• Apis
  • 15.12.2013
Spotkanie wigilijne w WierzbnikuWspólne śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem, ale przede wszystkim rodzinne ciepło. Tak przebiegała wigilia wśród mieszkańców Wierzbnika.

Po południu, w III niedzielę adwentu -15 grudnia, w byłym budynku szkolnym w Wierzbniku odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkańców naszej miejscowości. Organizatorem wydarzenia była pani sołtys Bogumiła Pawlak, Koło Gospodyń przy współpracy z miejscowym przedszkolem i parafią.

Spotkanie rozpoczęła Pani Sołtys. Serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie oraz powitała gości, wśród których znaleźli się m.in.: Burmistrz gminy Grodków Marek Antoniewicz i jego zastępca Waldemar Wójcik, skarbnik gminy Filomena Zeman, państwo Zofia i Janusz Rzepkowscy, kierownik Opieki Społecznej Elżbieta Bieniek wraz ze swoim mężem Ryszardem. Po przywitaniu wszystkich gości zaprosiła do obejrzenie przedstawienia jasełkowego pt. „Anielska orkiestra” - przygotowanego przez miejscowe przedszkole.


Przedstawienie wniosło wiele radości i wigilijnej atmosfery. Dlatego z ust wszystkich uczestników rwały się po przedstawieniu wyrazy wdzięczności. Czego dała wyraz pani sołtys oraz pan burmistrz Marek Antoniewicz składając na ręce św. Józefa drobny prezent dla wszystkich „małych aktorów”.

Atmosfera refleksyjna jasełek wprowadziła wszystkich w modlitwę wieczoru wigilijnego, którą poprowadził miejscowy ks. proboszcz Czesław Kocoń. W takcie modlitwy Burmistrz - pan Marek Antoniewicz przeczytał fragment Ewangelii o Bożym Narodzeniu, ks. proboszcz poświecił opłatki wigilijne i złożył życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom. Życzenia rozpoczął od stwierdzenia, że jesteśmy przed bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego kraju, czyli kanonizacją błogosławionego papieża Jana Pawła II. Dlatego na początku zacytował słowa Bł. Jana Pawła II:

Przyjdź, Panie, i pozostań z nami! Niech radość Twojego
narodzenia dotrze na krańce świata!

/Bł. Jan Paweł II/

Dobry Bóg nigdy nas nie opuszcza stwierdził ks. proboszcz. Przybył do nas ponad dwa tysiące lat temu – dodał dalej ksiądz - w tajemnicy Bożego Narodzenia, aby wyzwolić nas od zła i towarzyszyć nam w radościach i trudach naszego ziemskiego życia.

Po tych słowach wprowadzenia złożył życzenia. Mówił:
- Z okazji świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia. Niech za przyczyną Bożej Dzieciny w naszych sercach zagości prawdziwy pokój. Niech otacza nas miłość i ludzka życzliwość, dzięki którym łatwiej jest znosić przeciwności losu, a nowy rok 2014 niech upływa w zdrowiu, szczęściu i wszelkiej pomyślności. Do siego roku!

Po życzeniach ks. proboszcza swoje życzenia złożyła pani sołtys. Wypowiedziała je z wielkim wzruszeniu emocjonalnym życząc wszystkim ciepła i wigilijnej miłości, na co dzień. Natomiast pan burmistrz w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że zwyczaje wigilijne mają swoją głęboką tradycję i one nadają głębokie przeżycie świąt, czego nie ma w innych krajach. Tego nam wszyscy zazdroszczą. Dlatego pielęgnujmy nasze zwyczaje rodzinne - mówił Marek Antoniewicz - bo one świadczą o naszym bogactwie duchowym. Życzył wszystkim rodzinnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia.

Po tych życzeniach wszyscy podzielili się opłatkiem i przystąpili do poczęstunku. Oczywiście nie zabrakło podczas tego spotkania śpiewania kolęd. Kolędowanie poprowadził pan Ryszard Bieniek przygrywając na akordeonie.

W organizacji spotkania każdego roku pomagają Członkowie Koła Gospodyń w Wierzbniku, którym za otwarte serce i wszelką życzliwość serdecznie dziękujemy. Oby takich spotkań wspólnotowych w naszej wiosce nie zabrakło.