• Apis
  • 24.12.2011
Wieczorem w czwartek (22.12) ruszyła budowa szopki w kościele parafialnym w Wierzbniku. Jak co roku w pierwszym etapie ustawiona została główna konstrukcja. Pierwsze owoce ciężkiej pracy szybko były widoczne.

Po ustawieniu konstrukcji drewnianej nastąpił kolejny etap tworzenie tła stajenki z elementami oświetlenia. Następnie zaczęto ustawiać figury – postacie Bożego Narodzenia. Już wtedy serca zaczęły szybko bić, bo można już całkowicie odczuć tajemnice tamtej Świętej Nocy w Betlejem.

W sposób szczególny słowa wdzięczności kierujemy pod adresem pani Teresy Basiura, która co roku podejmuje trud wykonania tej dekoracji. Nieustannie pomagają jej państwo Grochalscy: Wiesław i Regina. Im też dziękujemy za pomoc. Bez ich poświęcenia i ofiarowania swojego czasu nie moglibyśmy przeżyć głębiej tajemnicę naszej wiary.

W tym samym czasie powstała szopka betlejemska w kościele filialnym w Jankowicach Wielkich. Tradycyjnie już trudu budowy pojęli się parafianie – prym wiódł pan Mariusz Kościelniak. Pomagali mu - jego syn Bartosz, Jakub i Grzegorz Skwarczyńscy oraz Paweł Stańczyk. Za podjęty trud składamy im słowa wdzięczności.

Nasza szopka ma tradycyjny wygląd i przy jej budowaniu nawiązujemy do tradycyjnych przekazów biblijnych. Każdego roku jednak można poczuć nutę świeżości. I tak samo wydaje się, że jest z przeżywaniem Bożego Narodzenia od dwudziestu wieków. Każdego roku odczuwamy to, co nazywamy tchnieniem Bożego ducha i doznaniem łaski.