• Apis
  • 02.12.2013
Nasza droga do BetlejemW tym dniu rozpoczęliśmy tegoroczne roraty pod hasłem „Moja droga do Betlejem”. „Podobnie jak Maryja z Józefem – mówił ks. proboszcz - którzy szli do Betlejem , aby zapisać się, gdzie narodził się Pan Jezus, podobnie jak pastuszkowie i Mędrcy ze wschodu, którzy szli za gwiazdą betlejemską, i my musimy pójść do Betlejem. Nasza droga będzie oczywiście symboliczna. Będą ją wyznaczały roraty, czyli Msze św. ku czci Maryi – Matki Jezusa. W czasie tych eucharystii będziemy rozważać różne problemy dotyczące naszej drogi do Jezusa i do zbawienia.”

Dlatego na koniec kazania dzieci otrzymały plansze z symboliczną drogą do groty betlejemskiej, na której codziennie będą naklejać kontrolki uczestnictwa w roratach.