• Apis
  • 08.12.2013
Głosić radość EwangeliiPodczas każdej mszy św. w ogłoszeniach ks. proboszcz poinformował parafian o wyborze nowego biskupa pomocniczego dla diecezji opolskiej. Mówił, że „Diecezja Opolska ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim ks. prałat Rudolf Pierskała. Za swoją dewizę biskupią obrał hasło: „Głosić radość Ewangelii”. Święcenia biskupie przyjmie 11 stycznia 2014 r. w katedrze opolskiej”. W jego intencji modliliśmy podczas każdej mszy św. i jemu też było poświęcone nabożeństwo popołudniowe.

Ks. Rudolf Pierskała urodził się 13 października 1959 roku. W 1979 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie, które ukończył w 1985 roku zdobyciem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tytułu magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1985 roku w katedrze opolskiej z rąk ówczesnego opolskiego biskupa pomocniczego Jana Wieczorka.

W latach 1987-1992 odbył studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1994-2002 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Teologicznego. Od 1992 roku był także wykładowcą liturgiki w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu.  Biskup Nominat  w latach 1993-2010 pełnił obowiązki dyrektora Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu. Obecnie od 2011 roku pełni obowiązki kanclerza kurii diecezjalnej i wykładowcy Wydziału Teologicznego UO.