwo życia ludzi wierzących powinno być coraz bardziej wiarygodne. Należy ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary. Czy te cele zostały zrealizowane? Każdy z nas musi zrobić osobisty rachunek sumienia z przeżycia tego czasu”.

Na zakończenie kazania odnowiliśmy przy zapalonych świecach wyznanie wiary. Następnie zapalone świece zostały złożone podczas przygotowania darów przy głównym ołtarzu. Na zakończenie mszy św. odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum i ks. proboszcz udzielił uroczystego błogosławieństwa. Przed błogosławieństwem zachęcił, aby wierni zabrali zapalone świece do domu, aby dziś towarzyszyły im we wszystkich spotkaniach rodzinnych. Na koniec cała wspólnota została powierzona Świętemu Michałowi Archaniołowi.

Zakończyliśmy Rok Wiary! Chyba nie? Rok Wiary dany nam został m.in. po to, aby każdy z nas zwrócił uwagę, jaka jest jego wiara i co robić, żeby ją umocnić. Czy wykorzystaliśmy tę szansę? Jeśli uznamy, że nie, to znaczy, że … jest dla nas jeszcze nadzieja. Jeśli uznamy…