• Apis
  • 22.11.2011
Dzieci i młodzież, którzy uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych za trud i poświecenie pojechali w nagrodę na film „Mali agenci”.

Krótka historia głównej bohaterki Mariss, która nie tylko była żoną i matką, ale specjalną agentką w stanie spoczynku ukazała wiele problemów macierzyńskich i wychowawczych. Ostatecznie mimo trudnych relacji między matką a dziećmi, razem zawiązują zespół agentów, który przy pomocy hiper-wymyślnych gadżetów ocala świat.

Ta fabuła mogła ukazać pouczające wnioski:
- dla wyższych celów należy odłożyć kłótnie i waśnie;
- wspólne zadanie może do prowadzić do pojednania skłóconych ludzi;
- wzajemna cierpliwość w trudnych sprawach może stać się źródłem autentycznej miłości między ludzkiej;

Wspólny zdjęcie całej grupy w kinie - Kinoplex Opole

W drodze powrotnej odwiedziliśmy na prośbę dzieci Mc Donalds. Zauroczeni filmem i wzajemnym spotkaniem w restauracji dzieci mino późnej godziny z radością powróciły do swoich domów.