• Apis
  • 08.12.2011
Tego dnia wszyscy zgromadzeni na mszach świętych w Jankowicach Wielkich i Wierzbniku wyznaliśmy wiarę w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Choć dogmat został ogłoszony w 1854r. prawda ta od wieków była obecna w Kościele. Według niej, Maryja została obdarzona przez Boga szczególną łaską, łaską poczęcia bez grzechu pierworodnego. Według Kościoła Katolickiego konsekwencją owego daru była bezgrzeszność w całym żywocie Maryi.

Oficjalna treść nauki o tej Prawdzie została sformułowana w dogmat następującymi słowami:

„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.”

Z inicjatywy Rady Parafialnej oraz ks. proboszcza Koconia Czesława po wieczornej mszy świętej w Wierzbniku, podtrzymując piękną, świąteczną tradycję – zorganizowano dzieciom spotkanie ze św. Mikołajem, który po rozmowie rozdał dzieciom czekoladowe Mikołaje. Mikołajowe spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.