• Apis
  • 11.12.2011
W III niedzielę adwentu w naszej Parafii obchodzony był Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie, któremu towarzyszyła zbiórka do puszek przed naszymi kościołami. Na ten cel zebraliśmy 485,70; w Jankowicach Wielkich – 215,60 i Wierzbniku 270,10

Sytuacja Kościoła w krajach postsowieckich jest bardzo trudna: świątynie są zniszczone, brakuje zaplecza duszpasterskiego. Księża, którzy tam pracują, muszą budować kaplice lub dostosowywać istniejące budynki do celów duszpasterskich. Chociaż Rosja i jej byłe republiki nie są krajami misyjnymi, to jednak warunki do pracy są tam misyjne” –mówił ks. proboszcz.

Podkreśla, że Kościół na Wschodzie stanowi olbrzymi obszar misyjny nie tylko terytorialnie, ale także geograficznie. Zebrane środki przeznaczone zostaną m.in. na cele edukacyjne, charytatywne czy chociażby zakup paliwa: „Wierni tworzący odradzający się Kościół katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się za ofiarodawców, w duchu wdzięczności za przekazane ofiary”, przekonywał ks. proboszcz.

Dzień Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie tradycyjnie odbywa się, z inicjatywy KEP, w drugą niedzielę Adwentu. W tym roku jego hasłem są słowa „Kościół naszym domem”. Obecnie na Wschodzie pracuje 250 księży diecezjalnych (w tym 2 z diecezji płockiej), 450 księży zakonnych, około 550 sióstr zakonnych, 23 braci zakonnych, kilku wolontariuszy.